Current status and future prospects of coal mining in Mongolia
L. Purev 1  
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Mongolskiej Nauki i Technologii, Ułan Bator, Mongolia
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(4):21–35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper describes the resource base of coal and lignite inMongolia. It characterizes the coal mining sector, methods of coal extraction and preparation, as well as directions of the use of Mongolia’s coal. Comparisons are drawn between the current state of the Mongolian coal mining sector and global coal mining conditions in terms of resources, the volume of production, and exports. Also outlined are the prospects of the mining and export of coal to 2035, as well as attempts to cooperate with China on underground coal gasification.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stan obecny i perspektywy górnictwa węglowego w Mongolii
Mongolia, węgiel kamienny, węgiel brunatny, prognoza górnictwa węglowego
W artykule omówiono bazę zasobową węgla kamiennego i brunatnego w Mongolii. Scharakteryzowano górnictwo węglowe, sposoby wydobycia i przeróbki oraz kierunki wykorzystania węgla. Pokazano miejsce Mongolii na tle światowego górnictwa węgla, jeśli chodzi o zasoby, wielkość wydobycia i eksportu. Nakreślono perspektywy rozwoju wydobycia i eksportu węgla do 2035 roku. Zasygnalizowano próby dotyczące współpracy z Chinami nad podziemnym zgazowaniem węgla.
 
REFERENCES (7)
1.
Instytut Państwowy Górnictwa Mongolii.
 
2.
Urząd Kopalin Użytecznych Mongolii.
 
3.
Narodowy Komitet Statystyki.
 
4.
Japan International Cooperation Agency (JICA).
 
5.
Informator Statystyczny Handlu Zagranicznego Mongolii (2013).
 
ISSN:1429-6675