Steam coal in the world – forecasts
U. Lorenz 1  
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(4):7–20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
For more than ten years, steam coal production in the world has been increasing, and for several years the increase in production was greater than the increase in demand. This contributed to the oversupply of coal in the markets and has become the main reason for the decline in coal prices. This downward trend in prices continues for the fourth year in a row. Thanks to low prices, coal consumption in 2013 increased. However, in the future the growth of coal consumption in major markets – in Western Europe, North America, and even in Asia – will gradually decrease. For coal producers, this means the need to reduce production. It is expected that the oversupply of coal in international markets will continue for about two years. This will be a barrier to an increase in coal prices. The problem of oversupply and low prices now faces most coal producers in the world – including Polish mines.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Węgiel energetyczny na świecie – prognozy
węgiel energetyczny, rynki międzynarodowe, prognozy, podaż, popyt
Na świecie od kilkunastu lat rośnie produkcja węgla energetycznego, a przez kilka lat przyrost produkcji był większy od przyrostu zapotrzebowania. To przyczyniło się do nadpodaży węgla na rynkach i stalo się głównym powodem spadku cen tego surowca. Ta tendencja spadkowa cen trwa już czwarty rok z rzędu. Zużycie węgla w 2013 roku wzrosło dzięki niskim cenom. Jednak w przyszłości tempo wzrostu zużycia węgla na głównych rynkach: w Europie Zachodniej, w Ameryce Północnej, a nawet w Azji, będzie się sukcesywnie zmniejszać. Dla producentów węgla oznacza to konieczność ograniczenia wydobycia. Przewiduje się, że nadpodaż węgla na rynkach światowych będzie się jeszcze utrzymywać przez około dwa lata. Będzie to barierą dla wzrostu cen węgla. Z problemem nadpodaży i niskich cen boryka się obecnie większość producentów węgla na świecie – w tym także polskie kopalnie.
 
REFERENCES (17)
1.
BP 2014 – BP Statistical review of world energy, July 2014. http://www.bp.com/content/dam/... [dostęp: 30.07.2014].
 
2.
BREE – Resources and energy quarterly www.bree.gov.au. March quarter 2013; March quarter 2014; June quarter 2014 [dostęp: 02.07.2014].
 
3.
Carbon Tracker, 2014 – The Great Coal Cap. China’s energy policies and financial implications for thermal coal. http://www.carbontracker.org/w... Summary-English-FINAL-online.pdf [dostęp: 02.07.2014].
 
4.
CHESTNEY, N. I GLOYSTEIN, H. 2014. (Reuters) ANALYSIS-Global seaborne coal market oversupply to be 10 mln T this year. https://www.globalcoal.com/Bro... [dostęp: 21.07.2014].
 
5.
Coal import into India has financial risks: Report. http://articles.economictimes.... 2014-05-07/news/49689514_1_coal-assets-ieefa-galilee-basin [dostęp: 25.08.2014].
 
6.
Coal Information 2014 with 2013 data. Wyd. IEA, Paryż, 668 s.
 
7.
Coal Medium-Term Market Report 2013. Market Trends and Projections to 2018.Wyd. IEA, Paryż, 144 s.
 
8.
IMF Commodity Price Forecast: Medium Term Commodity Price Baseline. International Monetary Fund (IMF). http://www.imf.org/external/np.... September 2013 [dostęp: 30.09.2013]; June 2014 [dostęp: 1.07.2014].
 
9.
IMF Data and Statistics http://www.imf.org/external/da... [dostęp: 1.07.2014].
 
10.
LORENZ, U. 2012. Indeksy cen węgla energetycznego na rynkach spot – możliwość wykorzystania doświadczeń w konstrukcji indeksu dla rynku krajowego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 4, s. 241–253.
 
11.
LORENZ i in. 2013 – LORENZ, U., OZGA-BLASCHKE, U., STALA-SZLUGAJ, K. i GRUDZIŃSKI, Z. 2013. Węgiel kamienny w kraju i na świecie w latach 2005–2012. Studia Rozprawy Monografie Nr 183, Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 184 s.
 
12.
LORENZ, U. 2014. Węgiel energetyczny na świecie – sytuacja w 2013 roku i perspektywy. Przegląd Górniczy nr 5(1098) s. 17–25.
 
13.
ME, 2014 – Metal Expert Consulting: Global steam coal price forecast, July 2014. http://metalexpertresearch.com... [dostęp: 21.07.2014].
 
14.
Platts CTI (Coal Trader International) – dane za 2013 i I poł. 2014 r.
 
15.
Platts ICR Coal Statistics Monthly, lipiec 2014.
 
16.
WB Commodity Prices and Price Forecast. World Bank. http://data.worldbank.org/data.... Update released July 8, 2013 [dostęp: 30.07.2013]; Update released July 7, 2014 [dostęp: 30.07.2014].
 
17.
WB Commodities Price Data. World Bank. http://data.worldbank.org/data... [dostęp: 30.07.2014].
 
ISSN:1429-6675