ORIGINAL PAPER
Economic and environmental assessment of the use of electric cars in Poland
 
More details
Hide details
1
Fundation Instaway Institute, Poland
 
2
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Poland
 
3
AGH, Poland
 
 
Submission date: 2020-07-20
 
 
Final revision date: 2020-10-13
 
 
Acceptance date: 2020-11-05
 
 
Publication date: 2021-03-24
 
 
Corresponding author
Krystian Majchrzak   

Fundation Instaway Institute, Warsaw, Poland
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2021;24(1):153-168
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Electromobility and electric cars are the words that began to gain significance in the social discourse in Poland especially intensively since 2017. Then, along with the announcement of the „Plan for the Development of the Electromobility Market in Poland”, government declarations appeared regarding one million electric cars that are to be used on Polish roads by 2025. It is already known today that such a result in Poland is impossible to achieve in the assumed time. According to the report of the Polish Alternative Fuels Association-PSPA (Polish EV Outlook 2020), in the event of introducing subsidies for the purchase of cars or subsidies, such as the possibility of 100% VAT deduction by buyers of such vehicles, the number of electric cars in Poland in 2025 could be over 280 thousand pcs. Without such government support, the Polish electric car park will be twice smaller. High prices of electric cars are one of the key barriers limiting Poles in making decisions related to the purchase of a vehicle. The aim of this article is to analyse the current state of the social environment in relation to the topic of ecological, electric cars. To what extent is it beneficial for the potential car owner to change from a traditional (petrol or diesel) car to an electric car due to purely financial benefits and other aspects? The article consists of an overview – presenting aspects related to the socio-economic benefits of buying an electric car. It also contains specific calculations regarding the profitability of using such a car in Polish conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ekonomiczna i środowiskowa ocena korzystania z samochodów elektrycznych w Polsce
ekologia, transport, NPV, samochód elektryczny, elektromobilność
Elektromobilność i samochody elektryczne to hasła, które w społecznym dyskursie w Polsce szczególnie intensywnie zaczęły nabierać znaczenia od roku 2017. Wówczas, wraz z ogłoszeniem „Planu Rozwoju Rynku Elektromobilności w Polsce”, ogłoszone zostały rządowe deklaracje dotyczące miliona samochodów elektrycznych, które mają się pojawić na polskich drogach do 2025 r. Już dziś wiadomo, że taki wynik jest w Polsce nie do osiągnięcia. Jak wynika z raportu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych – PSPA (Polish EV Outlook 2020), w przypadku wprowadzenia dopłat do zakupu samochodów lub subsydiów takich jak np. możliwość odliczenia przez kupujących takie pojazdy całości VAT, liczba aut elektrycznych w Polsce w 2025 roku mogłaby wynieść ponad 280 tys. sztuk. Bez takiego wsparcia państwa polski park samochodów elektrycznych będzie dwukrotnie mniejszy. Wysokie ceny samochodów elektrycznych to jedna z kluczowych barier ograniczająca Polaków w decyzji związanej z zakupem pojazdu. Celem niniejszego artykułu jest analiza obecnego podejścia otoczenia społecznego do tematu ekologicznych, elektrycznych samochodów. Na ile, ze względu na czysto finansowe korzyści oraz inne aspekty, zmiana samochodu z tradycyjnego (zasilanego benzyną lub posiadającego napęd diesla) na samochód elektryczny jest dla potencjalnego właściciela samochodu korzystna. Artykuł składa się z części przeglądowej – prezentującej aspekty związane ze społeczno-ekonomicznymi korzyściami związanymi z zakupem samochodu elektrycznego. Zawiera także konkretne wyliczenia dotyczące opłacalności użytkowania takiego samochodu w warunkach polskich.
 
REFERENCES (19)
1.
ACEA 2020. The automobile Industry Pocket Guide 2019–2020. [Online] https://www.acea.be/uploads/pu... [Accessed: 2020-12-05].
 
2.
Augenstein, K. 2009. E-mobility as a sustainable system innovation. Insights from a captured niche. Wuppertal: Wuppertal Institute.
 
