ORIGINAL PAPER
The Baltic Pipe and its impact on energy security in Central and Eastern Europe
 
 
More details
Hide details
1
Department of History &International Relations, University in Bialystok, Poland
 
 
Submission date: 2021-09-27
 
 
Final revision date: 2021-12-20
 
 
Acceptance date: 2022-01-04
 
 
Publication date: 2022-03-25
 
 
Corresponding author
Oksana Voytyuk   

Department of History &International Relations, University in Bialystok, NZS str.1, Bialystok, Poland
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2022;25(1):89-108
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In 2021, the Polish gas transmission system operator GAZ-SYSTEM, in cooperation with the Danish gas and electricity transmission system operator Energinet, began construction of a new gas pipeline from Norway to Poland via Denmark. It will be the first connection of Scandinavian countries with Central-Eastern European countries. The Baltic Pipe gas pipeline is very important for Poland, which is gradually reducing its dependence on Russian gas supplies and strives to expand the energy infrastructure with neighboring countries in order to integrate the Central and Eastern European gas system within the North-South corridor and become a gas hub in this part of Europe. The aim of this article is to answer the following questions: How important is the Baltic Pipe for Poland? Will the gas pipeline have a significant impact on the diversification of gas supplies in short-term and will it contribute to the improvement of the energy security of Central and Eastern Europe in long-term? Will it contribute to the integration of energy systems within the North-South Corridor and the Three Seas Initiative?
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Baltic Pipe oraz jego wpływ na bezpieczeństwo energetyczne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
Baltic Pipe, bezpieczeństwo energetyczne, dostawy gazu, Polska, Europa Środkowo-Wschodnia
Baltic Pipe nie jest inicjatywą nową, jej pomysł narodził się na początku XXI wieku, ale realizacja rozpoczęła się prawie 20 lat później. W 2021 r. polski operator gazowego systemu przesyłowego GAZ--SYSTEM, we współpracy z duńskim operatorem systemu przesyłowego gazu i energii elektrycznej Energinet, rozpoczął budowę nowego gazociągu z Norwegii do Polski przez Danię. Gazociąg Baltic Pipe ma bardzo ważne znaczenie dla Polski, która stopniowo zmniejsza swoją zależność od rosyjskich dostaw gazu oraz dąży do rozbudowy infrastruktury energetycznej z państwami sąsiednimi, aby zintegrować system gazowy Europy Środkowo-Wschodniej w ramach korytarza Północ–Południe i stać się hubem gazowym w tej części Europy. Celem niniejszego artykułu jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: jak duże znaczenie ma Baltic Pipe dla Polski, czy gazociąg będzie miał znaczący wpływ na dywersyfikacje dostaw gazu i czy będzie sprzyjał poprawie bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej? Czy przyczyni się do integracji systemów energetycznych w ramach korytarza Północ–Południe i inicjatywy Trójmorza? Czy wystarczy norweskiego gazu, aby gazociąg Baltic Pipe działał zgodnie z projektowaną przepustowością? Czy Baltic Pipe konkuruje z Nord Stream II? Podsumowaniem niniejszego artykułu będzie analiza SWOT mocnych i słabych stron projektu oraz wyzwań i zagrożeń.
 
REFERENCES (47)
1.
Agreement between the Republic of Poland and the Kingdom of Denmark regarding the Baltic Pipe project, signed in Katowice on December 11, 2018 (Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisana w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.) 2018. [Online] https://sip.lex.pl/akty-prawne... [Accessed: 2021-03-20] (in Polish).
 
2.
Anchustegui, I.H. and Glapiak, A. 2021. Wind of change: A Scandinavian perspective on energy transition and the ‘greenification’ of the oil and gas sector. [Online] https://papers.ssrn.com/sol3/p... [Accessed: 2021-04-05].
 
3.
Borkowska, M. 2019. Russian gas will be less and less in Poland (Gazu rosyjskiego będzie w Polsce coraz mniej). [Online] https://www.polska2041.pl/ener... [Accessed: 2021-05-15] (in Polish).
 
4.
Borkowska, M. 2021. PGNiG: We have alternative directions for gas supplies. (PGNiG: mamy alternatywne kierunki dostaw gazu). [Online] https://biznes.interia.pl/giel... [Accessed: 2021-04-05].
 
5.
Borówka, A. 2020. Three Seas Initiative capabilities in terms of diversification of natural gas supply versus Russian Federation foreign policy – a geopolitical approach. Scientific Journal of the Military University of Land Forces 2020 52(3(197)), pp. 501–512, DOI: 10.5604/01.3001.0014.3922.
 
