ORIGINAL PAPER
The socio-economic and environmental importance of developing biofuels: the Ukrainian case on the international arena
Natalia Pryshliak 1  
,   Dina Tokarchuk 1  
,   Hanna Shevchuk 1  
 
More details
Hide details
1
Management and Law, Vinnytsia National Agrarian University, Ukraine
CORRESPONDING AUTHOR
Natalia Pryshliak   

Management and Law, Vinnytsia National Agrarian University, 3 Sonyachna Str, 21008, Vinnytsia, Ukraine
Submission date: 2020-10-16
Final revision date: 2020-12-11
Acceptance date: 2020-12-20
Publication date: 2021-03-24
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2021;24(1):133–152
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The beginning of the XXI century was marked by a transitional period in the formation of the world energy system. The issue of energy saving is characterized by significant diversity and is a necessary strategic direction for the efficient use of production capacity with optimal energy costs. Intensive economic development and the use of non-renewable natural resources are currently of concern due to the danger of disturbing the ecological balance in the environment due to the burning of huge amounts of fossil fuels and emissions of various harmful substances. Biofuel production is becoming an alternative to traditional energy and can be a guarantee of solving problems of energy efficient and environmentally friendly development of rural areas. This work is a continuation of research work on the efficiency of biofuels production from energy crops and waste. The aim of the research is to assess the importance of biofuels production from the energy, economic and social aspects for sustainable development of rural areas of the world and Ukraine in particular. The conducted SWOT-analysis made it possible to determine the strategic directions of world biofuels production development. The results showed that biofuels production has a significant potential to decarbonize the economy, reduce reliance on crude oil, improve the environment by reducing emissions, create new “green” jobs in rural areas. The combination of social, economic and energy benefits will have a synergistic effect.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Społeczno-ekonomiczne i środowiskowe znaczenie rozwoju biopaliw: przypadek Ukrainy na arenie międzynarodowej
efektywność energetyczna, ekologia, biopaliwa, rozwój obszarów wiejskich, efekt społeczny
Początek XXI wieku dał się poznać jako okres przejściowy w kształtowaniu się światowego systemu energetycznego. Obecnie aktualnymi problemami gospodarki są wzrost bieżących kosztów produkcji i konkretnych inwestycji w energetykę, kształtowanie sprzyjającego klimatu gospodarczego dla dalszego rozwoju kompleksu paliwowo-energetycznego, rozwój przez społeczność światową zaawansowanych regulacji, metod i skoordynowanych globalnych strategii rozwoju energetyki. Jednocześnie poprawa poziomu życia ludności i jej kondycji społeczno-ekonomicznej w dużej mierze zależeć będzie od racjonalnego wykorzystania nośników energii i potencjału zasobów naturalnych, co na obecnym etapie zarządzania nabiera szczególnego znaczenia. Społeczno-ekonomiczna potrzeba zapewnienia większości krajów własnych źródeł energii rodzi problem ze znalezieniem paliw alternatywnych. Równocześnie coraz bardziej zauważalne są szkody dla środowiska spowodowane emisjami z samochodów napędzanych benzyną i olejem napędowym. Jeśli chodzi o uzasadnienie ekonomicznej i społecznej konieczności kształtowania i rozwoju rynku biopaliw, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, poczynając od względów bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji produkcji krajowej, wspierania innowacji, a kończąc na efektywności ekonomicznej i społecznej. Rozwój rynku biopaliw, poparty wysoką motywacją, pozwala na społeczne przesunięcie wzrostu zatrudnienia na obszary wiejskie i poprawę bezpieczeństwa środowiska dzięki odnawialnym źródłom energii.
 
REFERENCES (30)
1.
Berezyuk et al. 2019 – Berezyuk, S., Tokarchuk, D. and Pryshliak, N. 2019. Resource potential of waste usage as a component of environmental and energy safety of the state. Journal of Environmental Management and Tourism X, 5(37), pp. 1157–1167, DOI: 10.14505/jemt.v10.5(37).23.
 
2.
Datta et al. 2019 – Datta, A., Hossain, A. and Roy, S. 2019. An Overview on Biofuels and Their Advantages and Disadvantages. Asian Journal of Chemistry 31(8), pp. 1851–1858, DOI: 10.14233/ajchem.2019.22098.
 
3.
Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 “Security, Energy Efficiency, Competitiveness”. 2017. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2020-09-15].
 
4.
Geletukha et al. 2020 – Geletukha, G.G., Oliynyk, E.M., Antonenko, V.O., Zubenko, V.I. and Radchenko, S.V. 2020. Agricultural residues for energy. What you should know about organizational and technical solutions. Position paper of UABIO. [Online] https://uabio.org/wp-content/u... [Accessed: 2020-09-18].
 
5.
Guo, M. 2020. The Global Scenario of Biofuel Production and Development. [In:] Madhumi, M., Abhijit, N. (Eds.). Practices and Perspectives in Sustainable Bioenergy: A Systems Thinking Approach. Springer Nature, pp. 29–56.
 
6.
IEA 2019. International Energy Agency: official website. [Online] https://www.iea.org/reports/gl... [Accessed: 2020-09-10].
 
