Milestones of Polish energy doctrine for the development of lignite industry in the 21-st century in Poland
Z. Kasztelewicz 1  
,   M. Ptak 2,   M. Sikora 1
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
2
Okręgowy Urząd Górniczy, Wrocław.
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2016;19(4):5–20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Lignite is an important energy resource used to produce electricity and contributing to the energy security of the country. Poland as one of the few countries in the world has all the advantages for the continuation of lignite mining industry with the possibility of 20–30 years a significant increase. Conditions for the development of lignite mining industry in Poland are very difficult in terms of legal, environmental and economic, as well as public relation problems. Current energetic policy is a collection of different targets with the lack of one mining-energetic doctrine based on national social-economic determinants which have been developed for last ten years. For the future country development every effort must be made for the political consensus in Poland and European Union acceptance for the new energetic doctrine for the next decades of 21-st century. The authors of this paper presented conditions in the form of milestones, the implementation of which should contribute to the continuation and development of lignite mining industry for the next decade of the 21-st century.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kroki milowe polskiej doktryny energetycznej dla rozwoju branży węgla brunatnego w  XXI wieku w Polsce
energetyka, węgiel brunatny, uwarunkowania i scenariusze rozwoju
Węgiel brunatny jest ważnym surowcem energetycznym wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej i przyczyniającym się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie posiada wszystkie atuty do kontynuacji wydobycia węgla z możliwością znacznego jego zwiększenia za 20–30 lat. Uwarunkowania dla rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce są bardzo złożone zarówno pod względem prawnym, środowiskowym, ekonomicznym, jak i wizerunkowym. Dotychczasowa polityka energetyczna Polski jest zbiorem różnych celów przy braku jednej doktryny górniczo-energetycznej opartej na krajowych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych wypracowanych w ostatnich dekadach. Dlatego dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju należy dołożyć wszelkich starań, aby uzyskać konsensus polityczny w Polsce i akceptację Unii Europejskiej na polską nową doktrynę energetyczną na następne dekady XXI wieku. Autorzy przedstawili uwarunkowania w postaci „kroków milowych”, których wdrożenie winno przyczynić się do kontynuacji i rozwoju branży węgla brunatnego na następne dekady XXI wieku.
 
REFERENCES (12)
1.
Bednarczyk, J. i Nowak, A. 2010. Strategie i scenariusze perspektywicznego rozwoju produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego w świetle występujących uwarunkowań. [E1] Górnictwo i Geoinżynieria r. 34, z. 4.
 
2.
Dubiński J. 2014. Kluczowe problemy polskiego górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Prace Komisji Nauk Technicznych PAU, Tom VII, Kraków, s. 25–41.
 
3.
Gabryś, H. 2014/2015/2016. Materiały konferencyjne – prace niepublikowane.
 
4.
Kasztelewicz, Z. 2013. Brońmy węgla, gdy jeszcze nie jest za późno! Węgiel Brunatny nr 2013 1/82. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego.
 
5.
Kasztelewicz, Z. i Patyk, M. 2015. Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 18, z. 4.
 
6.
Kasztelewicz i in. 2016a – Kasztelewicz, Z., Tajduś, A. i Kaczarewski, T. 2016a. Zielona i inteligentna kopalnia węgla brunatnego to współczesne wyzwania i możliwości. Monografia. Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Kraków.
 
7.
Kasztelewicz i in. 2016b – Kasztelewicz, Z., Tajduś, A. i Słomka, T. 2016b. Węgiel brunatny to paliwo przyszłości – czy przeszłości. Monografia. Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Kraków.
 
8.
Kasztelewicz, Z. 2007. Węgiel brunatny – optymalna oferta energetyczna dla Polski. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego. Górnictwo Odkrywkowe, Bogatynia–Wrocław.
 
9.
Sobczyk, W. 2016. The energy security of Poland in the light of European Union energy policy. Congress of Coal AGH University of Science and Technology, Sept. 2016 (w druku).
 
10.
Sobczyk, W. i Pawul, M. 2013. Rekultywacja terenów pogórniczych w opinii mieszkańców gminy Lubaczów (woj. podkarpackie). Przegląd Górniczy t. CIX, nr 12.
 
11.
Sobczyk, W. i Sapa, K. 2016. Energy balance in a passive solar building. An attempt of economic assessment. E3S Web of Conferences.
 
12.
Tajduś i in. 2014 – Tajduś, A., Kaczorowski, J., Kasztelewicz, Z., Czaja, P., Cała, M., Bryja, Z. i Żuk, St. 2014. Węgiel brunatny – oferta dla polskiej energetyki. Możliwość rozwoju działalności górnictwa węgla brunatnego w Polsce do 2050 roku. Komitet Górnictwa PAN, Kraków.
 
ISSN:1429-6675