The strategy of increasing of coal reserves in Jastrzębska Spółka Węglowa SA
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):671–684
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Jastrzębska Spółka Węglowa is the biggest producer of hard coking coal both in Poland and Europe. To safeguard the further existence and to keep its market position it is necessary to implement strategy aimed at increasing of accessible deposits of coking coal. Main undertakings connected with presented strategy are: - merging of three neighbouring collieries: "Borynia", "Jas-Mos" and "Zofiówka" into one structure, - gaining of access and further exploitation of coal deposits in reserve panels "Bzie-Dębina 1 - Zachód" and "Pawłowice 1".
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Strategia zwiększenia bazy zasobowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
węgiel koksowy, zasoby, produkcja, integracja
Jastrzębska Spółka Węglowa SA jest największym producentem węgla ortokoksowego w Polsce i Europie. Dla zapewnienie perspektyw działalności przedsiębiorstwa oraz utrzymania wysokiej pozycji rynkowej konieczne jest wdrożenie strategii ukierunkowanej na zwiększenie dostępnej bazy zasobowej. Głównymi elementami strategii są: - integracja trzech sąsiadujących zakładów górniczych: "Borynia", "Jas-Mos" i "Zofiówka", - udostępnienie i zagospodarowanie zasobów węgla zalegających w obrębie nowych złóż "Bzie-Dębina 1 - Zachód" i "Pawłowice 1".
 
REFERENCES (10)
1.
Charakterystyka złóż węgla koksowego w polach rezerwowych Pawłowice, Bzie-Dębina i Kralówka w perspektywie ich udostępnienia i przemysłowego wykorzystania przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA. Praca wykonana przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląskim. St. Doktorowicza-Hrebnickiego, 2002 — część 1, 2003 — część 2.
 
2.
Projekt techniczno-organizacyjny połączenia kopalń: „Borynia”, „Jas-Mos” i „Zofiówka” w aspekcie optymalnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia kosztów produkcji węgla. Praca wykonana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica, 2004.
 
3.
Aneks do projektu techniczno-ekonomicznego po³¹czenia kopalń: „Borynia”, „Jas-Mos” i „Zofiówka” w aspekcie optymalnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia kosztów produkcji węgla z uwzględnieniem rozpoczęcia robót udostępniając-badawczych dla złoża „Bzie-Dębina”. Praca zbiorowa wykonana na zlecenie JSW SA, 2005.
 
4.
Dokumentacja geologiczna złoża węgla kamiennego „Bzie-Dębina 1—Zachód” w kategorii C1 i C2. Praca wykonana przez Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne, 2005.
 
5.
Dokumentacja geologiczna złoża węgla kamiennego „Pawłowice 1” w kategorii C1 i C2. Praca wykonana przez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Rybnik, 2006.
 
6.
Model udostępnienia i przemysłowego zagospodarowania zasobów w obrębie złoża „Bzie- -Dębina 1 — Zachód”. Praca zbiorowa wykonana na zlecenie JSW SA, 2006.
 
7.
Koncepcja rozbudowy KWK „Pniówek” poprzez udostępnienie i zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża „Pawłowice 1”. Praca wykonana przez Akademiê Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica, 2006.
 
8.
Prognoza średniej ceny węgla produkowanego w KWK „Zofiówka” w latach 2007—2042”. Praca wykonana przez Instytut Gospodarki Surowca Mineralnymi i Energi¹ PAN w Krakowie, 2006.
 
9.
Prognoza średniej ceny węgla produkowanego w KWK„Pniówek” w latach 2007—2050”. Praca wykonana przez Instytut Gospodarki Surowca Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, 2006.
 
10.
Materiały własne Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675