Russian and Kazakh steam coal in the Polish market
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(4):229–240
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper provides a market analysis of steam coal purchases and supplies from Russia and Kazakhstan to Poland in the years 2009–2011. The analysis compares imports (into Poland) of steam coal with offers from Poland’s main, domestic hard coal producers, e.g. Kompania Weglowa SA, Katowicki Holding Weglowy SA, and Lubelski Wegiel Bogdanka SA. The comparison takes into account the following hard coal sizes: coal fines, coarse, and middle grades. In the years 2009–2011, imported hard coal prices were lower than domestic prices (coal fines by as much as 5 PLN/GJ, and coarse and middle grades by as much as 9 PLN/GJ). Among the steam coal importers, two categories are specified. One is the commercial companies representing hard coal producers from CIS countries (from Russia – SUEK and KTK, from Kazakhstan – Shubarkol Komir). The other is the Polish companies involved in foreign trade (e.g. Weglokoks SA) and the Polish companies which independently import more than 1 Mt of hard coal (e.g. Barter Co., Krex PLC and Energo PLC). The paper describes the differences between Polish rail tariffs and CIS countries’ rail tariffs. In the CIS countries, the costs of railway transport consist of two elements – first the rail freight tariffs, and second the cost of using rail cars. After the implementation of so called unified rail tariffs from 1 January 2013, the transportation costs of coal from Russia and Kazakhstan through the Polish/ /Belarusian frontier crossings could be 58–65 USD/ton of coal.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rosyjski i kazachski węgiel energetyczny na rynku polskim
W artykule przeprowadzono analizę rynku odbiorców i dostawców węgla energetycznego do Polski z Rosji i Kazachstanu w latach 2009-2011. Porównano oferty cenowe głównych krajowych producentów węgla (Katowicki Węgiel SA, Katowicki Holding Węglowy SA i Lubelski Węgiel Bogdanka SA) oraz węgli importowanych. Wzięto pod uwagę miały oraz sortymenty grube i średnie. W latach 2009-2011 oferty cenowe importowanego surowca były niższe od ofert cenowych węgli krajowych (miały - nawet o około 5 zł/GJ, sortymenty grube i średnie - nawet o około 9 zł/GJ). Wśród importerów węgla wyróżniono kilka grup. Wyszczególniono mi?dzy innymi spółki handlowe reprezentujące producentów węgla z krajów WNP (Rosja - SUEK i KTK, Kazachstan - Shubarkol Komir), polskie spółki zajmujące się handlem międzynarodowym (np. spółki grupy Węglokoks SA) oraz dużych importerów sprowadzających rocznie powyżej 1 mln ton węgla (np. Barter SA oraz Krex Sp. z o.o. i Energo Sp. z o.o.). Omówiono różnice pomiędzy taryfami kolejowymi obowiązującymi w Polsce oraz w krajach WNP. W krajach WNP koszty transportu kolejowego składają się z taryfy kolejowej państw uczestniczących w przewozach towaru oraz z kosztów korzystania z wagonów kolejowych. Po wprowadzeniu tzw. taryfy unifikowanej (od 01.01.2013 r.) koszty przewozu węgla z Rosji lub Kazachstanu przez przejścia polsko-białoruskie mogą wynieść 58-65 USD/tonę.
 
REFERENCES (23)
1.
GRUDZIŃSKI Z., 2010 – Opracowanie zasad kształtowania cen węgla w aspekcie wymagań ekologicznych i uwarunkowań rynkowych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków (praca niepublikowana).
 
2.
GRUDZIŃSKI Z., 2011 – Analiza cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych z wykorzystaniem elementów analizy technicznej. Przegląd Górniczy Nr 1–2, Wyd. ZG SITG Katowice, s. 51–57.
 
3.
MARZEC R.,WRZEŚNIEWSKI J., 2008 – Import kamiennego węgla energetycznego do Polski w latach 2004–2007 i jego znaczenie dla polskiego rynku zbytu węgla kamiennego. Sympozja i Konferencje nr 3, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 73–86.
 
4.
LORENZ U., 2011 – Prognozy dla rynków węgla energetycznego na świecie. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 231–248.
 
5.
LORENZ U., 2010 – Rynki międzynarodowe jako punkt odniesienia dla cen węgla energetycznego w kraju. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 311–324.
 
6.
Zużycie paliw i nośników energii. Wyd. GUS, Warszawa, 2011, 15 s.
 
7.
Ministerstwo Finansów– „Lista Pośredniczących Podmiotów Węglowych”, Wykaz z dnia 19.06. 2012 roku (www.mf.gov.pl).
 
8.
Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, numery z lat 2008 – 2007. Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl).
 
9.
Informacja o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, numery z lat 2003–2007 (www.mg.gov.pl).
 
10.
Incoterms 2010. Reguły MIH do stosowania w krajowych i międzynarodowych warunkach handlowych. ICC Polska, Międzynarodowa Izba Handlowa nr 715.Wyd. Związek Banków Polskich. Warszawa 2010. s. 58–65 i 164–171.
 
11.
О долгосчой тарифной политикеена железнодорожном транспорте. Протокол подписан 5 августа 2012 года (http://government.ru/smi/messa...).
 
12.
О регулированииидоступа к услугам железнодорожного транспорта вклачая осноыу тарифной политики. Закон Ресубликии Казахстн от 28 июня 2011 года No 446-IV.
 
13.
PN-G-97001:1982: Węgiel kamienny. Sortymenty.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. W sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz.U. nr 95, poz. 558, s. 5606–5657.
 
15.
Eurostat, Metadata – Combined Nomenclature, 2007 (www.ec.europa.eu/eurostat/ramo...) (12.07.2012).
 
16.
Federalna Służba Celna Rosji (www.customs.ru).
 
17.
KHW SA – Katowicki Holding Węglowy SA (www.khw.pl).
 
18.
KRU – OAO Ugolnaja Kompanija Kuzbassrazreugol (www.kru.ru).
 
19.
KTK – OAO Kuzbasskaja Topliwnaja Kompanija (www.oaoktk.ru).
 
20.
KW SA – Kompania Węglowa SA (www.kwsa.pl).warunkowań rynkowych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków (praca niepublikowana).
 
21.
LW Bogdanka SA (www.lw.com.pl).
 
22.
NBP – Narodowy Bank Polski (www.nbp.pl).
 
23.
SUEK – OAO Sibirskaja Ugolnaja Energeticzeskaja Kompanija (www.suek.ru).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675