The ecological scenarios of Polish energy sector development
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(2):65–82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the paper is the application of system analysis in modelling of economic processes of fuels and energy sectors. The paper presents computer models developed in the Division of Energy and Environmental Policy of Mineral and Energy Economy Research Institute and their application in the decision making processes. The implementation of environmental regulations, both domestic and EU, and their impact on the Polish energy and fuels supplies sectors were studied. The external costs estimations were also applied in the model to find the socially optimal structure of energy production.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ekologiczne scenariusze rozwoju krajowego sektora paliwowo-energetycznego
modelowanie matematyczne, sektor paliwowo-energetyczny, ekologiczne scenariusze rozwoju
Przedmiotem artykułu jest wykorzystanie analizy systemowej w prognozowaniu rozwoju krajowego sektora paliwowo-energetycznego. Scharakteryzowano i opisano wyniki najnowszych badań prowadzonych w Pracowni Polityki Energetycznej i Ekologicznej IGSMiE PAN, związanych z funkcjonowaniem tego sektora w Polsce. W szczególności przedstawiono problematykę oceny skutków przyjęcia różnorodnych rozwiązań prawnych z zakresu ochrony środowiska na jego przyszłe funkcjonowanie oraz wykorzystanie krajowych paliw kopalnych. Rozważane scenariusze ekologiczne obejmują zarówno krajowe, jak i unijne przepisy prawne dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych. Dokonano także oceny wpływu ewentualnej internalizacji kosztów zewnętrznych powodowanych emisją zanieczyszczeń gazowych.
 
REFERENCES (26)
1.
Długoterminowa prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię, 2004, ARE S.A., Warszawa.
 
2.
European Commission, 1995 - ExternE - externalities of energy vol. 1: Summary, Directorate-General XII, European Commission.
 
3.
European Commission, 1998 - Newsletter of the EC study on the externalities of energy, http://externe.jrc.es/nletter6....
 
4.
FRANKHAUSER S., 1994 - The social costs of greenhouse gas emissions: An expected value approach. The Energy Journal 15, no. 2, IAEE Publications, Ohio.
 
5.
FRIEDRICH R., VOSS A., 1993 - External costs of electricity generation. Energy Policy vol. 21, no. 2, Elsevier Science, Amsterdam.
 
6.
KAMIŃSKI J., KUDEŁKO M., KWIATKOWSKI M., SUWAŁA W., WAWRZYSZCZUK M., 2002 - Bilansowanie dostaw węgla dla potrzeb długoterminowego planowania rozwoju wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Sympozja i Konferencje nr 57, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
7.
Kategoria i wycena kosztów zewnętrznych sektora paliwowo-energetycznego - część I. IGSMiE PAN, Kraków 2002. Autorzy: Suwała W., Kudełko M., Kamiński J (praca niepubl.).
 
8.
KREWITT W., 2002 - External costs of energy - do the answers match the questions? Looking back at 10 years of ExternE, Energy Policy vol. 30, no. 10, Elsevier Science, Amsterdam.
 
9.
KREWITT W., HECK. T., TRUKENMULLER A., FRIEDRICH R., 1999 - Environmental damage costs from fossil electricity generation in Germany and Europe. Energy Policy vol. 27, no. 3, Elsevier Science Amsterdam.
 
10.
KUDEŁKO M., 2000 - Model oceny funkcjonowania instrumentów zarządzania procesami redukcji emisji dwutlenku siarki w elektroenergetyce. Studia, Rozprawy, Monografie nr 72, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
11.
KUDEŁKO M., 2003 - Efektywna alokacja zasobów w krajowym systemie energetycznym. Studia, Rozprawy, Monografie nr 121, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
12.
KUDEŁKO M., 2004 - Proekologiczny model decyzyjny przedsiębiorstwa pozyskiwania surowców skalnych - cz. 1. Ekonomia i Środowisko nr 2(26), Białystok.
 
13.
KUDEŁKO M., 2005 - Efektywność alokacyjna przy występowaniu kosztów zewnętrznych - model równowagi cząstkowej krajowego sektora energetycznego, Polityka Energetyczna t. 8, z. l, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
14.
KUDEŁKO M., 2003 - Koszty zewnętrzne systemów energetycznych. Polityka Energetyczna t. 6, z. spec., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
15.
KUDEŁKO M., SUWAŁA W., KAMIŃSKI J., 2001 - Optymalizacja sprzedaży węgla w spółce węglowej. Przeg. Górn. nr 10, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Katowice.
 
16.
KUDEŁKO M., 2005 - Znaczenie analizy systemowej w prognozowaniu rozwoju systemów paliwowo-energetycznych. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
17.
ORNL/RFF, 1992, U.S. - EC fuel cycle study: background document to the approach and issues. Report prepared by Oak Ridge National Laboratory and Resources For The Future. ORNL/M-2500, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN 37831.
 
18.
RADOWIC U., 2002 - Uproszczona metodyka szacowania kosztów zewnętrznych w wyniku emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej. Sympozja i Konferencje nr 57, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
19.
ROWE R.D., CHESTNUT L.G., LANG C.M., BERNOW S.S., WHITE D.E., 1995 - The New York emdronmental externalities cost study. summary of approach and results. IEA, OECD workshop on the External Costs of Energy, Brussels.
 
20.
SUNDQVIST T., 2002 - Explaining the Disparity of Electricity Externality Estimates. 25th Annual IAEE International Conference, University of Aberdeen.
 
21.
SUWAŁA W., 1995 - Badania modelowe perspektyw górnictwa i rynku węgla kamiennego w Polsce. Studia, Rozprawy, Monografie nr 38, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
22.
SUWAŁA W., KUDEŁKO M., KAMIŃSKI J., 2001 - Zastosowanie modeli komputerowych w gospodarce paliwowo-energetycznej. Konferencja Naukowa "Paliwa i energia dziś i jutro", Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
23.
SUWAŁA W., KUDEŁKO M., KAMIŃSKI J., 2002 - Model zarządzania sprzedażą węgla w przedsiębiorstwie górniczym. Sympozja i Konferencje nr 54, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
24.
SUWAŁA W., KUDEŁKO M..KAMIŃSKI J., 2004 - Modelowanie rozwoju technologii czystego węgla. Polityka Energetyczna t. 7, z. spec., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
25.
SUWAŁA W., KUDEŁKO M., KAMIŃSKI J., 2005 - Modelling clean fossil fuels technologies deployment., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
26.
SZTABA K.S, BLASCHKE Z., TUMIDAJSKI T., GAWĘDA T., SUWAŁA W., KAMIŃSKI J., KUDEŁKO M., 2004 - Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla. [W]: Tom l: Bazy i prognozy gospodarki surowcami mineralnymi i energetycznymi oraz strategie i kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego. Praca zbiorowa pod redakcją J. Sablika, Wyd. Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice.
 
ISSN:1429-6675