Katowicki Holding Węglowy S.A. policy of the production adjustment to the requirements of the environment protection standards and of improving the coal competitiveness in the home market
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 2):179–184
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper discusses the legal conditions, which may influence the coal competitiveness in the fuel home market and gives a short presentation of the KHW S.A. policy of the production of coal and the promotion of coal technologies meeting the air protection requirements.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polityka Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w zakresie dostosowania produkcji do wymagań norm ochrony środowiska oraz poprawy konkurencyjności węgla na rynku krajowym
węgiel kamienny, Katowicki Holding Węglowy S.A, promocja technologii węglowych
W referacie omówiono uwarunkowania prawne, które mogą mieć wpływ na konkurencyjność węgla na krajowym rynku paliw oraz przedstawiono krótko projekt polityki KHW S.A. w zakresie produkcji węgli i promocji technologii węglowych spełniających wymagania ochrony powietrza.
ISSN:1429-6675