Constraints of hydrogen fuel
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(1):89–96
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Contemporary processes producing hydrogen from fossil fiiels or water, contribute to carbon dioxide emission. Thus, they have to be associated with capture and seąuestration of carbon dioxide. If so, eiectricity energy that can be also combined with C02 removal, on one side and hydrogen fuel on the other side. should be compared in a number of issues. The hydrogen large scalę transfer from a manufacturer to end-users requires new technological solutions and ensuring extremely careful safety measiires due to the wide explosive rangę of hydrogen and its high flammability. It is elear that at present, hydrogen transfer cannot compete with eiectricity transfer. Use of engines powered by hydrogen in transportation sector, poses yet unsolved problem of hydrogen storage in cars. Neither compressed, nor liquefied hydrogen might be a good solution. A compression as well as liquefaction reąuires high energy input. Practical hydrogen storage demands a major technology breakthrough, most likely in solid-state materials capable of storing a sufficient amount of hydrogen. Such barriers would not oceur in transportation sector powered by hybrid engines (hydrocarbon fuel drive engine working alternately with electrical motor). Summing up, the technological breakthrough of production and large scalę use of hydrogen could be expected after 30 up to 40 years. However, climate protection is immediately needed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problemy wodorowego paliwa
wodór, procesy produkcji, transport, wybuchowość wodoru, energia elektryczna, przesył, zaopatrzenie samochodów w wodór, samochody hybrydowe, wodór a energia elektryczna, konkurencyjność
Współczesne procesy produkcji wodoru z paliw kopalnych lub wody związane są z emisją dwutlenku węgla, wobec czego należy je skojarzyć z wydzielaniem i depozycją C02. Jeśli tak się stanie, powstanie problem konkurencyjności pomiędzy energią elektryczną -także wytwarzaną w skojarzeniu z depozycją- a wodorem. Transport wodoru od producenta do użytkownika wymaga nowych technologicznych rozwiązań w zakresie przesyłu i dystrybucji oraz szczególnie starannego zapewnienia bezpieczeństwa z uwagi na szeroki zakres wybuchowości i palności tego gazu. Obecnie wodór nie jest w stanie konkurować z przesyłem energii elektrycznej. Zastosowanie wodoni do napędu silników w transporcie samochodowym to przede wszystkim dotąd nierozwiązany problem zaopatrzenia samochodów w taką ilość wodoru, która umożliwi pojazdom uzyskanie podobnego zasięgu (po jednorazowym tankowaniu), jaki charakteryzuje samochody o napędzie węglowodorowym. Tego rodzaju bariery nie występują w sektorze transportu samochodowego, w którym stosowany byłby napęd hybrydowy (napęd paliwami węglowodorowymi współpracujący naprzemiennie z napędem elektrycznym). Stan zaawansowania nowych rozwiązań w zakresie produkcji i szerokiego zastosowania wodoru jako paliwa rokuje nadzieje na osiągnięcie dojrzałości nie wcześniej niż po 30-40 latach, tymczasem ochrona klimatu wymaga szybkiego działania.
 
REFERENCES (8)
1.
ACEVES S.M. et al., 2006 — Vehicular storage of hydrogen in insulated pressure vessels. Intern. Journal of Hydrogen Energy 31, 2274–2283.
 
2.
HAESELDONKS D.W. et al., 2007 — The use of the natural-gas pipeline infrastructure for hydrogen transport. Intern. Journal of Hydrogen Energy (article in press).
 
3.
Li ZHOU, 2005 — Progress and problems in hydrogen storage methods. Renewable and Sustainable Reviews 9, 395–408.
 
4.
US Dept of Energy. Hydrogen, Fuel Cells & Infrastructure Program. Status of Hydrogen Storage Technologies http://www.eere.energy.gov/hyd....
 
5.
UTGIKAR V.P. et al., 2005 — Safety of compressed hydrogen fuel tanks. Technology in Society 27, 315–320.
 
6.
van MIERLO J., MAGGETTO G., LATAIRE Ph., 2006—Which energy source for road transport in the.
 
7.
future? A comparison of battery, hybrid and fuel cell vehicles. Energy Conversion and Management 47, 2748–2760.
 
8.
ROMM J., 2006 — The car and fuel of the future. Energy Policy 34, 2609–2614.
 
ISSN:1429-6675