Coking coal prices on international and domestic markets
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 2):273–283
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper provides an information about current situation on international coking coal markets. Coal prices in contracts between main exporters and most important buyers are presented. On the background of international coal trade, the changes in coking coal prices on domestic market in the years 1998-2002 are shown. The tendencies in price formation of different types of coking coals (hard, semi-soft) are compared on international and domestic markets.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ceny węgla koksowego na rynkach międzynarodowych i w kraju
węgiel koksowy, cena węgla, popyt, podaż, rynki międzynarodowe, rynek krajowy
W artykule podano informacje o bieżącej sytuacji na międzynarodowych rynkach węgla koksowego. Przedstawiono kształtowanie się cen węgli w kontraktach między głównymi eksporterami a ich najważniejszymi odbiorcami. Na tle sytuacji w handlu międzynarodowym, pokazano zmiany cen węgli koksowych na rynku krajowym w latach 1998 - 2002. Porównano tendencje kształtowania się cen węgli różnych typów (hard, semi-soft) na rynkach międzynarodowych i krajowym.
ISSN:1429-6675