Digital transformation of energy efficiency at Ukrainian NPPs
 
More details
Hide details
1
Management, International Humanitarian University, Ukraine
CORRESPONDING AUTHOR
Vladyslav Gennadyevich Stanislavskyi   

Management, International Humanitarian University, st. Fountain Road, 33, 65062, Odessa, Ukraine
Submission date: 2020-10-27
Acceptance date: 2020-10-27
Publication date: 2020-12-18
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(4):155–166
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In this article, the author will try to conditionally transform the energy capacities of NNEGC Energoatom by converting a liability into an asset using the example of bitcoin. With a surplus of nuclear power generation, one of the modern tools for using excess electricity is directing it to cryptocurrency mining. The author of the article will try to calculate the possibilities of Ukrainian NPPs in the cryptoindustry market by analyzing the competitiveness, market trends and the approximate profitability of this kind of activity. The essence of the article lies in the intervention of the state energy giant in completely new activities, partial monopolization of the market and interference in the activities of decentralized cryptocurrencies, as well as the very novelty of combining two different fields of activity and the global nature of the consequences. Mining can be used to convert the underdeveloped electricity or all of Energoatom’s capacities totally, but at the same time it can also affect the cryptoasset market in the field of decentralization, as the primary cost factor to affect the price of assets and allow for obtaining super-profits at a state enterprise. The author of the article tries to understand the profitability of such actions and, in general, to understand the globality of the idea. The results of the entry of the national energy giant into the cryptoasset market will change the global processes in the ecosystem of the cryptoindustry and change the situation both on the electricity market in the region and, in general, will affect the processes of globalization and unification of the financial sectors of the economy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Cyfrowa transformacja w zakresie efektywności energetycznej w ukraińskich elektrowniach jądrowych
cyfryzacja, efektywność energetyczna, transformacja cyfrowa, wydobycie kryptowalut przez przedsiębiorstwa energetyczne
W artykule autor bada teoretyczne możliwości przekształcenia zobowiązań zdolności produkcyjnych NNEGC Energoatom w aktywa, na przykładzie bitcoina. Przy nadwyżce produkcji energii jądrowej jednym z nowoczesnych narzędzi wykorzystania nadwyżki energii elektrycznej jest użycie jej do wydobycia kryptowalut. Autor szacuje możliwości ukraińskich elektrowni jądrowych na rynku kryptowalut poprzez analizę konkurencyjności, trendów rynkowych oraz przybliżoną analizę opłacalności tego rodzaju działalności. Istota przedstawionej analizy polega na ingerencji państwowego giganta energetycznego w zupełnie nowe działania, częściowej monopolizacji rynku i wejście na rynek zdecentralizowanych kryptowalut. Nowością jest tu łączenie dwóch odmiennych dziedzin działalności, a także globalny charakter konsekwencji takich działań. Wydobycie kryptowalut może być wykorzystane do konwersji zbyt wysokich mocy produkcyjnych Energoatomu, ale jednocześnie może również wpłynąć na rynek kryptowalut poprzez jego decentralizację, ponieważ podstawowy czynnik kosztowy wpływa na cenę aktywów i pozwala na uzyskanie nadwyżki zysków w przedsiębiorstwie państwowym. Autor stara się zrozumieć opłacalność takich działań i jak ogólna jest taka idea. Skutki wejścia krajowego giganta energetycznego na rynek kryptowalut zmienią globalne procesy w ekosystemie branży kryptowalut i sytuację zarówno na rynku energii elektrycznej w regionie, jak i całościowo wpłyną na procesy globalizacji i unifikacji sektorów finansowych gospodarki.
 
REFERENCES (14)
1.
Asic trade crypto services, “Bitcoin asic miner AntMiner S9k”. [Online] https://asictrade.com/bitcoin-... [Accessed: 2020-11-15].
 
2.
“Bitcoin Energy Consumption Index”. [Online] https://digiconomist.net/bitco... [Accessed: 2020-11-15].
 
3.
“Bitcoin Kicks Off 2020 More Secure Than Ever as Hash Rate Hits Record”. [Online] https://cointelegraph.com/news... [Accessed: 2020-11--15].
 
4.
“Energoatom” Press Center, “Nuclear Energy: Investing in the Future – Optimism and Ambitious Projects”. [Online] http://www.atom.gov.ua/ru/pres... [Accessed: 2020-11-15].
 
5.
“Energoatom” Press Center, “On June 18, Ukraine’s nuclear power plants underproduced 80.84 million kWh of electricity”. [Online] http://www.energoatom.com.ua/u... [Accessed: 2020-11-15].
 
6.
“Electricity tariffs in Ukraine in 2020”. [Online] https://index.minfin.com.ua/ta... [Accessed: 2020-11-15].
 
7.
F2Pool, “Cryptocurrency mining pool”. [Online] http://f2pool.com [Accessed: 2020-11-15].
 
8.
“Global electricity prices”. [Online] https://ru.globalpetrolprices.... [Accessed: 2020--11-15].
 
9.
Hash Rate and Bitcoin Price During Mining Events: Are They Related?”. [Online] https://cointelegraph.com/news... [Accessed: 2020-11-15].
 
10.
“Mineable coins using the proof of work (PoW) consensus algorithm”. [Online] https://cryptoslate.com/crypto... [Accessed: 2020-11-15].
 
11.
Operating NPPs of Ukraine, “Site on Nuclear Safety, Radiation Protection and Non-Proliferation of Nuclear Weapons”. [Online] https://www.uatom.org/ru/obsch... [Accessed: 2020-11-15].
 
12.
“Proof of Work vs Proof of Stake: Basic Mining Guide”. [Online] https://blockgeeks.com/guides/... [Accessed: 2020-11-15].
 
13.
“The Financial Frontier is Hot #BitcoinDynamics”. [Online] https://allegralaboratory.net/... [Accessed: 2020-11-15].
 
14.
“The Mathematics of Bitcoin – SHA256”. [Online] https://medium.com/swlh/the-ma... [Accessed: 2020-11-15].
 
ISSN:1429-6675