Monitoring of Poland's energy safety by the year 2020
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(2):5–29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper is a contribution to the discussion on creating a uniform and complex energy policy of covering the energy safety aspect. The multi aspect character of energy policy proves that the complex, and also lack of determination of the decision-makers in this respect. The paper does not refer to all current events in Poland's and the World's energy market; it only principles of evaluation and monitoring of energy safety. Thus, it is a theoretical analysis of energy safety and its future trends.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Monitoring bezpieczeństwa energetycznego Polski do roku 2020
bezpieczeństwo energetyczne, monitoring, ocena
Artykuł w swoim zamierzeniu ma być jedynym z przyczynków do dyskusji nad stworzeniem jednolitej i kompleksowej polityki energetycznej Polski ujmującej w swych ramach również aspekt bezpieczeństwa energetycznego. Fakt, że do dnia dzisiejszego po-lityka energetyczna ma "wiele twarzy" świadczy z jednej strony o złożoności zagadnienia, z drugiej zaś o braku determinacji ze strony rządzących, aby coś w tym kierunku zmienić. Artykuł w swoim zamierzeniu nie odnosi się jednak do bieżących wydarzeń na krajowym i światowym rynku energii, a jedynie przybliża koncepcje zasad oceny i monitoringu bezpieczeństwa energetycznego. Jest zatem teoretyczną analizą tego czym jest bezpieczeństwo energetyczne i jak to bezpieczeństwo energetyczne można zmierzyć.
 
REFERENCES (19)
1.
BOJARSKI W., 2004 - Bezpieczeństwo energetyczne, Wokół energetyki, czerwiec 2004.
 
2.
KALISKI M., STAŚKO D., 2006 - Bezpieczeństwo energetyczne w gospodarce paliwowej Polski. Studia, Rozprawy, Monografie nr , Wyd. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 
3.
KALISKI M., STAŚKO D., 2003 - Analiza wybranych czynników warunkujących bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1599, Seria Górnictwo. z. 257, Wydawnictwo PS, Gliwice.
 
4.
KALISKI M., STAŚKO D., 2005 - Możliwość określenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski na podstawie analizy prognoz energetycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Górnictwo, z. 269.
 
5.
KALISKI M., STAŚKO D., 2005 - Prognozy energetyczne Polski w perspektywie roku 2025. Wiertnictwo Nafta i Gaz, Rocznik AGH, Kraków.
 
6.
KALISKI M., STAŚKO D., 2003 - Rola krajowej infrastruktury paliwowo-surowcowej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wiertnictwo Nafta i Gaz, Rocznik AGH, Kraków.
 
7.
KAMRAT W., 1999 - Metodologia oceny efektywności inwestowania na lokalnym rynku energii. Seria Monografie nr 5, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 
8.
KAMRAT W., 2004 _ Metody oceny efektywności inwestowania w elektroenergetyce Polska Akademia Nauk, Komitet Problemów Energetyki, Gdańsk.
 
9.
KOWALAK T., 2005 - Bezpieczeństwo energetyczne - zaklęcie, wytrych czy realna kategoria? Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 6.
 
10.
Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. Warszawa 2005 11] Ministerstwo Gospodarki, Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku, Warszawa 2000.
 
11.
Ministerstwo Obrony Narodowej, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, 22 lipca 2003.
 
12.
Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 roku Warszawa 1995. '.
 
13.
STAŚKO D., M. KALISKI. M., 2006 -Ań evaluation model of energy safety in Poland in view of energyforecasts for 2005-2020. Archives of Mining Science, Kraków.
 
14.
STAŚKO D., 2006 - Model of energy safety evaluation. Acta Montanistica Slovaca Ročnik 11.
 
15.
http://www.ecbSisw.pwsbia.edu.... 23&Itemid=63 (Turek. A. Istota bezpieczeństwa Państwa).
 
16.
 
17.
http://www.21.edu.pl/ks/edb2/2... Tamara" Jakoyuk Problemy bezpieczeństwa w środowisku młodzieży białoruskiej.
 
19.
http://www.21.edu.pl/ks/edb2/7... Sokołowski M. Kultura fizyczna a bezpieczeństwo człowieka.
 
ISSN:1429-6675