ORIGINAL PAPER
Failures of energy policy in Ukraine in the context of energy security priorities
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Head of the Center for Energy Management National University Kyiv-Mohyla Academy, aspirant of the Department of Marketing and Business Management, National University Kiev-Mohila Academy, Ukraine
2
Faculty of Economy Sciences, National University Kyev-Mohila academy, Ukraine
3
student of masters program Energy Efficiency Management, Marketing and Business Management Department, National University Kyev-Mohila Academy, Ukraine
CORRESPONDING AUTHOR
Andrii Kytaiev   

Head of the Center for Energy Management National University Kyiv-Mohyla Academy, aspirant of the Department of Marketing and Business Management, National University Kiev-Mohila Academy, Ukraine
Submission date: 2020-08-05
Final revision date: 2020-09-10
Acceptance date: 2020-09-14
Publication date: 2020-09-30
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(3):111–124
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The issue of energy security was the subject of research in the 1970s when the oil crisis of 1973 significantly affected the economic stability of hundreds of companies and ordinary citizens in the United States and Western Europe. One of the first researchers of energy security was Mason Willrich who, considering the impact of energy on international politics, national security, the world economy, and the environment in the world, drew attention to the issues of “security of supply” and “security of demand” as fundamental to ensure energy security. The concept of “energy security” involves the comprehensive implementation of political, economic, environmental, technological, and social measures to strengthen the internal subjectivity of the state and limit opportunities for external influence. Subsequently, numerous researchers have expanded the understanding of energy security to environmental sustainability and energy efficiency). The presented scientific work is focused on the analysis of state management decisions for ensuring the energy security of Ukraine. The authors also trace vulnerabilities in various energy systems, including energy infrastructure, energy services, and renewable energy sources. The decline in energy demand due to the COVID-19 pandemic in Ukraine has created a dilemma: state support for renewable energy production (RES), which generates rising producer prices, or reduced energy intensity of GDP and stimulated production of cheap nuclear energy. A comprehensive scientific analysis of the solution to this dilemma is the purpose of the presented work.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Niepowodzenia polityki energetycznej na Ukrainie w kontekście priorytetów bezpieczeństwa energetycznego
energia odnawialna, rynek energii elektrycznej, bezpieczeństwo energetyczne, energetyka jądrowa, energetyka węglowa
Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego było przedmiotem wielu badań w latach 70. XX w., kiedy kryzys naftowy w 1973 r. znacząco wpłynął na stabilność ekonomiczną setek firm i zwykłych obywateli w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Jednym z pierwszych był Mason Willrich, który badając wpływ energii na politykę międzynarodową, bezpieczeństwo narodowe, gospodarkę światową i środowisko, zwrócił uwagę na kwestie „bezpieczeństwa dostaw” i „bezpieczeństwa dostępu do energii” jako fundamentalne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Pojęcie „bezpieczeństwa energetycznego” zakłada kompleksową realizację działań politycznych, ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych i społecznych, mających na celu wzmocnienie wewnętrznej podmiotowości państwa i ograniczenie możliwości wpływów zewnętrznych. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego zostało później rozszerzone o zagadnienia zrównoważenia środowiska i efektywności energetycznej. Prezentowana praca koncentruje się na analizie decyzji zarządczych państwa dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Autorzy identyfikują również słabe punkty w różnych systemach energetycznych, w tym w infrastrukturze energetycznej, usługach energetycznych i odnawialnych źródłach energii. Spadek zapotrzebowania na energię w wyniku pandemii COVID-19 na Ukrainie spowodował powstanie dylematu: czy państwo ma wspierać produkcję energii odnawialnej (OZE), co generuje rosnące ceny producentów, czy też zmniejszenie energochłonności PKB i stymulowanie produkcji taniej energii jądrowej. Celem prezentowanej pracy jest wszechstronna analiza zmierzająca do rozwiązania tego dylematu.
 
REFERENCES (27)
1.
Ang et al. 2015 – Ang, B., Choong, W. and Ng, T. 2015. Energy security: Definitions, dimensions and indexes. Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol. 42., pp. 47–89.
 
2.
Decision of the Ministerial Council of the Energy Community 2012. [Online] https://energy-community.org/d... [Accessed: 2020-08-05].
 
3.
Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009. [Online] https://eur-lex.europa.eu/lega... [Accessed: 2020-07-03].
 
4.
Eds-development (2020). How much does it cost to build a SES per 1 MW. Income and payback period (Skilky koshtuie pobuduvaty SES na 1 MVt. Dokhid ta terminy okupnosti). [Online] https://www.google.com/url?sa=... [Accessed; 2020-08-02] (in Ukrainian).
 
5.
Energoatom. n.d. Energoatom | Home page (Enerhoatom | Holovna storinka). [Online] http://www.energoatom.com.ua/u... [Accessed: 2020-07-31] (in Ukrainian).
 
6.
EXPRO Consulting 2020. NERC extended for suppliers up to 7 days the period of payment of bills to Ukrenergo before the acquisition of pre-default – EXPRO Consulting (NKREKP rozshyryla dlia postachalnykiv do 7 dniv period oplaty rakhunkiv pered «Ukrenerho» do nabuttia pereddefoltu — EXPRO Consulting). [Online] https://expro.com.ua/novini/nk... [Accessed: 2020-08-05] (in Ukrainian).
 