6.
British Petroleum Statistical Review of World Energy 2020. [Online] http://www.bp.com [Accessed: 2021-04-15].
 
7.
Commissioning of the regional LNG terminal in Paldiski, Estonia 2018. [Online] https://projects.3seas.eu/proj... [Accessed: 2021-06-01].
 
8.
Czyżewski, D. 2020. The Yamal Revolution. The bizarre contract with Gazprom goes down in history (Rewolucja na Jamale. Kuriozalna umowa z Gazpromem przechodzi do historii). [Online] https://energetyka24.com/rewol... [Accessed: 2021-04-25] (in Polish).
 
9.
Dziennik Gazeta Prawna 2021. After Denmark’s decision on bats and mice, the European Commission will become involved in the Baltic Pipe (Po decyzji Danii ws. nietoperzy i myszy KE zaangażuje się w Baltic Pipe). [Online] https://www.gazetaprawna.pl/wi... [Accessed: 2021-06-14] (in Polish).
 
10.
Espoo Report 2019. Baltic Pipe offshore pipeline – Poland part (Raport Espoo. Rurociąg podmorski Baltic Pipe – część Polska). [Online] https://www.baltic-pipe.eu/wp-... [Accessed: 2021-04-04] (in Polish).
 
11.
Export of Norwegian gas and oil 2021. [Online] https://www.norskpetroleum.no/... [Accessed: 2021-04-04].
 
12.
First Croatian LNG terminal officially inaugurated in Krk island 2021. [Online] https://ec.europa.eu/inea/en/n... [Accessed: 2021-05-04].
 
13.
First gas interconnector Poland – Lithuania ends energy isolation of the Baltic States 2015. [Online] https://ec.europa.eu/commissio... [Accessed: 2021-05-11].
 
14.
Forsal 2021. The Danish commission withdrew the environmental permit for the Baltic Pipe. The project in Denmark is to be suspended (Duńska komisja cofnęła pozwolenie środowiskowe dla Baltic Pipe. Projekt na terenie Danii ma zostać wstrzymany). [Online] https://forsal.pl/biznes/energ... [Accessed: 2021-06-14].
 
15.
Gas Pipeline Connection between Poland and Lithuania (GIPL) 2021 (Dujotiekių Jungtis Tarp Lenkijos Ir Lietuvos (GIPL)). [Online] https://www.ambergrid.lt/lt/pr... [Accessed: 2021-04-04] (in Lithuanian).
 
16.
Gawlikowska-Fyk, A. and Godzimirski, J.M. 2017. Gas Security in the Pipeline-Expectations and Realities. [Online] https://pism.pl/publikacje/PIS... [Accessed: 2021-04-04].
 
17.
Goble, P. 2020. Baltic Pipe Will Undermine Moscow’s Geopolitical Hopes for Nord Stream Two. Eurasia Daily Monitor 17(66). [Online] https://jamestown.org/program/... [Accessed: 2021-04-08].
 
18.
Górka, M. 2018. The Three Seas Initiative as a Political Challenge for the Countries of Central and Eastern Europe. Politics in Central Europe 14(3), DOI: 10.2478/pce-2018-0018.
 
19.
Górski, J. 2019. The Baltic Pipe in Context: The Geopolitical and Normative Analysis. Oil, Gas & Energy Law Intelligence 17(5), pp. 1–85.
 
20.
Gusilov, E. 2019. Black Sea LNG: Dreams vs Reality. [Online] https://www.roec.biz/project/b... [Accessed: 2021-04-11].
 
21.
Łoskot-Strachota, A. and Szymański, P. 2021. Denmark: Baltic Pipe’s construction temporarily suspended. [Online] https://www.osw.waw.pl/en/publ... [Accessed: 2021-06-14].
 
22.
Kamola-Cieślik, M. 2020. Directions of Poland’s Energy Security Policy in the Natural Gas Sector. Polish Political Science Yearbook 49(1). pp. 67–84.
 
23.
Kucharczyk, M. 2021. Denmark withdrew the environmental permit for the Baltic Pipe. „The effects of the decision are analyzed” (Dania cofnęła pozwolenie środowiskowe dla Baltic Pipe. „Skutki decyzji są analizowane”). [Online] https://www.euractiv.pl/sectio... [Accessed: 2021-06-14].
 
24.
Malinowski, D. 2016. The idea of a gas connection with Scandinavia returns (Wraca idea gazowego łącznika ze Skandynawią). [Online] https://www.wnp.pl/artykuly/wr... [Accessed: 2021-04-04] (in Polish).
 
25.
MarketNews 2020. There will be a junction between the Baltic Pipe and Nord Stream 2, but the Russians have problems 2020 (Powstanie skrzyżowanie Baltic Pipe z Nord Stream 2, ale Rosjanie mają problemy). [Online] https://forsal.pl/artykuly/145... [Accessed: 2021-03-08] (in Polish).
 
