ORIGINAL PAPER
Renovation management of the national economy in ensuring energy decentralization
 
More details
Hide details
1
Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
 
2
Interregional Academy of Personnel Management, Ukraine
 
3
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 
4
Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Akademy of Sciences, Poland
 
5
National University of Water and Environment Engineering, Ukraine
 
6
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
 
 
Submission date: 2022-05-16
 
 
Final revision date: 2022-05-25
 
 
Acceptance date: 2022-05-27
 
 
Publication date: 2022-06-30
 
 
Corresponding author
Sylwester Kaczmarzewski   

Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Akademy of Sciences, Wybickiego 7A, 31-261, Kraków, Poland
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2022;25(2):67-84
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This article is devoted to an analytical review of the situation in the energy sector of Ukraine, taking into account constructive changes in the connection of the Ukrainian energy system to ENTSO-E and the destructive situation caused by industrial infrastructure failures and economic renewal. It focuses on Ukraine in the context of the principles of decentralization in the direction of significantly increasing the net cost of microgeneration, decarbonization and the transition to “green” energy. The national resource potential of energy-efficient and energy-saving technologies is systematized and the applied recommendations are provided to support state and local trends in energy sector development, namely energy storage projects, distributed generation and microgeneration based on Net Energy Metering to support small projects that solve energy problems. Included are institutional proposals for the establishment of the Agency for Decarbonization in Ukraine for the “green” transition, with broad powers of communication and the ability to make decisions on reducing carbon emissions in all areas. The possibility and expediency of using the concept of innovation is considered both from the global point of view of Ukrainian industry (with the potential prospect of using Ukraine’s industrial and logistics infrastructure as a mega-industrial park for the EU) and in the local sense of national energy, including improvements to the EU’s energy balance. It has been proven that the use of the nearshoring mechanism in Ukrainian industry in general, and in the energy sector in particular, can improve Europe’s energy balance, which has deteriorated over the past five years. Thus, the negative trend of the EU energy balance in thousands of tons of oil equivalent and in percentage terms was demonstrated. To improve the situation, the forecast of energy prices for individual EU countries was calculated taking into account Ukraine’s integration into the European energy system. The analysis and calculations revealed a potentially possible level of price reductions in some EU countries up to 20%. Recommendations are for improving energy-management efficiency at the regional level in particular, ensuring transparency in the development of renewable energy sources, using significant national potential of biofuels and increasing natural gas production, developing a business model of gas distribution center in Western Ukraine, which will be part of national gas distribution system and the European energy market.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Odbudowa gospodarki Ukrainy z uwzględnieniem decentralizacji sektora energetycznego
energetyka zdecentralizowana, energetyka, modernizacja energetyki, gospodarka krajowa, nearshoring
Artykuł poświęcony jest analitycznemu przeglądowi sytuacji w sektorze energetycznym Ukrainy z uwzględnieniem konstruktywnych zmian w przystąpieniu ukraińskiego systemu energetycznego do ENTSO-E oraz destrukcyjnej koniunktury spowodowanej uszkodzeniami infrastruktury przemysłowej i koniecznością modernizacji gospodarczej Ukrainy na zasadach decentralizacji w kierunku znacznego wzrostu wartości netto mikrogeneracji, dekarbonizacji i transformacji „zielonej” energii. Usystematyzowany potencjał zasobowy kraju do wykorzystania technologii energooszczędnych i efektywnych energetycznie, dostarczył zastosowanych rekomendacji wsparcia na poziomie krajowym i lokalnym trendów rozwoju energetyki, a mianowicie: projektów magazynowania energii, generacji rozproszonej i mikrogeneracji na zasady Net Energy Metering do obsługi małych projektów rozwiązujących problem efektywności energetycznej konkretnych obiektów. Przedstawiono propozycje instytucjonalne utworzenia Agencji Dekarbonizacji na Ukrainie na rzecz „zielonej” transformacji, z szerokimi uprawnieniami komunikacyjnymi i możliwością decydowania o redukcji emisji dwutlenku węgla we wszystkich dziedzinach. Możliwość i wykonalność wykorzystania koncepcji innowacji rozważano zarówno z globalnego punktu widzenia przemysłu ukraińskiego (z potencjalną perspektywą wykorzystania infrastruktury przemysłowej i logistycznej Ukrainy jako megaparku przemysłowego dla UE), jak i w sensie lokalnym krajowego sektora energetycznego , w tym na poprawę bilansu energetycznego UE. Przeanalizowano kalkulację prognozowanych cen nośników energii dla niektórych krajów UE z uwzględnieniem integracji Ukrainy z europejskim systemem energetycznym oraz sformułowano zalecenia dotyczące zwiększenia efektywności gospodarowania energią na poziomie regionalnym.
 