7.
Luttwak, E. 2001. Strategy: the logic of war and peace. Cambridge, Mass.; London: Belknap Press Of Harvard University Press.
 
8.
Meadows et al. 2006 – Meadows, D., Randers, J. and Meadows D. 2006. Limits to Growth. The 30-Year Update. Earthscan: London.
 
9.
Mind ua. 2019. Law on “green” auctions: how to prevent the collapse of the electricity market (Zakon pro «zeleni» auktsiony: yak zapobihty obvalu rynku elektroenerhii). [Online] https://mind.ua/publications/2...- [Accessed: 2020-08-01] (in Ukrainian).
 
10.
Ministry of Energy of Ukraine 2017. Energy Strategy of Ukraine for the Period until 2035 “Security, Energy Efficiency, Competitiveness” (Enerhetychna Stratehiia Ukrainy na Period do 2035 roku «Bezpeka, Enerhoefektyvnist, Konkurentospromozhnist»). [Online] http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/... [Accessed: 2020-08-01] (in Ukrainian).
 
11.
NERC (n.d.). National Commission for State Regulation of Energy and Utilities (Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh). [Online] http://www.nerc.gov.ua/ [Accessed: 2020-08-01] (in Ukrainian).
 
12.
Parliament of Ukraine 2014. About the National Renewable Energy Action Plan for the period up to 2020 (Pro Natsionalnyi plan dii z vidnovliuvanoi enerhetyky na period do 2020 roku). [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2020-08-05] (in Ukrainian).
 
13.
Parliament of Ukraine 2016. About the National Commission for State Regulation of Energy and Utilities (Pro Natsionalnu komisiiu, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh). [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2020-07-31] (in Ukrainian).
 
14.
Parliament of Ukraine 2019. About the Goals of sustainable development of Ukraine for the period up to 2030 (Pro Zili stalogo rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku). [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2020-08-05] (in Ukrainian).
 
15.
Parliament of Ukraine 2020a. Legislation of Ukraine (Zakonodavstvo Ukrainy). [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws...- [Accessed: 2020-07-31] (in Ukrainian).
 
16.
Parliament of Ukraine 2020b. Treaty establishing the Energy Community (Ofitsiinyi vebportal parlamentu Ukrainy. (2020). Dohovir pro zasnuvannia Enerhetychnoho Spivtovarystva). [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2020-07-31] (in Ukrainian).
 
17.
State Agency for Energy Efficiency of Ukraine (n.d.). Welcome to the State Agency for Energy Efficiency of Ukraine | State Agency for Energy Efficiency of Ukraine (Welcome to Derzhenerhoefektyvnosti Ukrainy | Derzhenerhoefektyvnosti Ukrainy). [Online] https://saee.gov.ua/ [Accessed: 2020-07-31] (in Ukrainian).
 
18.
Smil, V. 2017. Energy and Civilization: A History. [Online] Google Books. MIT Press. [Online] https://books.google.com.ua/bo... [Accessed: 2020-07-31].
 
19.
sustainabledevelopment.un.org. (n.d.). Ukraine: Sustainable Development Knowledge Platform. [Online] https://sustainabledevelopment... [Accessed: 2020-07-31].
 
20.
UA News 2019. Hundreds of companies are threatened with exclusion from the energy market due to default (Sotniam kompanii zahrozhuie vykliuchennia z enerhorynku cherez defoltu). [Online] https://ua.news/ru/sotnyam-kom...- [Accessed: 2020-08-05] (in Ukrainian).
 
21.
UkrEnergo 2012. Foreign practice of stimulating the development of renewable energy sources and their connection to the power grid (Zarubizhna praktyka stymulyuvannya rozvytku ponovlyuvanykh dzherel enerhiyi ta yikh pryyednannya do elektromerezh enerhosystem). [Online] https://ua.energy/wp-content/u... [Accessed: 2020-07-31] (in Ukrainian).
 
22.
UkrEnergo 2018. Analysis of electricity tariffs and pricing in the EU and OECD countries. Incentive tariff systems (Analiz taryfo- ta tsinoutvorennia na elektroenerhiiu u krainakh YeS ta OESR. Systemy stymuliuiuchoho taryfoutvorennia). [Online] https://ua.energy/wp-content/u... [Accessed: 2020-08-16] (in Ukrainian).
 
23.
United Nations (2015). #Envision2030: 17 goals to transform the world for persons with disabilities | United Nations Enable. [Online] Un.org. https://www.un.org/development....
 
24.
Weizsäcker, E. and Wijkman, A. 2018. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome. Springer Science + Business Media LLC.
 
25.
Willrich, M. 1978. Energy & World Politics. [Online] Google Books. Simon and Schuster. [Online] https://books.google.com.ua/bo... [Accessed: 2020-07-31].
 
26.
Worldbank 2019. GDP (current US$) – Ukraine | Data. [Online] https://data.worldbank.org/ind... [Accessed: 2020-07-31].
 
27.
Yergin, D. 2008. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power. Free Press, New York, Reissue edition.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675