Integrated System of Management - his assignments and aims on the example KWK "Jas-Mos"
 
More details
Hide details
1
KWK Jas-Mos, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie Zdrój
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):375–381
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The market economy demands not only a care about safety of workers, but also guarantees of care about natural environment and quality of products. Superior aim of Integrated System of Management in KWK "Jas-Mos" is satisfaction of customer from qualities of received product. The aspects of caring about environment and safety of work are also very important. In mine the quality of product directly influences the achieved prices, and finally the financial result of mine. Identified environmental aspects result in suitable environmental programs, and the results of quality analyses and result of customer satisfaction survey contribute of the definition of the institution mission on the market.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zintegrowany System Zarządzania - jego zadania i cele na przykładzie KWK Jas-Mos
kopalnia węgla, zarządzanie, zarządzanie środowiskowe, program ochrony środowiska
Gospodarka rynkowa wymusza nie tylko dbanie o bezpieczeństwo pracowników, ale także gwarancje dbania o środowisko naturalne i jakość wyrobu. Nadrzędnym celem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w KWK "Jas-Mos" jest zadowolenie klienta z jakości otrzymanego wyrobu oraz dbanie o środowisko i bezpieczeństwo pracy. W przypadku kopalni jakość wyrobu ma bezpośrednie przełożenie na uzyskiwane ceny, a w ostateczności na wynik finansowy kopalni. Ze identyfikowanych aspektów środowiskowych wynikają odpowiednie programy środowiskowe, a wyniki badań jakościowych i zadowolenia klienta określają działania na rzecz misji zakładu na rynku.
 
REFERENCES (4)
1.
CHMIEL P., LUBRYKA M., KUTKOWSKIJ., 2003 — System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w KWK Jas-Mos. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003. Kraków.
 
2.
CHMIEL P., LUBRYKA M., KUTKOWSKI J., 2004 — Efektywny model działania systemu zarządzania bezpieczeñstwem pracy w zakładach górniczych na przykładzie KWK Jas-Mos. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004. Kraków.
 
3.
CHMIEL P., LUBRYKA M., KUTKOWSKI J., 2004 — Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w KWK Jas-Mos. Materiały Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. Krynica Górska.
 
4.
SOKÓŁ W., 2001 — Zarządzanie Środowiskowe w skali regionalnej a gospodarka odpadami komunalnymi. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami. Kraków.
 
ISSN:1429-6675