REFERENCES (29)
1.
Atstaja et al. 2002 – Atstaja D., Cudecka-Purina, N., Hrinchenko, R., Koval, V., Grasis, J. and Vesere, R. 2022. Alignment of circular economy business models for framing national sustainable economic development. Acta Innovations 42, pp. 5–14, DOI: 10.32933/ActaInnovations.42.1.
 
2.
Borodina, O. and Trushkina, N. 2021. The cluster approach to the digitalization of public governance in the regional strategy: international practice and Ukrainian realities. Economics & Education 6(4), pp. 12–22, DOI: 10.30525/2500-946X/2021-4-2.
 
3.
Cabinet of Ministers of Ukraine 2022. We are already forming a vision for a new Ukraine. [Online] https://www.kmu.gov.ua/news/de... [Accessed: 2022-05-15] (in Ukrainian).
 
4.
DTEK 2022. Review of the work of DTEK Energo generation. [Online] https://energo.dtek.com [Accessed: 2022-05-15].
 
5.
Dyczko et al. 2021 – Dyczko, A., Kamiński, P., Stecuła, K., Prostański, D., Kopacz, M. and Kowol, D. 2021. Thermal and mechanical energy storage as a chance for energy transformation in Poland. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 24(3), pp. 43–60 DOI: 10.33223/epj/141867.
 
6.
Enerdata 2021. Global Energy & Climate Outlook 2050. [Online] https://eneroutlook.enerdata.n... [Accessed: 2022-05-15].
 
7.
EUROSTAT 2022. [Online] https://ec.europa.eu/eurostat/... [Accessed: 2022-05-15].
 
8.
Filippona, S. and Yudin, M. 2016. Trends of the domestic energy market and alternative energy [Online] https://economics.net.ua/files... [Accessed: 2022-05-15].
 
9.
FORBES 2022. The EU may abolish tariffs on Ukrainian goods. [Online] https://forbes.ua/inside/test-...- taras-kachka-28042022-5730 [Accessed: 2022-05-15] (in Ukrainian).
 
10.
Koval et al. 2022 – Koval, V., Borodina, O., Lomachynska, I., Olczak, P., Mumladze, A. and Matuszewska, D. 2022. Model Analysis of Eco-Innovation for National Decarbonisation Transition in Integrated European Energy System. Energies 15(9), 3306, DOI: 10.3390/en15093306.
 
11.
Koval et al. 2021 – Koval, V., Sribna, Y., Kaczmarzewski, S., Shapovalova, A. and Stupnytskyi, V. 2021. Regulatory policy of renewable energy sources in the European national economies. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 24(3), pp. 61–78, DOI: 10.33223/epj/141990.
 
12.
Kulpa et al. 2021 – Kulpa, J., Kamiński, P., Stecuła, K., Prostański, D., Matusiak, P., Kowol, D., Kopacz, M. and Olczak, P. 202). Technical and Economic Aspects of Electric Energy Storage in a Mine Shaft — Budryk Case Study. Energies 14(21), 7337, DOI: 10.3390/en14217337.
 
13.
Kuta et al. 2016 – Kuta, M., Matuszewska, D. and Wójcik, T.M. 2016. The role of phase change materials for the sustainable energy. E3S Web of Conferences, 10, 00068, DOI: 10.1051/e3sconf/20161000068.
 
14.
Latysheva et al. 2020 – Latysheva, O., Rovenska, V., Smyrnova, I., Nitsenko, V., Balezentis, T. and Streimikiene, D. 2020. Management of the sustainable development of machine-building enterprises: A sustainable development space approach. Journal of Enterprise Information Management 34(1), pp. 328–342, DOI: 10.1108/JEIM-12-2019-0419.
 
