Steam coal import to selected coal users - estimation of costs
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2002;5(2):47–59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents basic information on the most commonly used international trade terms. Import costs of steam coal have been estimated basing on the rules determined by DDP trade term (Delivered Duty Paid at the named place in the country of importation) at Polish ports and selected coal users. Calculations have been based on first quarter 2002 data and compared to the results for last 5 years. Estimated coal prices in hypothetically considered import reflect the international coal and freight markets conditions. Import coal prices are also affected by the rates of domestic rail transport and the rates of Polish zloty to American dollar in the period of analysis.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Import węgla energetycznego do wybranych użytkowników - oszacowanie kosztów
węgiel energetyczny, import węgla, formuły handlowe, DDP
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat formuł stosowanych w handlu międzynarodowym. Oszacowano koszty importowanego węgla energetycznego na poziomie DDP (dostarczone, cło opłacone, oznaczone miejsce przeznaczenia) w portach polskich oraz u wybranych użytkowników. Obliczenia wykonano na bazie cen z I kwartału 2002 r. i porównano je z wynikami dla ostatnich pięciu lat. Oszacowane ceny węgla w hipotetycznie rozważanym imporcie odwzorowują realia międzynarodowych rynków węgla energetycznego oraz frachtów morskich. Na ich poziom znaczący wpływ mają również stawki opłat za przewóz węgla koleją w kraju, a także relacje złotówki do dolara w analizowanych okresach.
ISSN:1429-6675