Standing of Poland as the exporter of coke - current condition and perspectives
 
 
 
More details
Hide details
1
Polski Koks S.A., Katowice
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):79–90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The world coke production in 2004 amounted to ca. 398 Mt. It is China who plays the top role on the world coke market while Poland with its production capacity of ca. 10 Mt has barely a 2,5 % of the market share. With the huge increase in steel production and coke demand accompanied by the restrictions in Chinese EL issuance last year was a breaking point in the world coke industry. 2004 was named as a "coke crises " year. Exporting ca. 5 Mt annually Poland has a second, right after China, position on the world market which in 2004 amounted to ca. 28 Mt. Germany, US, Brazil, India, Japan are the main coke importers. The dramatic coke price increase up to 450 USD/t FOB in the 2nd quarter 2004 which resulted from higher demand and restrictions on Chinese EL was the source of fundamental changes on the world coke map. Mittal acquisition of PHS in November 2003 brought about the group acquisition of 51,5 % of Polish coke production capacity. The new ownership had a considerable impact on the change in Polish coke sales directions. 2004 had also a big effect on investment decisions in coke industry both in the world as well as in Poland. At the beginning of 2005 the worldwide projects announced for investments in coke production amounted to ca. 192 Mt coke annually. In Poland Zdzieszowice Coke Plant, after heating up batteries no 7,8 started the construction of battery no 11, while Przyjaźń Coke Plant started building battery no 5. There are also investment projects implemented in the other Polish coke plants. Mid 2005 brought an unexpected decline in coke demand. As the long term steel and coke market analysis point to an upward trend the current reduction in coke demand is - according to many experts in the world- estimated as a temporary one. The Polish coke producers taking advantage of the close geographical location of the coking coal producers and Western European market stand a good chance for making the best of their market capacity. Those chances will be increased for a group of Polish coke plants by the foundation of the coal and coke group and its further (2006) privatization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pozycja Polski jako eksportera koksu - stan obecny i perspektywy
koks, rynek koksu, prognozy, koksownictwo, węgiel koksowy, eksport koksu, import koksu, polski rynek koksu
Światowa produkcja koksu w roku 2004 wynosiła około 398 mln ton. Czołową rolę na światowym rynku koksu odgrywają Chiny. Polska ze swoim potencjałem produkcyjnym około 10 mln ton produkuje zaledwie 2,5 % światowej produkcji tego produktu. Rok 2004 był rokiem przełomowym w światowym koksownictwie ze względu na olbrzymi wzrost produkcji stali, popytu na koks z jednej strony, a wprowadzeniem ograniczeń w wydawaniu licencji na eksport koksu z Chin, z drugiej strony. Rok ten został nazwany rokiem "kryzysu koksowego". Polska, eksportując około 5 mln ton koksu rocznie, zajmuje drugie miejsce po Chinach na światowym rynku, wynoszącym w roku 2004 około 28 mln ton. Głównymi importerami koksu są Niemcy, USA, Brazylia, Indie i Japonia. Dramatyczny wzrost cen koksu, dochodzących w II kwartale 2004 do 450 USD/Mg FOB, a wynikający ze zwiększonego popytu i wprowadzenia ograniczeń eksportowych w Chinach, spowodował istotne zmiany na światowej mapie koksu. Przejecie przez grupę Mittal w listopadzie 2003 r. Polskich Hut Stali spowodowało także przejęcie 51,5 % polskich zdolności produkcyjnych koksu przez tę grupę. Nowy właściciel wpłynął istotnie na zmianę kierunków sprzedaży koksu z Polski. Rok 2004 wpłynął także istotnie na decyzje inwestycyjne w sektorze koksowniczym na świecie i w Polsce. Na początku roku 2005 na świecie projektów inwestycyjnych w koksownictwo było na łączną ilość produkcji około 192 mln ton koksu rocznie. W Polsce Koksownia Zdzieszowice po uruchomieniu baterii 7, 8 przystąpiła do budowy baterii 11, a koksownia Przyjaźń do budowy baterii 5. Inne polskie koksownie także realizują projekty inwestycyjne. Połowa roku 2005 przyniosła nieoczekiwany spadek zapotrzebowania na koks. To ograniczenie popytu na koks według wielu analityków z całego świata oceniane jest jako przejściowe, gdyż długoterminowe analizy rynku stali, a także rynku koksu, wskazują na wzrostową tendencję. Polscy producenci koksu wykorzystując geograficzne położenie bliskości dostawców węgla koksowego i rynków zbytu w Europie Zachodniej mają szansę w przyszłości wykorzystać swoje możliwości rynkowe. Powiększenie tej szansy dla dużej grupy polskich koksowni stworzy powstanie grupy węglowo-koksowej i jej późniejsza, planowana na rok 2006, prywatyzacja.
 
REFERENCES (9)
1.
McCLOSKEY, 2005 — Metallurgical Coal Quartely Issue 12 I st Quarter.
 
2.
CLEARY P., 2004 — Outlook 2004, Cru International.
 
3.
Steel Business Briefing Daily (SBB). Global Edition. Londyn 2005.
 
4.
JONES A. — Coke Market Report. Re-Net Wyd. 2003, 2004 i 2005. Bruksela.
 
5.
CLEARY P., — Steelmaking Raw Materials CRU Monitor. CRU International LTD Wyd. 2003, 2004 i 2005. Londyn, Chicago, Singapore.
 
6.
GOODISH J.H., 2004 — 2nd China International Coking Technology and Coke Market Congress. Pekin.
 
8.
HITES B., 2004 — Chinese Steel: Limits to Growth. World Steel Dynamics. Materiały z konferencji “Met coke world summit 2004”, Chicago.
 
9.
Dane własne.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675