Transmission systems as elements of security of the Polish Power Grid
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):285–298
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper current state of the Polish Power System is presented. Disproportions between production electricity and technology development of the network system are observed. The network system is not sufficient invested. It is estimated that security of the power system has significant influence on energy security. There are proposed some directions of the network system developing and modernization in order to ensure of security of the power system and in general development of Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sieci przesyłowe jako element bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski
energia elektryczna, system elektroenergetyczny, sieci przesyłowe, bezpieczeństwo elektroenergetyczne
W pracy przedstawiono aktualny stan sieci przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego. Zwrócono uwagę na rosnącą dysproporcję między produkcją energii elektrycznej a rozbudową systemu przesyłowego, który jest niedoinwestowany. Na tej podstawie oceniono stan bezpieczeństwa elektroenergetycznego i jego wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Zaproponowano kierunki rozbudowy i modernizacji krajowej sieci przesyłowej dla zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego i rozwoju kraju.
 
REFERENCES (10)
1.
Słownik współczesny języka polskiego Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1988.
 
2.
KASPRZYK S., 2003 - Bezpieczeństwo pracy polskiego systemu elektroenergetycznego. Warszawa.
 
3.
Krajowy System Elektroenergetyczny, PSE - Operator S.A. 2006.
 
4.
Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2006. Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa 2007.
 
5.
CAUSEY W., 2000 - Innovative bund ling reduces HV Line inductance. Electrical World, January/February 2000.
 
6.
ADAPA R., 1995 - Summary of EPRI?s FACTS Systems Studies. Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA, USA.
 
7.
EDRIS A., 1996 - Technology Development of Flexible AC Transmission System. Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA, USA.
 
8.
MACHOWSKI J., 1997 - Elastyczne systemy przesyłowe prądu przemiennego (FACTS). Elektroenergetyka, PSE S.A. 1.
 
9.
Application of FACTS Technology to the Polish Power Grid Task 1 - Assessment of the Polish Power Grid from to the point of view of possible application of FACTS devices, Institute of Power Engineering, Division, Gdansk 1988.
 
10.
Application of FACTS Technology to the Polish Power Grid, Final Report, Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA, USA 1999.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675