Poland versus Gazprom in the logn-term framework of Polish energy security
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(1):91-105
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses various ways of shaping Polish energy security when it comes to the exploitation of natural gas. The possibilities of using alternative sources for obtaining methane are discussed in the introduction. In the main part Gazprom’s expansionism is analysed. Gazprom is a Russian gas company (with the highest value of assets and the highest revenue) ranked among the five biggest companies in the world and the three biggest energy trading businesses. The article discusses key elements of Polish energy policy in relation to the expansionist gas policy of the Russian Federation. Gazprom is a building block of Russian energy security which shows when energy crises are fostered so that Russia can exert political influence in Europe. The article also discusses the major Polish policies connected with energy security. All of these policies, however, assume cooperation with Gazprom for the next 20 years.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polska a Gazprom w długofalowej koncepcji polskiego bezpieczeństwa energetycznego
Gazprom, bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, gaz ziemny, Polska, Rosja
Artykuł podejmuje problem dróg kształtowania bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie wykorzystania źródeł gazu ziemnego. We wstępie podejmowane są kwestie możliwooeci zastosowania alternatywnych źródeł pozyskiwania metanu.Wczęoeci zasadniczej artykułu analizie poddano ekspansjonizm potentata gazowego – rosyjskiej firmy Gazprom, klasyfikowanej obecnie jako jedna z pięciu najpotężniejszych (o najwyższej wartooeci aktywów i wysokooeci przychodów) firm globu i jedna z trzech w branży energetycznej. Kluczowe elementy polskiej strategii energetycznej w relacjach do ekspansjonistycznej polityki gazowej Federacji Rosyjskiej są prezentowane w relacji do polityki Gazpromu. Gazprom ujmowany jest w koncepcji rosyjskiej jako element budowania rosyjskiego bezpieczeństwa energetycznego. Przejawia się to w kreowaniu kryzysów energetycznych, a przez to uzyskiwaniu politycznego wpływu na kontynencie.Wartykule omówiono również kluczowe strategie Polski w aspekcie jej bezpieczeństwa energetycznego. Każda z tych strategii wymusza jednak współpracę z Gazpromem co najmniej w przeciągu najbliższych dwudziestukilku lat.
 
REFERENCES (27)
1.
23rd Word Gas Conference, Report of IGU PGC B – 2006, Amsterdam.
 
2.
Anonymus – 2005 – Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego. Przegląd Geologiczny v. 53, nr 5.
 
3.
BRANDSHAW M., 2010 – A New Energy Age in Pacific Russia: Lessons from the Sakhalin Oil and Gas Projects –Eurasian Geography and Economics, v.51, may/june, ed.3th.
 
4.
DURHAM L.S., 2005 – Poland Silurian shale ready for action – AAPG Explorer, Febr.
 
5.
FAMIELEC J., 2005 – Analiza porównawcza Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013 z polityką ochrony środowiska. Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 
6.
Gospodarka a środowisko i ekologia, 2007 – (red.) K. Malachowski, Wyd. Cedetu, Warszawa.
 
7.
GÓRKA K., 2000 – Skutki integracji z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. M. Burchard-Dziubińska (red.), Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska – problemy, korzyści, zagrożenia, Wyd. Biblioteka, Łódź.
 
8.
GRACZYK A., 2005 – Ekologiczne koszty zewnętrzne, identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 
9.
HARDO J., 2010 – Strategia poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach. Przegląd Geologiczny 58, nr 3.
 
10.
KACZELIN A., 2007 – Rol OAO „Gazprom” w realizaciji gosudarstviennoj energeticzeskoj strategii Rosii. Wyd. Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa.
 
11.
KNAP W., 2011 – Czy łupki zmienią Polskę – Dziennik Polski z dn.14.02.2011.
 
12.
ŁOSKOT-STRACHOTA A., 2006 – Rosyjski gaz dla Europy. Wyd. OSW, Warszawa.
 
13.
NAGY S., RYCHLICKI S., SIEMEK J., 2009 – Stan obecny i ewolucja stosunków gazowych Rosji z Unią Europejską. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2.
 
14.
NEY R., 2009 – Niektóre uwarunkowania polskiej polityki energetycznej. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/1.
 
15.
NIETRO F., 2008 – Indian Oil Looks to Turkmenistan, Kazakhstan for Refineries. Global Refining and Fuels Report, 23rd April.
 
16.
NORTON G., 2007 – Russia scores winner with gas. Euromoney, 458, t. 38, june.
 
17.
PANISZKIN W., ZYGAR M., 2008 – Gazprom. Rosyjska broń. Wyd. WAB, Warszawa.
 
18.
PRUSSENKOWA N., 2010 – The Global Expansion of Russia’s Energy Giants. Journal of International Affairs, v. 63, summer, ed. 2nd.
 
19.
PTASZYC E., 2003 – Polityka energetyczna Rosji. Wyd. OSW, Warszawa.
 
20.
WIOENIEWSKA J., 2007 – „Niewidzialna ręka Kremla” kapitalizm państwowy po rosyjsku. Wyd. Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa.
 
21.
Zanieczyszczenie atmosfery. źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń, 1997 – Centrum Informacji Energetyki, Zakład Energometrii, Warszawa.
 
22.
BOHDAN S., 18.09.2010 – Rok 2005 w Azji Środkowej: geopolityka, gaz i powstania – Portal Spraw Zagranicznych, www.psz.pl.
 
23.
BP Statistical Review of World Energy, June 2010 – 16.02.2011, www.bp.com.
 
24.
Fiederalnyj Zakon “ob eksporte gaza” 2006 – 17.09.2010, www.duma.consulat.ru.
 
25.
GOŁĘBIOWSKA M. – 18.09.2010 – Ratunek dla flagowego okrętu: strategia energetyczna Rosji do 2030 r. Instytut Studiów Energetycznych, www.beta.wnp.pl.
 
26.
Shtokman company in the making – 17.09.2010 – BarentsObserver.com. www.barentsobserver. com.
 
27.
TUSZYŃSKI H.S., KORGA Z. – 18.09.2010 – Ropa, gaz i energia wiatrowa widziane z polskiej perspektywy. Instytut Analiz i Prognoz Gospodarczych, www.globaleconomy.pl.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top