3.
Brdulak et al. 2020 – Brdulak, A., Chaberek, G. and Jagodziński, J. 2020. Determination of electricity demand by personal light electric vehicles (PLEVs): An example of e-motor scooters in the context of large city management in Poland. Energies 13(1), doi: 10.3390/en13010194.
 
4.
Burchart-Korol et al. 2020 – Burchart-Korol, D., Grzywacz-Gazda, M. and Zarębska, K. 2020. Research and Prospects for the Development of Alternative Fuels in the Transport Sector in Poland: A Review. Energies 13(11), doi: 10.3390/en13112988.
 
5.
CSO 2019. Energy consumption in households in 2018 (Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 r.). Warszawa: GUS (in Polish).
 
6.
Drożdż et al. 2020 – Drożdż, W., Szczerba, P. and Kruszyński, D. 2020. Issues related to the development of electromobility from the point of view of Polish utilities. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 23(1), pp. 49–64, DOI: 10.33223/epj/119074.
 
7.
European-Comission 2011. Transport White Paper – roadmap to a single European transport area – towards a competitive and resource efficient transport system. Brussels.
 
8.
Gajewski et al. 2017 – Gajewski, J., Paprocki, W. and Pieriegud, J. 2017. Perspectives of e-mobility development: opportunities and risk (in Polish). European Financial Congres, p. 5.
 
9.
Greenway 2020. Sevice prices. [Online] https://greenwaypolska.pl/elek... [Accessed: 2020--07-20].
 
10.
Jurasz, J. and Ciapała, B. 2019. A solar- and wind-powered charging station for electric buses based on a backup batteries concept. ICT for Electric Vehicle Integration with the Smart Grid, pp. 317–335. doi: 10.1049/pbtr016e_ch12.
 
11.
Krupa et al. 2018 – Krupa, K., Nieradko, Ł. and Haraziński, A. 2018. Prospects for energy storage in the world and in Poland in the 2030 horizon. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 21(2), pp. 19–34, doi: 10.24425/122770.
 
12.
Kryzia et al. 2015 – Kryzia, D., Kopacz, M. and Orzechowska, M. 2015. Estimation of carbon dioxide emissions and diesel consumption in passenger cars (Szacowanie emisji ditlenku węgla i zużycia oleju napędowego w samochodach osobowych). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 90, pp. 79–92 (in Polish).
 
13.
Kryzia et al. 2020a – Kryzia, D., Kuta, M., Matuszewska, D, and Olczak, P. 2020. Analysis of the potential for gas micro-cogeneration development in Poland using the Monte Carlo method. Energies 13(12), DOI: 10.3390/en13123140.
 
14.
Kryzia et al. 2020b – Kryzia, D., Kopacz, M. and Kryzia, K. 2020. The Valuation of the Operational Flexibility of the Energy Investment Project Based on a Gas-Fired Power Plant. Energies 13(7), DOI: 10.3390/en13071567.
 
15.
Matuszewska et al. 2020 – Matuszewska, D., Kuta, M. and Olczak, P. 2020. Techno-Economic Assessment of Mobilized Thermal Energy Storage System Using Geothermal Source in Polish Conditions. Energies 13(13), DOI: 10.3390/en13133404.
 
16.
Orzechowska, M. and Kryzia, D. 2015. Estimation of the future demand for natural gas in road transport in Poland. 5th International Youth Conference on Energy (IYCE). Pisa, pp. 1–5.
 
17.
PSPA 2020a. Electromobility meter (Licznik elektromobilności). [Online] https://pspa.com.pl/ [Accessed: 2020-07-07] (in Polish).
 
18.
PSPA 2020b. Polish EV Outlook 2020. [Online] https://pspa.com.pl/tag/polish... [Accessed: 2020-08-10] (in Polish).
 
19.
World Health Organization 2020. Ambient (outdoor) air pollution, WHO. [Online] https://www.who.int/news-room/... [Accessed: 2020-11-20].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top