State of Polish Power System
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(2):249–259
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper current state of the Polish Power System is presented. Problem of the decapitalization of the Polish Power Idustry was discussed. It is given forecasts of domestic electricity demand to 2030 year. There are proposed some directions of the network system developing in order to ensure of security of the power system and in general development of Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stan krajowego systemu elektroenergetycznego
system elektroenergetyczny, energia elektryczna, sieci przesyłowe, prognozowanie
W pracy przedstawiono obecny stan krajowego systemu elektroenergetycznego. Zwrócono uwagę na dekapitalizację środków trwałych krajowego systemu elektroenergetycznego. Przedstawiono prognozę krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną do 2030 roku. Zaproponowano kierunki rozbudowy krajowej sieci przesyłowej dla zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego i rozwoju kraju.
 
REFERENCES (7)
1.
PSE – Operator S.A.: Raporty roczne 2008, 2009, 2010.
 
2.
Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2009. Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa 2010.
 
3.
MACIEJEWSKI Z., 2008 – Sieci przesyłowe jako element bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski. Polityka Energetyczna t. 11, PAN, s. 285–297, Kraków.
 
4.
MACIEJEWSKI Z., 2005 – Prognozy a możliwości krajowego systemu elektroenergetycznego. Polityka Energetyczna t. 8, PAN, s. 205–215, Kraków.
 
5.
DĄSAL K., POPŁAWSKI T., 2008 – Problemy związane z prognozowaniem zużycia energii elektrycznej w Polsce. Polityka Energetyczna t. 11, PAN, s. 101–115, Kraków.
 
6.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 
7.
MAZURKIEWICZ J., 2008 – Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Polityka Energetyczna t. 8, PAN, s. 313–322, Kraków.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675