Pros and cons of coal mining in Poland
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(4):7–27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Resources of energetic raw materials are the most important energy carriers in the 21–st century. They allow for the development of the modern world, European and Polish. There is no doubt, if countries exploited their own resources, they would be economically independent and enjoy energy security. Presently, energy resources can be treated as a unique kind of weapon, a geopolitical instrument of commodity-rich countries. Global coal production has reached the level of 7 billion tones, having doubled in the last 20 years. In the same time period, Poland has reported a reduction in coal production of about 50% to the level of 76 million tones. Global brown coal production is over 1 billion tones. In our country, production has fallen from 70 to 60 million tonnes over this period of time. Although large resources, the data show that Poland is the only country reducing coal production. Poland, a country which was a coal exporter, is becoming a permanent coal importer. Although domestic large resources, the national economy has imported more than 15 millions tones of coal per year. Meanwhile, global predictions suggest that worldwide coal production will double before 2030. Nowadays, 41% of global energy is based on coal, and this share will increase to 44%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Blaski i cienie górnictwa węglowego w Polsce
węgiel kamienny, prognozy wydobycia, węgiel brunatny, uwarunkowania rozwoju
W XXI wieku surowce energetyczne s1 najważniejszymi noonikami energii, umożliwiającymi nowoczesny rozwój owiata i Europy, w tym również Polski. Nie ma żadnych wątpliwości, że kraj, który bedzie posiadał i eksploatował własne surowce, bedzie niezależny gospodarczo, a przede wszystkim bezpieczny energetycznie. Surowce energetyczne juz dzisiaj są specyficzną bronią XXI wieku i narzedziem geopolityki realizowanym przez bogate kraje surowcowe. W ciągu ostatnich 20 lat wydobycie wegla kamiennego na owiecie podwoiło sie, osiągając poziom blisko 7 mld ton. W Polsce w tym samym czasie zanotowano jego obniżenie o blisko 50% do poziomu 76 mln ton. Wydobycie wegla brunatnego na owiecie wynosi obecnie ponad 1 mld ton, a w naszym kraju w omawianym okresie obniżyło sie z 70 do 60 mln ton. Z powyższych danych wynika, że jedynym krajem na owiecie, który posiadając bogate zasoby wegla kamiennego obniża jego wydobycie, jest Polska. Z kraju eksportera wegla kamiennego stajemy sie na trwałe jego importerem. W ostatnich latach gospodarka krajowa przy swoich zasobach sprowadzała ponad 15 mln ton wegla rocznie. Tymczasem globalne prognozy przewidują, że światowe wydobycie wegla do 2030 roku wzroonie jeszcze ponad dwukrotnie. Dzisiaj owiatowa energetyka opiera sie w 41% na weglu, a w 2030 roku udzia3 ten ma sie powiekszya do 44%.
 
REFERENCES (10)
1.
BEDNARCZYK J., 2008 – Perspektywiczne scenariusze rozwoju wydobycia i przetworzenia węgla brunatnego na energię elektryczną. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, Kraków.
 
2.
DUBIŃSKI J., 2012 – Materiały dotyczące węgla kamiennego. Materiał niepublikowany. GIG. Katowice.
 
3.
GABRYŚ H., 2012 – Elektroenergetyka w Polsce 2012 . Raport z wyników 2011.Sektor i podsektory oraz grupy skonsolidowane w porównaniu kilkuletnich. H.L.G. Doradztwo. Mysłowice. Praca niepublikowana.
 
4.
JANKOWSKI B., 2012 – Ocena skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski na podstawie Raportu 2050 wykonanego na zlecenie KIG wraz z zarysem działań niezbędnych do ograniczenia jej negatywnego wpływu na polską gospodarkę. Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o. Praca niepublikowana.
 
5.
KASIŃSKI J., 2011 – Materiały na temat wyników analizy i weryfikacji wybranych złóż węgla brunatnego w Polsce. Materiał niepublikowany.
 
6.
KASZTELEWICZ Z., ZAJĄCZKOWSKI M., 2010 – Wpływ działalności górnictwa węgła brunatnego na otoczenie. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, Kraków.
 
7.
KASZTELEWICZ Z., 2012 – Synteza strategii rozwoju działalności górnictwa węgla brunatnego wraz z określeniem perspektywicznych możliwości zgazowania węgla brunatnego w Polsce w oparciu o złoża zagospodarowane i perspektywiczne oraz wykorzystaniem tego gazu w polskiej gospodarce. AGH Kraków. Praca niepublikowana.
 
8.
PASZCZA H., 2010 – Materiały dotyczące węgla kamiennego. Praca niepublikowana. ARP. O/Katowice.
 
9.
Praca pod redakcją Z. Kasztelewicza., 2011 – Uwarunkowania zagospodarowania perspektywicznych złóż węgla brunatnego na przykładzie planowanej wieloodkrywkowej kopalni Gubin–Mosty–Brody. Wydawnictwa AGH. Kraków.
 
10.
UBERMAN R., 2011 – Waloryzacja złóż węgla brunatnego dla prawnej ich ochrony. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, Kraków.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675