15.
Liachenko V et al. 2021 – Lyashenko, V., Pidoricheva, I., Antonyuk, V., Kharazishvili, Y., Shevtsova, G., Vishnevsky, O., Kvilinsky, O., Osadcha, N., Soldak, M., Zemlyankin, A., Petrova, I., Trushkina, N., Borodina, O., Shvets, N., Vasilchenko, O. and Kuznetsova, I. 2021. Formation of the institutional environment of modernization of the economy of old industrial regions of Ukraine. Kyiv: Institute of Industrial Economics.
 
16.
Matuszewska et al. 2020 – Matuszewska, D., Kuta, M. and Olczak, P. 2020. Techno-Economic Assessment of Mobilized Thermal Energy Storage System Using Geothermal Source in Polish Conditions. Energies 13(13), 3404, DOI: 10.3390/en13133404.
 
17.
Ministry of Economy of Ukraine 2022. [Online] https://www.me.gov.ua/News/Det... [Accessed: 2022-05-15] (in Ukrainian).
 
18.
Ministry of Strategic Industries of Ukraine 2022. Analytical report Opinions and views of the population of Ukraine on European integration [Online] https://mspu.gov.ua/storage/ap... [Accessed: 2022-05-15] (in Ukrainian).
 
19.
Niekurzak, M. and Kubińska-Jabcoń, E. 2021. Analysis of the Return on Investment in Solar Collectors on the Example of a Household: The Case of Poland. Frontiers in Energy Research 9, 660140, DOI: 10.3389/fenrg.2021.660140.
 
20.
Niekurzak, M. 2021. The Potential of Using Renewable Energy Sources in Poland Taking into Account the Economic and Ecological Conditions. Energies 14(22), 7525, DOI: 10.3390/en14227525.
 
21.
Olczak, P. and Komorowska, A. 2021. An adjustable mounting rack or an additional PV panel? Cost and environmental analysis of a photovoltaic installation on a household: A case study in Poland. Sustainable Energy Technologies and Assessments 47, 101496, DOI: 10.1016/j.seta.2021.101496.
 
22.
Olczak et al. 2021 – Olczak, P., Jaśko, P., Kryzia, D., Matuszewska, D., Fyk, M.I. and Dyczko, A. 2021. Analyses of duck curve phenomena potential in polish PV prosumer households’ installations. Energy Reports 7, pp. 4609–4622, DOI: 10.1016/j.egyr.2021.07.038.
 
23.
Shvets et al. 2013 – Shvets, V.Y., Rozdobudko, E.V. and Solomina, G.V. 2013. Aggregated methodology of multicriterion economic and ecological examination of the ecologically oriented investment projects. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu 3, pp. 139–144.
 
24.
State Agency for Energy Efficiency of Ukraine 2022. Research of energy budgets of local communities [Online] https://enefcities.org.ua/uplo... [Accessed: 2022-05-15] (in Ukrainian).
 
25.
State Statistics Service 2022. Regional statistics [Online] http://ukrstat.gov.ua/druk/pub... [Accessed: 2022-05-15] (in Ukrainian).
 
26.
Stecuła, K. 2018. Decision-making Dilemmas in Mining Enterprise and Environmental Issues, i. e. Green Thinking in Mining. [In:] 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 18 (6.4), pp. 357–364.
 
27.
Stecuła, K. and Brodny, J. 2018. Decision-making Possibilities in the Field of Excavated Material Quality Shaping in Terms of Environmental Protection, i. e. how to be Greener in Mining. [In:] 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 18(4.3), pp. 243–250.
 
28.
Trushkina et al. 2021 – Trushkina, N., Pahlevanzade, A., Pahlevanzade, A. and Maslennikov, Y. 2021. Conceptual provisions of the transformation of the national energy system of Ukraine in the context of the European Green Deal. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 24(4), pp. 121–138, DOI: 10.33223/epj/144861.
 
29.
Zellagui et al. 2022 – Zellagui, M., Lasmari, A., Alaboudy, AH.K., Settoul, S. and Hassan, H.A. 2022. Enhancing energy efficiency for optimal multiple photovoltaic distributed generators integration using inertia weight control strategies in PSO algorithms. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 25(1), pp. 59–88, DOI: 10.33223/epj/147234.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top