Thermal coal in the world -the situation in 2012 and outlook
U. Lorenz 1  
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(4):107–123
 
KEYWORDS
ABSTRACT
World coal production is steadily growing. In 2012, the dynamics of the development of world coal production were outpacing the increase in demand, resulting in increased oversupply of coal in the markets. For many years, the key issue for the prospect of development in the global coal trade has been the level of demand for this raw material in China and India. Recently, another important aspect to be taken into account in such projections is the American "shale boom" and its implications for the world. This article presents a selection of the latest data on production, consumption, exports, and imports of coal. It outlines important quantitative and price forecasts for thermal coal. The article further points out factors that may condition the increase in coal production as well as the consumption of steam coal in the world.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Węgiel energetyczny na świecie -sytuacja w 2012 r. i perspektywy
węgiel energetyczny, rynki międzynarodowe, perspektywy rozwoju, prognozy cen
Na świecie produkcja węgla systematycznie rośnie. W 2012 roku dynamika rozwoju światowej produkcji węgla była wyższa od wzrostu zapotrzebowania, skutkiem czego powiększyła się nadpodaż węgla na rynkach. Za kluczowe zagadnienie dla perspektyw rozwoju światowego handlu węglem energetycznym od wielu już lat uważa się poziom zapo¬trzebowania na ten surowiec w Chinach oraz w Indiach. Ostatnio kolejnym ważnym aspektem, branym pod uwagę w prognozach, jest amerykański „boom łupkowy" i jego implikacje dla świata. W artykule przedstawiono wybór najnowszych danych o produkcji, zużyciu, eksporcie i imporcie węgla energetycznego. Omówiono ważniejsze prognozy ilościowe i cenowe dla węgla energetycznego. Wskazano na czynniki, które mogą warunkować wzrost produkcji i zużycia węgla energetycznego na świecie.
 
REFERENCES (16)
1.
Argus Coal Daily International. Wyd. Argus Media Ltd.
 
2.
Asian Coal & Power: Less, Less, Less... The Beginning of the End of Coal. Raport Bernstein Research (omówienie w http://www.jeremyleggett.net/2...; 01.07.2013).
 
3.
Coal Information 2013 - with 2012 data. Wyd. IEA Paryż 2013, 626 s.
 
4.
Coal Medium-Term Market Report 2012. Market trends and projections to 2017. Wyd. IEA, Paryż. 143 s.
 
5.
Coal's crippling demand roadblock (http://www.businessspectator.c...).
 
6.
GRUDZIŃSKI Z., 2013 - Gospodarka węglem kamiennym energetycznym na międzynarodowych rynkach Atlantyku i Pacyfiku. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 29, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, s. 5-23.
 
7.
IMF - Commodity Market Monthly, August 12, 2013 (www.imf.org/commodities).
 
8.
IMF - Commodity Price Forecast: Medium Term Commodity Price Baseline, July 2013 (http://www.imf.org/external/np...).
 
9.
Key world energy statistics 2012. Wyd. IEA Paryż 2012, 80 s.
 
10.
LORENZ U., GRUDZIŃSKI Z., 2007 - Perspektywy dla międzynarodowych rynków węgla energetycznego. Polityka Energetyczna t. 10, z. spec. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 497-514.
 
11.
Platts International Coal Report (ICR). Wyd. Platts - the McGraw-Hill Companies.
 
12.
The Future of China's Power Sector: From centralised and coal powered to distributed and renewable? Raport Bloomberg New Energy Finance (http://about.bnef.com/press-re... sector-heads-towards-a-cleaner-future/; 27.08.2013).
 
13.
US coal-fired generation expected up this year: Bernstein Research (omówienie w ICR z dnia 27.05.2013); http://www.platts.com/latest-n....
 
14.
World Bank - Commodity Prices and Price Forecast. Update Released July 8, 2013 (www.worldbank.org).
 
15.
WEO 2010 - World Energy Outlook 2010. Wyd. IEA, Paryż 2010. 732 s.
 
16.
WEO 2012 - World Energy Outlook 2012. Wyd. IEA, Paryż 2012. 668 s.
 
ISSN:1429-6675