The policy of the Coal- Holding Katowice (CHK) in the domain of the quantity and the quality of production
 
More details
Hide details
1
Katowicki Holding Węglowy S.A., Katowice
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):347–356
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article, the authors talk over proposition of the long-term policy of CHK J.S.C. in the area of the quantity and the quality of production and particularly they submit the offer of the supply of coal to energy sector, the district heating sector as well as of undertakings targeting the maintenance and even the extension of the market of small consumers of the coal trough the start up the production of coal- fuels for modern technologies of the heat production for capacity from 15 kW to 7 MW.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polityka Katowickiego Holdingu Węglowego w zakresie ilości i jakości produkcji
węgiel, produkcja, polityka energetyczna, jakość, ilość, normy emisji
W artykule omówiono założenia długofalowej polityki KHW S.A. w zakresie ilości i jakości produkcji, szczególnie w zakresie dostaw do sektorów energetycznego i ciepłowniczego oraz w zakresie utrzymania, a nawet rozbudowy rynku drobnych konsumentów węgla poprzez uruchomienie produkcji paliw węglowych dla nowoczesnych technologii wytwarzania ciepła o mocach od 15 kW do 7 MW.
 
REFERENCES (2)
1.
REGULSKI B., 2003 — Ciepłownie komunalne w Polsce. Wyd. IGCP, Związek Miast Polskich. Warszawa.
 
2.
KURCZABIŃSKI L., ŁÓJ R., 2001 — Wysokoefektywne i ekologiczne techniki spalania węgla kamiennego dla małych i średnich źródeł wytwarzania ciepła. V Forum Ciepłownicze. Międzyzdroje.
 
ISSN:1429-6675