Forecasts for steam coal markets in the world
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(2):231–248
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents the changes of steam coal prices in the international spot markets in the period between June 2010 and June 2011. Most important events of economic consequences, which occurred in the world in this time have been described. On this background, selected forecasts have been discussed: long term forecast of future position of coal in global energy balance, middle term outlook for coal trade development and coal price forecasts (elaborated by banks).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognozy dla rynków węgla energetycznego na świecie
węgiel energetyczny, rynki międzynarodowe, prognozy
W artykule przedstawiono zmiany cen węgla energetycznego na międzynarodowych rynkach spot w okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2011 r. Opisano ważniejsze zdarzenia o skutkach gospodarczych, które zaszły w tym czasie na świecie. Na tym tle omówiono wybrane prognozy odnoszące się do przyszłej pozycji węgla w bilansie energetycznym świata (prognozy długoterminowe), rozwoju międzynarodowego handlu węglem (prognoza średnioterminowa) oraz cen węgla (w prognozach banków).
 
REFERENCES (21)
1.
BARCHAŃSKI B., 2010 – A jednak węgiel to teraźniejszość i przyszłość energetyki. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, s. 11–28.
 
2.
GRUDZIŃSKI Z., 2011 – Analiza cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych z wykorzystaniem elementów analizy technicznej. Przegląd Górniczy Nr 1–2, s. 51–57.
 
3.
JANUSZ P., 2010 – Zasoby gazu ziemnego w Polsce jako czynnik poprawiający bezpieczeństwo energetyczne, na tle wybranych państw UE. Polityka Energetyczna t. 13, z. 1, s. 23–41.
 
4.
LORENZ U., GRUDZIŃSKI Z., 2009 – Międzynarodowe rynki węgla kamiennego energetycznego. Studia Rozprawy Monografie 156, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 103.
 
5.
LORENZ U., 2009 – Rynki węgla energetycznego w dobie kryzysu. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, s. 354–145.
 
6.
LORENZ U., 2010 – Gospodarka węglem kamiennym energetycznym. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 96.
 
7.
ABARE – Australian Commodities vol. 18 nr 1 (March quarter 2011), vol. 18 nr 2 (June quarter 2011).
 
8.
Argus Coal Daily International. Wyd Argus Media Ltd (wybrane numery).
 
9.
Bank Światowy – Commodity Markets (http://econ.worldbank.org/).
 
10.
Bank Światowy – Commodity Prices and Price Forecast. Projections as of June 2, 2011 (http://econ.worldbank.org/).
 
11.
Coal facts 2011 Edition with 2010 data. World Coal Association (https://selectra.co.uk/sites/d...).
 
12.
Coal Information 2011 (with 2010 data). Wyd. IEA, Paryż 2011, s. 542.
 
13.
globalCOAL – platforma internetowa handlu węglem (www.globalcoal.com).
 
14.
International Energy Outlook 2010 with projections to 2035. US Energy Information Administration (http://www.eia.gov/oiaf/ieo/).
 
15.
Key World Energy Statistics 2010 – Wyd. IEA, Paryż, s. 78.
 
16.
Narodowy Bank Polski (www.nbp.pl).
 
17.
Platts – ICR – International Coal Report. Wyd. Platts – The McGraw Hill Companies, England (wybrane numery).
 
18.
Platts – ICR Coal Statistics Monthly. Wyd. Platts – The McGraw Hill Companies, England (lipiec 2011).
 
19.
World Energy Outlook 2010 – Wyd. IEA, Paryż 2010, s. 731.
 
ISSN:1429-6675