Polish fuel market analysis against the backgroung of the European Union
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):295–306
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents statistical analysis of Polish energy market, which was related to the European Union market. In this article energy balances and evolutions of the dynamics of energy markets were also shown. Preliminary valuation of current situation was based on statistical data, which describes development of the Polish and European energy market structure. Besides basic statistics, this article considers energy sector in terms of energy security.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza polskiego rynku paliw na tle Unii Europejskiej
rynek paliw, bilans paliwowo-energetyczny, bezpieczeństwo energetyczne, sektor energetyczny
Artykuł prezentuje wyniki analizy statystycznej i ocenę rynku paliwowo-energetycznego w Polsce w odniesieniu do rynku Unii Europejskiej oraz przedstawia stworzone przez autorów bilanse paliwowo-energetyczne na przestrzeni ostatniej dekady. Wstępną ocenę dotychczasowego funkcjonowania rynków oparto na zgromadzonych danych statystycznych, opisujących zmiany struktury bilansów energetycznych Polski i Unii Europejskiej. Obok podstawowych statystyk praca zawiera również analizę krajowej bazy paliwowo-surowcowej pod kątem bezpieczeństwa energetycznego.
 
REFERENCES (9)
1.
Komunikat Komisji Europejskiej Europejska polityka energetyczna COM (2007).
 
2.
MIKUCKI O., 2005 – Energochłonność jako czynnik nowoczesnej gospodarki. Czysta Energia lipiec/sierpień 2005, Krajowa Agencja Poszanowania Energii.
 
3.
OSTROWSKI W., 2004 – Gaz ziemny – paliwo XXI wieku. Magazyn Fakty Nr 3(10) maj/czerwiec 2004.
 
4.
PIETRYSZCZEW W. – Górnictwo węgla brunatnego w Polsce w 2005 roku. http://www.ppwb.org.pl/wb/54/3....
 
5.
United Nations Development Prog., United Nations Department of Economic and Social Affairs, World Energy Council. World Energy Assessment: Energy and the Challenge of Sustainability, New York 2000.
 
ISSN:1429-6675