7.
IRENA 2016. Innovation outlook: Advanced liquid biofuels, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
 
8.
IRENA 2019. Advanced biofuels. What holds them back? International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
 
9.
Kaletnik, G. 2018. Production and use of biofuels: Second edition, supplemented: textbook. LLC “Nilan-Ltd”, Vinnytsia.
 
10.
Kaletnik et al. 2019 – Kaletnik, H., Pryshliak, V. and Pryshliak, N. 2019. Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma. Journal of Environmental Management and Tourism X, 3(35), pp. 479–487, DOI: 10.14505/jemt.v10.3(35).01.
 
11.
Kovalko, M.P. and Kovalko, O.M. 2009. Developed energy as the basis of Ukraine’s national security. Analysis of trends and opportunities. Kyiv: LLC “Drukarnia “Biznespolihraf”, 104 p.
 
12.
Lindsey, R. 2020. Climate Change: Atmospheric Carbon Dioxide. [Online] https://www.climate.gov/news-f... [Accessed: 2020-09-15].
 
13.
Msangi et al. 2006 – Msangi, S., Sulser, T., Rosegrant, M., Valmonte ­Santos, R. and Ringler, C. 2006. Global Scenarios for Biofuels: Impacts and Implications. Biofuels and Global Food Balance. [Online] http://www.fao.org/uploads/med... [Accessed: 2020-09-20].
 
14.
Oh, Y. et al. 2018. Recent developments and key barriers to advanced biofuels: A short review. Bioresource Technology 257, pp. 320–333.
 
15.
OPEC Annual Statistical Bulletin. [Online] https://asb.opec.org/ [Accessed: 2020-09-10].
 
16.
Organisation for Economic Co-operation and Development. [Online] https://data.oecd.org/pop/popu... [Accessed: 2020-09-10].
 
17.
Pryshliak, N. 2019. Biogas production in individual biogas digesters: experience of India and prospects for Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 5(1). [Online] http://are-journal.com/are/art... [Accessed: 2020-09-10].
 
18.
Pryshliak, N. and Tokarchuk, D. 2020. Socio-economic and environmental benefits of biofuel production development from agricultural waste in Ukraine. Environmental and Socio-Economic Studies 8(1), pp. 18–27.
 
19.
Pryshliak et al. 2020 – Pryshliak, N., Lutsiak, V., Tokarchuk, D. and Semchuk, I. 2020. The Empirical Research of the Potential, Awareness, and Current State of Agricultural Waste Use to Ensure Energy Autonomy of Agricultural Enterprises of Ukraine. Journal of Environmental Management and Tourism (Volume XI, Winter), 7(47), pp. 1634–1648, DOI: 10.14505/jemt.v11.7(47).04.
 
20.
Ramos et al. 2016 – Ramos, J.-L., Valdivia, M. , García‐Lorente, F. and Segura, A. 2016. Benefits and perspectives on the use of biofuels. Microbial Biotechnology 9(4), pp. 436–440.
 
21.
Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2019. [Online] https://www.irena.org/publicat... [Accessed: 2020-09-05].
 
22.
Shah, A. 2012. Pros & Cons of Biofuels. [Online] https://www.greenworldinvestor...: 2020-09-20].
 
23.
State Statistics Committee of Ukraine. [Online] http://www.ukrstat.gov.ua [Accessed: 2020-09-10].
 
24.
Tiseo, I. 2020. Biofuels – production worldwide 2000–2019. [Online] https://www.statista.com/stati... [Accessed: 2020-09-20].
 
25.
Tokarchuk, D.M. 2019. The main trends in the formation and management of waste from agricultural enterprises. Economy. Finances. Management: current issues of science and practice 4 (44), рр. 170–180. DOI: 10.37128/2411-4413-2019-4-18.
 
26.
Tokarchuk et al. 2020 – Tokarchuk, D.M., Pryshliak, N.V., Tokarchuk, O.A. and Mazur, K.V. 2020. Technical and economic aspects of biogas production at a small agricultural enterprise with modeling of the optimal distribution of energy resources for profits maximization. INMATEH – Agricultural Engineering 61(2), pp. 339–349.
 
27.
Uslu et al. 2018 – Uslu, A., Detz, R.J. and Mozaffarian, H. 2018. Barriers to advanced liquid biofuels & renewable liquid fuels of non-biological origin. D1.1 Key barriers to advanced fuels – Results of the stakeholder consultation. [Online] https://ec.europa.eu/research/... [Accessed: 2020-09-20].
 
28.
Voloshin et al. 2019 – Voloshin, R.A., Rodionova, M.V., Zharmukhamedov, S.K., Veziroglu, T.N. and Allakhverdiev, S.I. 2019. Review: Biofuel Production from Plant and Algal Biomass. Alternative Energy and Ecology (ISJAEE) 7–9, pp. 12–31.
 
29.
Winchester, N. and Reilly, J.M. 2015. The feasibility, costs, and environmental implications of large-scale biomass energy. Energy Economics 51, pp. 188–203.
 
30.
Zulauf et al. 2018 – Zulauf, C., Prutska, O., Kirieieva, E. and Pryshliak, N. 2018. Assessment of the potential for a biofuels industry in Ukraine. Problems and Perspectives in Management 16(4), pp. 83–90, DOI: 10.21511/ppm.16(4).2018.08.
 
ISSN:1429-6675