Prospects for sourcing and export of Australian shale gas
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(2):53–64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this paper is to show the opportunities and prospects for the development of the shale gas sector in Australia. Geological studies show that Australia may have the greatest resources of this gas in the world. Australia has exported gas for years, being a leading supplier of liquefied natural gas (LNG), mainly to East Asia. Over the years, Australia has utilized mainly conventional resources. Now there is growing interest in the gas from unconventional sources, including for export. The fuel from these resources can significantly increase Australia’s export potential; however, if they would like to extract this gas on a large scale they must remove various obstacles like environmental and social risks, as well as the lack of developed infrastructure. Despite the necessary expenditures, commercial production of shale gas is advantageous as it can potentially lead to a drop in gas prices in Australia. This article presents the current status of work on the estimation of Australian gas resources, focusing on the most promising location – the Cooper Basin – where gas is already being extracted. The current directions of LNG exports (Japan, South Korea, and China), including shale gas, will probably be maintained as countries in East Asia and the Pacific will increase their demand for raw materials. Over the next several years, Australia has the opportunity to become a leader in LNG exports, and they will have to compete not only with Qatar, but also with the U.S., if Australia decides to export this raw material. There will not be a “shale gas revolution” in Australia, in contrast to the USA; although a permanent increase in shale gas production is expected. Based on economic and practical considerations, it is possible that this natural resource will be used primarily to satisfy the needs of domestic customers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywy pozyskiwania i eksportu australijskiego gazu z łupków
gaz, łupki, Australia, LNG, eksport
Celem artykułu jest ukazanie szans oraz perspektyw rozwoju sektora gazu pochodzącego z łupków w Australii. Należy stwierdzić, że państwo to może dysponować jednymi z największych zasobów tego gazu na świecie. Australia od lat eksportuje gaz, będąc czołowym dostawcą LNG, głównie na rynki Azji Wschodniej. Przez lata bazowała głównie na konwencjonalnych zasobach surowca, obecnie wzrasta zainteresowanie gazem pochodzącym ze złóż niekonwencjonalnych, który również może trafić na eksport. Paliwo z tych zasobów może znacząco wzmocnić potencjał Australii, choć jego komercyjne wydobywanie oznacza konieczność pokonania licznych przeszkód, związanych z ekologiczno-społecznymi zagrożeniami oraz brakiem rozwiniętej infrastruktury przesyłowej. Dzięki koniecznym nakładom, komercyjna produkcja gazu z łupków jest korzystna zarówno z uwagi na potencjalny spadek cen gazu w samej Australii, jak i ze względu na perspektywy jego eksportu. W artykule przedstawiono aktualny stan prac nad oszacowaniem australijskich zasobów gazu z łupków, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej perspektywicznego basenu Coopera, z którego już pozyskuje się paliwo z łupków. Należy oczekiwać, że dotychczasowe kierunki dostaw LNG (Japonia, Korea Południowa i Chiny) – zasilone gazem z łupków – zostaną utrzymane, a pañstwa Azji Wschodniej i Pacyfiku zwiększą swoje zapotrzebowanie na surowiec. W perspektywie kilkunastu lat Australia ma szansę stać się liderem eksportu LNG, przy czym musi się liczyć nie tylko z konkurencją Kataru, lecz także USA, jeśli te zdecydują się na eksport swojego surowca. Australii, w odróżnieniu od USA, nie czeka raczej „rewolucja łupkowa”, jednak należy spodziewać się stałego wzrostu wydobycia tego gazu. Surowiec ze złóż niekonwencjonalnych, pochodzący nierzadko z australijskiego interioru, może zostać przeznaczony na potrzeby odbiorców krajowych lecz także na eksport.
 
REFERENCES (21)
1.
Australia ma ogromne złoża gazu łupkowego, Portal gazlupkowy.pl, 06.06.2013, http://gazlupkowy.pl/australia..., 29.04.2014.
 
2.
Australian Petroleum Production & Exploration Association, http://www.appea.com.au/oil-ga..., 28.04.2014.
 
3.
Australia’s natural gas markets: connecting with the world. A report by EnergyQuest. State of the energy market 2009, s. 24.
 
4.
Australia’s shale gas potential. CSIRO, 06.11.2013, http://www.csiro.au/Outcomes/E..., 24.04.2014.
 
5.
Australia’s shale gas resources. CSIRO, http://www.csiro.au/~/media/CS... source%20Engineering?PDFs/Australias%20shale%20gas%20resources.pdf, 23.04.2014.
 
6.
BIELISZCZUK, W. Australia – przyszły lider rynku LNG? Portal Klubu Jagielloñskiego, 05.09.2012, http://eksperci.kj.org.pl/ogol..., 29.04.2014.
 
7.
BP Statistical Review of Global Energy, June 2013.
 
8.
COOK P. i in. 2013 – COOK, P., BECK, V., BRERETON, D., CLARK R., FISHER, B., KENTISH, S., TOOMEY, J. iWILLIAMS, J. 2013. Engineering Energy: Unconventional Gas Production. A study of shale gas in Australia. ACOLA. Melbourne, s. 15, 22, 39, 50, 87–88.
 
9.
JACOBS,D. 2011. The Global Market for Liquefied Natural Gas. Bulletin, September Quarter 2011, s. 26.
 
10.
KALISKI i in. 2013 – KALISKI, M., WOJCIECHOWSKI, R. i SZURLEJ, A., 2013 – Zagospodarowanie metanu z pokładów węgla – stan obecny i perspektywy. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 4, s. 197.
 
11.
KER P., US shale gasmay become export rival to Australia. The SydneyMorning Herald, 20.05.2013.
 
12.
KUUSKRAA V. i in. 2011 – KUUSKRAA, V., STEVENS S., VAN LEEUWEN, T. i MOODHE, K. 2011. World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States. U.S. Energy Information Administration, Washington, http://www.adv-res.com/pdf/ARI..., 24.01.2014.
 
13.
MŁYNARSKI, T. 2011. Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii. Wyd. 1. Kraków, s. 124, 128.
 
14.
MŁYNARSKI, T. 2012. Geopolityczne implikacje rozwoju shale gas w Europie. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 1, s. 11.
 
15.
NHU CHE i in. 2013 – NHU CHE, FENG, A.,MCCLUSKEY, C., PHAM, P.,WILLCOCK, T. i STANWIX G. 2013. Australian Energy Update, Canberra, s. 6.
 
16.
Onshore Australia, Australian Government Geoscience Australia, 27.11.2012, http://www.ga.gov.au/energy/pr..., 23.04.2014.
 
17.
POTARZYCKA, A., Australia nowym liderem eksportu LNG? Portal Gazlupkowy.pl, 05.09.2012, http://gazlupkowy.pl/australia..., 29.04.2014.
 
18.
Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States. U.S. Energy Information Administration, 10.06.2013, http://www.eia.gov/analysis/st..., 24.04.2014.
 
19.
TUROWSKI, P. 2013. Gaz łupkowy – nowe regulacje. Bezpieczeństwo Narodowe nr 26, s. 132.
 
20.
World Energy Outlook 2013. International Energy Agency. Paris, s. 7, https://www.iea.org/publicatio..., 30.04.2014.
 
21.
YERGIN, D. 2013, The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World. Wyd. 1. Penguin Press, New York, s. 329, 332.
 
ISSN:1429-6675