Emission of mercury during thermal treatment of fuels
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(2):191–201
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of the investigation focused on the determination of mercury emission during heating and combustion of hard coal and lignite samples. The results indicated the following mercury compounds in the investigated samples: HgO, Hg3(SO4)O2, Hg2SO4, HgO2 and HgCl2. It was found thatmercury was evolved during the initial phase of sample thermal treatment (i.e. the heating, devolatilization and/or combustion of the volatiles) thus indicating that it is possible to remove the mercury compounds from the coal samples at temperatures much lower than the char ignition temperature (roughly 400 degrees C). The results also indicated that the emission of gaseous mercury during the heating and combustion of coal preceded the emission of other flue gas components, particularly CO and CO2.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Emisja rtęci podczas termicznej obróbki paliw
węgiel, rtęć, obróbka termiczna, pre-combustion
W pracy przedstawiono wyniki badań emisji rtęci podczas nagrzewania i spalania próbek węgla kamiennego i brunatnego. Wyniki wskazują, że rtęć w badanych próbkach występuje w postaci następujących związków: HgO, Hg3(SO4)O2, Hg2SO4, HgO2 oraz HgCl2. W efekcie przeprowadzonych badań ustalono także, iż w trakcie obróbki termicznej rtęć zawarta w węglu wydzielana jest w początkowej fazie nagrzewania ziaren paliwa oraz odgazowania i spalania części lotnych. Tym samym istnieją potencjalne możliwości usuwania rtęci w temperaturach poniżej temperatury zapłonu pozostałości koksowej (t.j. około 400 stopni C). Badania wykazały ponadto, że wydzielenie rtęci z paliwa do fazy gazowej poprzedzało emisję innych składników spalin, przede wszystkim CO i CO2.
 
REFERENCES (20)
1.
PACYNA E.G., PACYNA J.M., FUDAŁA J., STRZELECKA-JASTRZĄB E., HŁAWICZKA S., PANASIUK D., 2006 – Mercury emissions to the atmosphere from anthropogenic sources in Europe in 2000 and their scenarios until 2020. Science of the Total Environmental 370, 147–156.
 
2.
YUDOVICH Y.E., KETRIS M.P., 2005 – Mercury in coal: a review Part 1. Geochemistry, Coal Geology 62.
 
3.
GŁODEK A., PACYNA J., 2009 – Mercury emission from coal-fired power plants in Poland. Atmospheric Environment 43, 5668–5673.
 
4.
SWAIN E.B., JAKUS P.M., RICE G., LUPI F., MAXSON P.A., PACYNA J.M., PENN A., SPIEGEL S.J., VEIGA M.M., 2007 – Socioeconomic consequences of mercury use and pollution. Ambio Vol. 36, No. 1, Month 2007.
 
5.
MALKO J., 2007 – Tendencje w wytwarzaniu energii elektrycznej – rola węgla. Polityka Energetyczna t. 10, z. spec. 2, 13–24.
 
6.
GRUDZIŃSKI Z., 2010 – Konkurencyjność wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, 157–170.
 
7.
HIGUERAS P., OYARZUN R., BIESTER H., LILLO J., LORENZO S., 2003 – A first insight into mercury distribution and speciation in soils from the Almaden mining district, Spain. Journal of Geochemical Exploration 80.
 
8.
HIGUERAS P., OYARZUN R., LUNAR R., SIERRA J., PARRAS J., 1999 – The Las Cuevas deposit, Almaden district (Spain): an unusual case of deep-seated advanced argillic alteration related to mercury mineralization. Miner. Depos. 34.
 
9.
CHMIELNIAK T., 2007 – Nowe technologie wykorzystania pierwotnych stałych nośników energii. Polityka Energetyczna t. 10, z. spec. 2, 25–39.
 
10.
YANG H., XU Z., FAN M., BLAND A.E., JUDKINS R.R., 2007 – Adsorbents for capturing mercury in coal-fired boiler flue gas. Journal of Hazardous Materials 146, 1–11.
 
11.
LOPEZ-ANTON M.A., YUAN Y., PERRY R., MAROTO-VALER M., 2010 – Analysis of mercury species present during coal combustion by thermal desorption, Fuel 89.
 
12.
RUCH R.R., GLUSKOTER H.J., KENNEDY E.J., 1971 – Illinois State Geological Survey Environment Geology Notes 43.
 
13.
TOOLE-O`NEIL B., TEWALT S.J., FINKELMAN R.B., AKRES D.J., 1999 – Mercury concentration in coal-unraveling the puzzle. Fuel 78, 47-54.
 
14.
DIEHL S.F., GOLDHABER M.B., HATCH J.R., 2004 – Modes of occurrence of mercury and other trace elements in coals from the warrior field. Black Warrior Basin, Northwestern Alabama, international Journal of Coal Geology 59, 193–208.
 
15.
MUKHERJEE A.B., ZEVENHOVEN R., BHATTACHATYA P., SAJWAN K.S., KIKUCHI R., 2008 –Mercury flow via coal and coal utilization by-products: A global perspective, Resources, Conservation and Recycling 52, 571–591.
 
16.
ZHENG L., LIU G., CHOU C.-L., 2007 – The distribution, occurrence and environmental effect of mercury in Chinese coals. Science of the Total Environmental 384.
 
17.
Instrukcja obsługi analizatora rtęci LUMEX RA-915+, LUMEX Ltd, 2004.
 
18.
FINKELMAN R.B., BRAGG L.J., TEWALT S.J., 1990 – Byproduct recovery from high-sulfur coals. Processing and Utilization of High-Sulfur Coals, vol. III. Elsevier, Amsterdam.
 
19.
KOBYŁECKI R., WICHLIŃSKI M., BIS Z., 2007 – Emisja rtęci ze spalania polskich węgli energetycznych. Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne (J. Taler (Ed.)), I Konferencja Naukowo-Techniczna WTiUE 2007, Kraków.
 
20.
KLOJZY-KARCZMARCZYK B., MAZUREK J., 2007 – Zanieczyszczenie gleby związkami rtęci w zasięgu oddziaływania konwencjonalnej elektrowni na paliwo węglowe. Polityka Energetyczna t. 10, z. spec. 2, Kraków, 593–602.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675