Electricity market liberalization and coal consumption in energy sector - modelling approach
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):253–275
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents mathematical model for quantitative analysis of the impact of electricity market liberalisation on coal consumption in the energy sector. The most important models for the prognosis of long term development of energy sector were presented. The relations between electricity sector and primary energy suppliers with the mathematical representation were described. The model was implemented in GAMS system. To determine the impacts of electricity market liberalisation two base scenarios (LIB and MON) and several additional scenarios were implemented. Basing on the results of model calculations for different scenarios the impact of electricity market liberalisation on coal consumptions in the energy sector was estimated. The paper ends with main conclusions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Liberalizacja rynku energii elektrycznej a zużycie węgla w sektorze elektroenergetycznym - ujęcie modelowe
liberalizacja rynku energii elektrycznej, węgiel kamienny, modelowanie matematyczne
W artykule opisano model matematyczny do ilościowej oceny wpływu liberalizacji rynku energii elektrycznej na zużycie węgla kamiennego w sektorze elektroenergetycznym. Przedstawiono ogólnie najważniejsze modele opracowane dla potrzeb długoterminowego prognozowania rozwoju sektora paliwowo-energetycznego. Następnie opisano koncepcję odwzorowania relacji występujących pomiędzy sektorami: dostawców paliw do produkcji energii elektrycznej i elektroenergetyką, wraz z ich matematycznym ujęciem w modelu. W dalszej części artykułu przedstawiono scenariusze badawcze, przeprowadzono analizę wyników obliczeń oraz zaprezentowano najważniejsze wnioski.
 
REFERENCES (12)
1.
BROOK A., KENDRICK D., MEERAUS A., 1992 - GAMS Users' Guide, release 2.54, The Scientific Press, San Francisco.
 
2.
BUNN D.W., LARSEN E.R., 1997 - System Modelling for Energy Policy, John Wiley & Sons, London.
 
3.
CAPROS P" 1998 - The PRIMES Energy System Model Reference Manual, National Technical University of Athens.
 
4.
CRIQUI P., 2001 - POLES Perspective Outlook on Long-term Energy Systems, l'Université Pierre Mendčs, Grenoble France].
 
5.
ETSAP - The Energy Technology Systems Analysis Programme, 2004, www.etsap.org.
 
6.
KAMIŃSKI J., 2006 - Wpływ liberalizacji rynku energii elektrycznej na górnictwo węgla kamiennego, IGSMiE PAN, Kraków.
 
7.
KAMIŃSKI J., KUDEŁKO M., KWIATKOWSKI M., SUWAŁA W., WAWRZYSZCZUK M., 2002 - Bilansowanie dostaw węgla dla potrzeb długoterminowego planowania rozwoju wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, Polityka Energetyczna t. 5, z. spec., IGSMiE PAN, Kraków.
 
8.
KUDEŁKO M., 2003 - Efektywna alokacja zasobów w krajowym systemie elektroenergetycznym, Studia, Rozprawy, Monografie nr 121, IGSMiE PAN, Kraków.
 
9.
SUWAŁA W., 1995 - Badania modelowe perspektyw górnictwa i rynku węgla kamiennego w Polsce (praca habilitacyjna), Studia, Rozprawy, Monografie nr 38, CPPGSMiE PAN, Kraków.
 
10.
SUWAŁA W., KUDEŁKO M., KAMIŃSKI J., 2003 - Model komputerowy do analizy i optymalizacji funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, IGSMiE PAN, Kraków.
 
11.
SUWAŁA W., KUDEŁKO M., KAMIŃSKI J., 2004 - Modelowanie rozwoju technologii czystego węgla, Polityka Energetyczna t. 7, z. spec., IGSMiE PAN, Kraków.
 
12.
SUWAŁA W., KUDEŁKO M., KAMIŃSKI J., 2005 - Modelling clean fossil fuels technologies deployment. IGSMiE PAN, Kraków.
 
ISSN:1429-6675