Forecasting of spatial demand for electric power and energy
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):273–284
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The issue of modelling the spatial distribution of electric power and energy demands in large regions of the country is the subject of the present paper. The conception is presented as suitable for perform long term or step-by-step load forecasts for supply nodes. The modelling relies on fuzzy logic. The proposed methodology is described and illustrated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przestrzenne prognozy zapotrzebowania na moc i energię elektryczną
prognozowanie, elektroenergetyka, logika rozmyta
W referacie opisano propozycję ujęcia zagadnienia modelowania rozkładu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną dla dużych regionów kraju jako narzędzia składowego w zadaniach długoterminowego i krokowego prognozowania rozkładu obciążeń węzłów zasilających. Do modelowania użyto zasad logiki rozmytej. Koncepcja została opisana i zilustrowana.
 
REFERENCES (4)
1.
DOBRZAŃSKA I., LYP J., 2004 - Mapy energetyczne w konwencji logiki rozmytej. Materiały konferencyjne VII Konferencji Naukowej: Prognozowanie w Elektroenergetyce PE 2004. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa - Poraj.
 
2.
LINY., CUNNINGHAM G., 1995 - New Approach to Fuzzy-Neural System Modeling. IEEE Transaction on Fuzzy Systems vol.3 no. 2, p. 190-198, May 1995.
 
3.
DOBRZAŃSKA I. (red.), 2002 - Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa.
 
4.
DOBRZAŃSKA I., 2004 - Odwzorowanie Julii i Poincarego w prognozowaniu krokowym rocznego zużycia energii elektrycznej. JUEE. [5] LANCE G.N., WILLIAMS W.T., 1967 - A general theory of classificatory storting strategies. 1: Hierarchical systems. Computer Journal 9, 373-380.
 
ISSN:1429-6675