The costs of hard coal production in Poland
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(1):51–68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper is the result of the project "Evaluation of State aid for the coal industry" which was performed by Europę Economics, Fraunhofer ISI with BSR Sustainability and Kraków Institute for Sustainable Energy in cooperation with MEERI (Evaluation of State aid..., 2006). The report included case studies performed in four European countries (the Czech Republic, Germany, Spain and Poland). This article is a part of case study performed for Polish coal industry. The aim of the survey was to analyse the trends in domestic hard coal production cost. The costs of individual mines as well as their trends for the whole coal sector were analyzed. The paper presents two different approaches to hard coal production costs analysis in Polish coal mines. In the first part the comparison of hard coal production costs (and cost com-ponents) was carried out. The second part of the survey examines coal production costs for the whole coal mining sector.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Koszty produkcji węgla kamiennego w Polsce
węgiel kamienny, koszty produkcji
Artykuł jest wynikiem prac prowadzonych w ramach projektu "Evaluation of State aid forthe coal industry" prowadzonego przez Europę Economics, Fraunhofer ISI, BSR Sustainability wraz z Kraków Institute for Sustainable Energy oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Raport zawierał studium przypadków przeprowadzonych w czterech państwach europejskich, tj. w Czechach, Niemczech, Hiszpanii i w Polsce. Artykuł ten powstał na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce. Celem artykułu była analiza trendów kosztów produkcji węgla kamiennego, zarówno dla całego sektora węglowego, jak i dla poszczególnych kopalń. Przedstawiono dwa podejścia do analizy kosztów produkcji węgla kamiennego. W pierwszym skupiono się na analizie składników kosztów produkcji, w drugim natomiast podjęto problematykę analizy jednostkowych kosztów produkcji dla całego sektora węgla kamiennego w Polsce.
 
REFERENCES (4)
1.
Evaluation of State aid for the coal industry. A report by Europe Economics and Fraunhofer ISI with BSR Sustainability and the Krakow Institute for Sustainable Energy. Europe Economics, Chancery House, London 2006.
 
2.
CZOPEK K., 2003—Koszty sta³e i zmienne. Teoria i praktyka. Cz. 1 Funkcja prostoliniowa, Kraków,Art Tekst.
 
3.
GAWLIK L. (red.), 2006 — Badania kosztów pozyskania węgla kamiennego i brunatnego w celu określenia optymalnej struktury paliwowej produkcji węgla kamiennego. IGSMiE PAN, Kraków.
 
4.
GAWLIK L., 2004 — Koszty bieżącej produkcji węgla wg rozporządzeń Unii Europejskiej a koszty własne sprzedanego węgla wg dotychczasowych statystyk górnictwa. Polityka Energetyczna t. 7, z. spec., IGSMiE PAN, Kraków.
 
ISSN:1429-6675