Production Possibilities of Brown Coal Industry in Poland after 2025
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):131–158
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the production possibilities pf brown coal mines in currently operating mining regions. The characteristic of perspective reserves of brown coal as well the possibilities of their opening for the purpose of energy sector are described. The analysis concerns the perspective reserves Legnica, Gubin-Mosty and Złoczew and shows their possible development in the aspect of power sector development in the next 50 - 100 years.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości wydobywcze branży węgla brunatnego w Polsce po 2025 roku
węgiel brunatny, prognoza, złoża perspektywiczne
W artykule przedstawiono możliwości wydobywcze kopalń węgla brunatnego w obecnie czynnych regionach i charakterystykę perspektywicznych złóż węgla brunatnego w Polsce, oraz zaprezentowano możliwość ich zagospodarowania na potrzeby energetyki, przedstawiając jej rozwój w oparciu o to paliwo na okres 50-100 lat. Analiza dotyczy strategicznych złóż perspektywicznych Legnica i Gubin-Mosty oraz Złoczew.
 
REFERENCES (7)
1.
BEDNARCZYK J., 2005 - Struktura paliwowa energetyki i perspektywy jej rozwoju na krajowych zasobach surowcowych. Mat. Konf., Legnica.
 
2.
KASIŃSKI J.R., MAZUREK S., PIWOCKI M., 2006 - Waloryzacja i ranking złóż węgla brunatnego Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
3.
KASZTELEWICZ Z., KOZIOŁ K., KLICH J., 2007 - Węgiel brunatny - optymalna oferta energetyczna dla Polski w XXI wieku. V Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, Bełchatów.
 
4.
KASZTELEWICZ Z., KOZIOŁ K., KOZIOŁ W., KLICH J., 2007 - Węgiel brunatny - perspektywy rozwoju. V Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, Bełchatów.
 
5.
KASZTELEWICZ Z., KOZIOŁ K., KLICH J., 2007 - Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w kopalniach węgla brunatnego w Polsce. V Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, Bełchatów.
 
6.
KASZTELEWICZ Z., 2007 - Węgiel brunatny - optymalna oferta energetyczna dla Polski. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego. Redakcja "Górnictwo Odkrywkowe", Bogatynia-Wrocław.
 
7.
LIBICKl J., TARASEWICZ Z., 2005 - Projektowanie i budowa kopalni węgla brunatnego "Legnica". Mat. Konf, Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675