Legnica resources of lignite as source of natural energy and component of polish energetic security
 
 
More details
Hide details
1
KWB Konin w Kleszczewie S.A.
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):63–77
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents characteristic information about industrial resources of lignite and coal in actives, under constructions and perspectives mines and open pits. The paper presents also trends of developing polish energetic. It shows also perspectives of Legnica open pit.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Legnickie złoża węgla brunatnego jako źródło energii pierwotnej i element bezpieczeństwa energetycznego Polski
zasób, węgiel brunatny, węgiel kamienny, perspektywy rozwoju, energetyka, bezpieczeństwo
W artykule przedstawiono informację o zasobach węgla brunatnego i kamiennego w Polsce, obecnie i w perspektywie długookresowej. Autor porównuje również pracę polskich kopalń węgla brunatnego w minionych 60 latach oraz ich perspektywy związane z uruchomieniem wydobycia z legnickich złóż węgla brunatnego. Przedstawia stan zasobów pozostałych surowców energetycznych. Prezentuje także trendy rozwoju branży energetycznej w Polsce.
 
REFERENCES (8)
1.
BEDNARCZYK J., 2005 — Struktura paliwowa energetyki i perspektywy jej rozwoju na krajowych zasobach surowcowych. Legnica, maj 2005.
 
2.
DUBIŃSKI J., TAJDUŚ A., 2005 — Rola paliwa węglowego jako źródła energii pierwotnej. IV Międzynarodowy Kongres Górnictwa Odkrywkowego, Bełchatów, czerwiec 2005.
 
3.
KASZTELEWICZ Z., KLICH J., KOZIOŁ W., 2005 — Strategia wydobycia węgla brunatnego w Polsce i na świecie. Konferencja „Rekonstrukcja polskiej gospodarki jako szansa opanowania bezrobocia, realizowana budową legnickiego zagłębia węgla brunatnego”. Legnica, maj 2005.
 
4.
KASZTELEWICZ Z., 2005 — Węgiel brunatny w Polsce i w świecie, zasoby, stan obecny i trendy rozwoju perspektywicznego. IV Międzynarodowy Kongres Górnictwa Odkrywkowego, Bełchatów, czerwiec 2005.
 
5.
LIBICKI J., TARASEWICZ Z., 2005 — Projektowanie i budowa Kopalni Węgla Brunatnego Legnica. Konferencja „Rekonstrukcja polskiej gospodarki jako szansa opanowania bezrobocia, realizowana budową legnickiego zagłębia węgla brunatnego”. Legnica, maj 2005.
 
6.
PIWOCKI M., KASIŃSKI J., 2005 — Baza surowcowa węgla brunatnego zabezpieczająca budowę kopalni Legnica. Konferencja „Rekonstrukcja polskiej gospodarki jako szansa opanowania bezrobocia, realizowana budową legnickiego zagłębia węgla brunatnego”. Legnica, maj 2005.
 
7.
Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku. Rządowy dokument przyjęty przez Radę Ministrów 4.01.2005 roku.
 
8.
WEIL W., 2001 — Przegląd sektora energii i krajowych bilansów paliwowo-energetycznych w latach 1995–2000. Węgiel Brunatny nr 4.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675