Environmental (technical) economical preference to reduce CO2 emission in Iran
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 1):151–160
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the present investigation various mechanisms of CO2 reduction in energy sector of Iran has been evaluated. Evaluations revealed that 15 million tones of CO2 could be phased out by means of technical measures. The results also reveals that 12 million tones of CO2 could be reduced through environmental means in 6 various forest areas in Iran. Utilization of combined cycle power plants could highly improve the reduction of CO2 when compared to other conventional power generations. Highest priority must be given to steel, glass and weaving industries and also residential sector to effectively reduce CO2.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Środowiskowe, techniczne i ekonomiczne uwarunkowania redukcji emisji CO2 w Iranie
dwutlenek węgla, oszczędzanie energii, elektrownia, sektor energetyczny
W artykule oceniono różne mechanizmy redukcji CO2 w sektorze energetycznym w Iranie. Oszaco- wano, że 15 mln ton CO2 można usunąć stosując środki techniczne. Ponadto 12 mln ton CO2 można zredukować środkami związanymi ze środowiskiem w sześciu obszarach leśnych w Iranie. Użytkowanie elektrowni pracujących w cyklu kombinowanym mogłoby w znaczącym stopniu zwiększyć redukcję emisji CO2 w porównaniu do elektrowni konwencjonalnych. Największe możliwości redukcji CO2 mają przemysły stalowy, hut szkła i tkacki, jak również sektor gospodarstw domowych.
ISSN:1429-6675