International energy market
T. Olkuski 1  
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Paliw i Energii
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):421–430
 
KEYWORDS
ABSTRACT
International energy market develops dynamically. Gas cooled to temperature -163oC changes its form into a liquid and can be stored and transported as a boiling liquid in special tanks. As a liquid, natural gas occupies only 1/600th the volume of its gaseous state. After regasification it can be used to the same purposes as conventional natural gas. This article presents LNG production in the last twenty years, main exporters and importers as well as prices. We can predict that the LNG market will grow significantly in the next few years.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Światowy rynek LNG
gaz, rynek
Światowy rynek LNG rozwija się bardzo dynamicznie, gdyż transport tankowcami pozwala na uniezależnienie się od tradycyjnych dostawców. Skroplony gaz zmniejsza swoją objętość około sześćset razy dzięki czemu można go stosunkowo łatwo przechowywać i transportować. W artykule przedstawiono produkcję LNG w ostatnich dwudziestu latach, głównych eksporterów i importerów oraz ceny. Zwrócono uwagę na duże perspektywy rozwoju i wykorzystania tej formy gazu.
 
REFERENCES (12)
1.
BIELSKI J., 2005 — Rozwój globalnego handlu gazem. Już nie tylko Azja. Nafta & Gas Biznes, nr 4/5, s. 72–76.
 
2.
BP Statistical Review of Word Energy 2005.
 
3.
California Energy Commission. Systems Assessment Facilities Siting Division Cartography Unit. November 2003 (www.energy.ca.gov).
 
4.
 
5.
CIESIELCZYK E., 2002 — Rynek skroplonego gazu ziemnego (LNG) w świecie oraz możliwości produkcji i użytkowania LNG w Polsce. Nafta — Gaz, nr 10, s. 551–565.
 
6.
FLOWER A., KING R., 2004 — LNG Today: the promise and the pitfalls. Gas Strategies. The Energy Publising Network.
 
7.
Gas Technology Institute (www.gastechnology.org).
 
8.
OLKUSKI T., 2005 — Możliwości dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Budowa terminalu LNG — pierwszy krok we właściwym kierunku. Nafta & Gas Biznes, nr 4/5, s. 60–62.
 
9.
SZURLEJ A., 2005 — Gaz ziemny [W:] Podstawy Gospodarki Surowcami Energetycznymi pod red. E. Mokrzyckiego. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków.
 
11.
URBANEK M., 2004 — Głód LNG. Nafta & Gas Biznes, nr 1/2 2004, s. 63–65.
 
12.
Zakład Odazotowania Gazu KRIO w Odolanowie (www.krio-odolanow.p).
 
ISSN:1429-6675