The impact of market conditions on the price of coking coal in Poland
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(4):51–63
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Coal mining, due to high fixed costs, is very sensitive to changes in coal prices. Since mid-2011, there has been an ongoing downward trend of prices in the global market for metallurgical coals, which make up a significant part of the coal sold at current prices; this coal is being sold below the cost of production with companies recording losses. Poland’s share in the global coking coal trade is small, and the prices are not determined by the national cost of production but by the internationalmarket situation. This article compares the dynamics of domestic coking coal prices in light of coal prices in international trade, presenting the current situation in the international market as well as forecasts of prices in the coming years. The continuing oversupply of coal under conditions of moderate demand from major importers is not encouraging the conditions for a rapid rebound in coal prices. A strong correlation of domestic coking coal prices with the prices of coal in the international market indicates that – if the forecast were to come true – the year 2015 could be very difficult for Polish coal producers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sytuacji rynkowej na ceny węgla koksowego w Polsce
węgiel koksowy, ceny, rynek międzynarodowy, rynek spot, prognozy
Górnictwo węgla kamiennego ze względu na wysokie koszty stałe jest bardzo wrażliwe na zmiany cen węgla. Trwający od połowy 2011 r. spadkowy trend cen na światowym rynku węgli metalurgicznych sprawia, że w cenach bieżących znaczna część węgla sprzedawana jest poniżej kosztów produkcji, a koncerny notują straty na działalności górniczej. Udział Polski w światowym handlu węglem koksowym jest niewielki, jednak o cenach nie decydują krajowe koszty produkcji, ale sytuacja rynkowa. W artykule porównano dynamikę zmian cen krajowego węgla koksowego na tle cen węgli w handlu międzynarodowym. Przedstawiono aktualną sytuację na międzynarodowym rynku węgli koksowych oraz prognozy kształtowania się cen w nadchodzących latach. Utrzymująca się nadpodaż węgli przy umiarkowanym popycie ze strony głównych importerów nie stwarza warunków do szybkiego odbicia się cen węgli. Mocna korelacja cen krajowego węgla koksowego z cenami węgli na rynku międzynarodowym wskazuje, że – w przypadku sprawdzenia się prognoz – również rok 2015 może być bardzo trudny dla polskich producentów węgla.
 
REFERENCES (17)
1.
LORENZ, U. 2012. Indeksy cen węgla energetycznego na rynkach spot – możliwości wykorzystania doświadczeń w konstrukcji indeksu dla rynku krajowego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 4, Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, ss. 241–253.
 
2.
OZGA-BLASCHKE, U. 2012. Rozwój rynku węgli koksowych na tle sytuacji gospodarczej na świecie. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 4. Kraków: Wyd. Instytutu GSMiE PAN, s. 255–267.
 
3.
OZGA-BLASCHKE, U. 2013. Ceny węgla koksowego na runku międzynarodowym – sytuacja bieżąca i prognozy. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 4, Kraków: Wyd. Instytutu GSMiE PAN, s. 139–149.
 
4.
OZGA-BLASCHKE, U. 2014. Węgiel koksowy w świecie – sytuacja w 2013 roku i perspektywy. Przegląd Górniczy Nr 5, ss. 26–31, Katowice: Wyd. ZG SITG.
 
5.
BREE 2014 - Resources and energy quarterly.March quarter 2014; June quarter (www.bree.gov.au).
 
6.
CTI – Coal Trader International. Wyd. Platts. – McGraw Hill Financial, England.
 
7.
ICR Coal Statistics Monthly. Wyd. Platts – McGraw Hill Financial, England.
 
8.
J.P. Morgan Bulk Shipping, Asia Pacific Equity Research, 19 March 2014 (www.jpmorganmarkets.com).
 
9.
Ministerstwo Gospodarki. Informacaja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. (www.mg.gov.pl).
 
10.
Metal Export Consulting – Global coking coal price forecast July 2014 – http://metalexpertresearch.com.
 
11.
Morgan Stanley Says Coal ExportersMaking Loss as Estimates Cut. By Ben Sharples, April 8, 2014 (www.bloomberg.com/news).
 
12.
Short Range Outlook by region 2014-2015 (www.worldsteel.org).
 
13.
Steel Raw Materials Monthly, Issue 12/ February 2014, Issue 13/March 2014. Platts McGraw Hill Financial (www.platts.com).
 
14.
www.platts.com/latest-news/ – Analysis: Rise in China demand pushes metallurgical coal market toward spot pricing. Singapore Platts, 19 February 2014.
 
15.
http://maritimeintel.com – Australia responsible for 74 percent of increase in China’s coking coal imports.
 
16.
www.theaustralian.com.au – Falling price to force more coalmine closures. By Matt Chambers, 3 February 2014.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675