Energy production based on brown coal - outlook
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 1):163–183
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents brown coal branch in Poland on examples of operating mines. Also short characteristics of most perspective brown deposits in Poland was made in aspect of their possible use in order to allow energy production within the range of 100 to 120 years. The analysis refers to strategic coal deposits "Legnica-Gubin-Mosty" and ,,złoczew". "Brown coal as the cheapest fossil fbel and foundation of national energy safety in future" was an idea of the paper. With connection to scientific and research as well as production background it seems to be optimal proposal to Polish energy sector.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Energetyka na węglu brunatnym - perspektywy rozwoju
górnictwo, węgiel brunatny, pierwotne źródła energii, baza zasobowa
W artykule przedstawiono branżę węgla brunatnego w Polsce na bazie czynnych kopalń i zaprezentowano charakterystykę najbardziej perspektywicznych złóż węgla brunatnego w Polsce oraz możliwość ich zagospodarowania na potrzeby energetyki przedstawiając jej rozwój w oparciu o to paliwo na okres 100-120 lat. Analiza dotyczy strategicznych złóż "Legnica", "Gubin-Mosty" oraz "Złoczew". Mottem przewodnim artykułu jest węgiel brunatny jako najtańsze paliwo będące na długie lata gwarantem bezpieczeństwa energetycznego, co w połączeniu z zapleczem naukowo-projektowym oraz produkcyjnym staje się optymalną ofertą dla polskiej energetyki.
 
REFERENCES (7)
1.
BEDNARCZYK J., 2005 — Struktura paliwowa energetyki i perspektywy jej rozwoju na krajowych zasobach surowcowych. Mat. Konf., Legnica.
 
2.
KASIŃSKI J.R., MAZUREK S., PIWOCKI M., 2006 — Waloryzacja i ranking złóż węgla brunatnego Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
3.
KASZTELEWICZ Z., Kozioł K., KLICH J., 2007 — Węgiel brunatny - optymalna oferta energetyczna dla Polski w XXI wieku. V Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, Bełchatów.
 
4.
KASZTELEWICZ Z., Kozioł K., Kozioł W., KLICH J., 2007 — Węgiel brunatny - perspektywy rozwoju. V Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, Bełchatów.
 
5.
KASZTELEWICZ Z., Kozioł K., KLICH J., 2007 — Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w kopalniach węgla brunatnego w Polsce. V Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, Bełchatów.
 
6.
KASZTELEWICZ Z., 2007 — Węgiel brunatny - optymalna oferta energetyczna dla Polski. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego. Redakcja „Górnictwo Odkrywkowe" Bogatynia-Wrocław.
 
7.
LIBICKI J., TARASEWICZ Z., 2005 – Projektowanie i budowa kopalni węgla brunatnego „Legnica”, Mat. Konf., Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica.
 
ISSN:1429-6675