Position of the Coking Plant Przyjaźń on the European market
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):95–105
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is presenting position of Coking Plant Przyjaźń on the domestic and international coke market. The article presents requirements that are put before coke producers by the European Union and local authorities especially in the field of environment-friendly actions. This document shows sale directions of the Plant and advantages which make Coke Plant Przyjaźń the biggest exporter of coke in Poland. The article also emphasizes the significance of building new coke battery and modernization of the remaining facilities and installations in order to keep the operational uptime fully.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pozycja Koksowni Przyjaźń na rynku europejskim
koks, koksownia, zintegrowane systemy zarządzania, eksport, produkcja
Celem artykułu jest prezentacja pozycji Koksowni Przyjaźń na krajowym i światowym rynku koksu. Przedstawiono wymagania stawiane producentom koksu przez Unię Europejską i władze lokalne szczególnie w sferze działań proekologicznych. Przedstawiono kierunki sprzedaży spółki oraz atuty sprawiające, iż jesteśmy największym eksporterem koksu w Polsce. Podkreślono również znaczącą rolę budowy nowej baterii koksowniczej oraz modernizacji pozostałych wydziałów i instalacji w celu utrzymania pełnej dyspozycyjności eksploatacyjnej.
 
REFERENCES (13)
1.
Coke Market Survey (listopad 2005 r.).
 
2.
Polski Przemysł Stalowy 2006 (Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa).
 
3.
BLASCHKE W., LORENZ U., GAWLIK L., GRUDZIÑSKI Z., BLASCHKE S. — Analiza międzynarodowych rynków koksu i węgla koksowego (PAN, biuletyn nr 4, 5, 6, 7, 8 2005—2006 r.).
 
4.
ŚCIĄŻKO M., TRAMER A., KOSEWSKA M., WRÓBLEWSKA K., MERTA B., BLASCHKE U., STOMPEL Z. — Uwarunkowania strategii działalności Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w ramach Grupy Węglowo-Koksowej w aspekcie zmian na światowym rynku węgla koksowego i koksu (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla).
 
5.
The McCloskey Metallurgical Coal Forecaster (biuletyn nr 16 2006 r.).
 
6.
Word Steel in Figures 2005 Edition (IISI).
 
7.
Metals Outlook 2006.
 
8.
CRU Monitor Steelmaking raw materials (biuletyn 1, 2, 5 2006 r.).
 
9.
Coke Market Report (biuletyn nr 1, 2, 3, 4, 5 2006 r.).
 
10.
Sytuacja w przemyśle stalowym i w gospodarce narodowej za 5 miesięcy 2006 r. (Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa).
 
11.
MIELNIKIEWICZ J., 2005 — Rynek Stali i koksu w roku 2005 (Biuletyn Górniczy nr 11—12, GIPH).
 
12.
CZORNIK G. — The Future of the Polish Coke Industry (Euro Coke Summit 2006 r.).
 
13.
Materiały serwisu www.wnp.pl.
 
ISSN:1429-6675