26.
Meeting on Norwegian gas supplies to Poland 2002 (Spotkanie w sprawie dostaw norweskiego gazu do Polski). [Online] https://pgnig.pl/aktualnosci/-... [Accessed: 2021-04-04] (in Polish).
 
27.
Miller: Baltic Pipe was a propaganda project 2014 (Miller: Baltic Pipe był projektem propagandowym). [Online] https://biznesalert.pl/miller-... [Accessed: 2021-04-04] (in Polish).
 
28.
Modelling, methodologies and knowledge to navigate the energy transition 2021. [Online] https://www.irena.org/energytr... [Accessed: 2021-06-02].
 
29.
Mroczek, W. 2020. LNG increasingly important for Poland and Europe (LNG coraz ważniejszy dla Polski i dla Europy). [Online] https://www.obserwatorfinansow... [Accessed: 2021-06-01] (in Polish).
 
30.
New perspectives for the gas industry in Central and Eastern Europe 2014 (Nowe perspektywy dla gazownictwa Europy Środkowo-Wschodniej). [Online] https://inzynieria.com/uploade... [Accessed: 2021-03-08] (in Polish).
 
31.
Norwegian Petroleum Directorate, Historical Production 2021. [Online] https://www.norskpetroleum.no/... [Accessed: 2021-04-11].
 
32.
Oil And Gas Exports 2021. [Online] https://www.norskpetroleum.no/... [Accessed: 2021-04-04].
 
33.
PGNiG: less gas from Russia, LNG import is growing 2020 (PGNiG: mniej gazu z Rosji, rośnie import LNG). [Online] https://pgnig.pl/aktualnosci/-... [Accessed: 2021-04-11] (in Polish).
 
34.
Poland’s energy policy until 2040 2021 (Polityka energetyczna Polski do 2040). [Online] https://www.gov.pl/web/klimat/... [Accessed: 2021-04-04] (in Polish).
 
35.
Poland’s Security Strategy 2020 (Strategia Bezpieczeństwa RP 2020). [Online] https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok... [Accessed: 2021-04-04] (in Polish).
 
36.
President of PGNiG: Gas consumption in Poland may increase to approx. 30 bcm in 10 years 2020 (Prezes PGNiG: Zużycie gazu w Polsce może wzrosnąć do ok. 30 mld m3 w 10 lat). [Online] https://wysokienapiecie.pl/fee... [Accessed: 2021-04-04] (in Polish).
 
37.
Production Forecasts 2021. [Online] https://www.norskpetroleum.no/... [Accessed: 2021-04-04].
 
38.
Resources per Sea Area 2021. [Online] https://www.norskpetroleum.no/... [Accessed: 2021-04-04].
 
39.
Route identification study including conceptual design and preparatory activities for the permitting process for a gas pipeline connection between Malta and Sicily 2015. [Online] https://ec.europa.eu/inea/en/c... [Accessed: 2021-05-08].
 
40.
Strategy for responsible development of Poland until 2020 (with a perspective until 2030) 2020. (Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Polski do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)). [Online] https://sip.lex.pl/akty-prawne... [Accessed: 2021-04-04] (in Polish).
 
41.
Ten-Year Network Development Plan. Executive Summary 2020. [Online] https://www.entsog.eu/sites/de... [Accessed: 2021-04-04].
 
42.
Tomaszewski, K. 2017. The influence of infrastructure investments in the gas sector on energy security in Central and Eastern Europe (Wpływ inwestycji infrastrukturalnych w sektorze gazowym na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej). „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 3, pp. 73–96, DOI: 10.14746/ssp.2017.3.4 (in Polish).
 
43.
Tommeliten Alpha Development, North Sea 2021. [Online] https://www.offshore-technolog... [Accessed: 2021-04-04].
 
44.
UPMP 2021. Will the Polish-Ukrainian gas pipeline pump American gas? (Чи польсько-українським газопроводом качатимуть американський газ?). [Online] https://upmp.news/ua-in-polish... [Accessed: 2021-04-04] (in Ukrainian).
 
45.
Voytyuk, O. 2021. The Perception of Nord Stream II in the International Arena. “Security Forum” 4(2), pp. 23–37, DOI: 10.26410/SF_4_2/21/2.
 
46.
Vozdvizhenskaya, A. 2019. Meeting in the Baltic Sea (Воздвиженская А. Встреча в Балтийском море). [Online] https://rg.ru/2019/01/29/polsh... [Accessed: 2021-04-04] (in Russian).
 
47.
Zaniewicz, M. 2019. New Gas Pipeline Geopolitics in Central and Eastern Europe. [Online] https://warsawinstitute.org/ne... [Accessed: 2021-04-04].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top