Survey of the international steam coal market with a focus on Russian suppliers
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):83–94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Report contains description of current situation on the world's steam coal market, including trade volumes and position of major suppliers. It is completed by analysis of price trends on this market, covering period of the last 12 months. Second part is devoted to Russia, growing producer and exporter of coal. The key problems connected with rail transport of Russian coal and port infrastructure have been presented. The report also covers prospects for the expansion of Russian coal and its growing presence on the European market.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktualna sytuacja na światowym rynku węgla energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem dostawców rosyjskich
węgiel energetyczny, eksport węgla, Rosja, przeładunki rosyjskiego węgla
W artykule przedstawiono aktualną sytuację na światowym rynku węgla energetycznego, wielkość obrotów, a także jego największych dostawców. Dokonano analizy rozwoju tendencji cenowych na tym rynku w okresie ostatniego roku. Zaprezentowano rolę Rosji jako producenta węgla i coraz bardziej znaczącego eksportera. Przedstawiono kluczowe zagadnienia związane z transportem rosyjskiego węgla oraz infrastrukturą portową. Omówione zostały perspektywy zwiększenia obecności rosyjskiego węgla na rynkach europejskich.
ISSN:1429-6675