Underground coal gasification – world experience and experiments performed in experimental mine Barbara
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):423–433
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The idea and objectives of underground coal gasification process is presented. World experience in the past and particularly in the present state as well as plans of companies dealing with UCG for the future is shown. The plans of work in the UCG in different countries are shortly described and discussed. The aims and a short description of project cofounded by RFCS, titled Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe (HUGE) is presented. Results of the project, from ex-situ reactor constructed for simulation underground conditions are presented and discussed. Also some results from underground trial are presented. The trial performed in underground seam was successful and we learned how to control the process safely, how to chose gasification media and how influence on the quality of gas composition. The experiment has been performed in dammed space. The obtained gas product of heating value 2.5–10 MJ/m3 was combustible during the whole sixteen days experiment. It was found that there is possible to obtain up to 40% of hydrogen in UCG process. The most important issues in UCG are safety problems (avoiding of gases explosion) and environmental issues (mainly water contamination).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Podziemne zgazowanie węgla – doświadczenia światowe i eksperymenty prowadzone w KD Barbara
węgiel, zgazowanie podziemne, eksperymenty, technologie
Podziemne zgazowanie węgla (PZW), którego koncepcja powstała na początku ubiegłego wieku w Anglii, jest metodą pozyskiwania energii z węgla bezpośrednio w miejscu jego zalegania (in situ) poprzez doprowadzenie czynnika zgazowującego do zapalonego złoża i odbiór wytworzonego gazu na powierzchni. W porównaniu do metod zgazowania w reaktorach powierzchniowych, PZW jest procesem dużo bardziej złożonymi trudnym w realizacji. W artykule przedstawiono obecny stan rozwoju technologii podziemnego zgazowania węgla oraz plany firm zaangażowanych w rozwój tych technologii. Przedstawiono również wybrane wyniki badań uzyskanych w koordynowanym przez Główny Instytut Górnictwa projekcie badawczym Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe (HUGE).
 
REFERENCES (11)
1.
STAŃCZYK K., ŚWIĄDROWSKI J., KAPUSTA K., 2006 – Zgazowanie węgla jako sposób ochrony powietrza. Ochrona Powietrza w teorii i praktyce t. I, Zabrze.
 
2.
DTI, 2005 – Review of the feasibility of underground coal gasification in the UK, DTI/Pub 04/1643, Didcot, Oxfordshire, UK, Harwell International Business Centre, 46 pp.
 
3.
STAŃCZYK K., BIAŁECKA B., KAPUSTA K., HANKUS A., ŚWIĄDROWSKI J., 2005 – Rozwój gospodarki wodorowej w oparciu o węgiel kamienny. Praca statutowa, G³ówny Instytut Górnictwa (ident. sn130030).
 
4.
DTI, 2005 – Directional Drilling in Coal, Great Britain.
 
5.
BURTON E., FRIEDMANN J., UPADHYe R., 2006 – Best practices in underground coal gasification. Draft. US DOE contract no W-7405-Eng-48. Livermore, CA, USA, Lawrence Livermore National Laboratory, 119 pp.
 
6.
COUCH G.R., 2009 – Underground coal gasification. CCC/151, July 2009, IEA Clean Coal Centre, Londyn.
 
7.
PETERS J., 2009 – Examine the Key Requirements for the Successful Deployment of UCG on a Commercial Scale. Global UCG Summit, London, October 2009.
 
8.
NGUYEN D., 2009 – The Strategic Importance of Underground Coal Gasification with Karbon Capture and Storage in Alberta. Global UCG Summit, London, October 2009.
 
9.
CHEN Z., 2009 – Modeling and Simulation of Deep UCG Projects. Global UCG Summit, London, October 2009.
 
10.
SHARMA R., 2009 – Experiences in UCG. Global UCG Summit, London, October 2009.
 
11.
BRAND J., 2009 – Project Planning and Modeling of UCG Projects. Global UCG Summit, London, October 2009.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675