Synergy of nuclear and carbon power
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 1):135–145
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents possibilities of brown coal and other fossil fuels usage in production process of synthetics fuels and electric energy what seems td be very important in aspect of national energy safety. Pros and cons of conventional primary energy sources were confronted. Synergy of nuclear and carbon power based on thermal energy production reveals new applications among clean coal technologies. Coal burning side effects like carbon dioxide air emission reduction was underlined as consequence and advantage of thermal water digestion. Use of mentioned technology worldwide was also described with respect to its competitiveness and considerable perspectives for mining sector. Economic aspects and materials savings are demonstrative.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Synergia energetyki węglowej i jądrowej
bezpieczeństwo energetyczne, czyste technologie węglowe, energetyka jądrowa i węglowa, energia elektryczna i cieplna, paliwa płynne
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania węgla brunatnego i innych paliw kopalnianych do produkcji paliw syntetycznych oraz energii elektrycznej, co jest szczególnie ważne w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zestawiono wady i zalety konwencjonalnych nośników energii w aspekcie połączenia energetyki jądrowej i węglowej poprzez wykorzystanie ciepła wytwarzanego reaktorach jądrowych do "czystych technologii węglowych". Zwrócono również uwagę na aspekty uboczne procesów spalania kopalin stałych i problem emisji dwutlenku węgla do atmosfery, która może być znacznie zredukowana w oparciu o termiczny rozkład wody na wodór i tlen. Wymieniono stosowane w tym obszarze na świecie technologie, z podkreśleniem ich konkurencyjności oraz znakomitych perspektyw dla poprawy ekonomiczności sektora górniczego skutkujące oszczędnym zużyciem surowca.
 
REFERENCES (8)
1.
Z materiałów HTR NT.
 
2.
Technology Status Report - Coal Liquefaction, www.dti.gov.uk/energy/coal/cff....
 
3.
 
4.
 
5.
The groundWork Report 2002, www.groundwork.org.za/Publicat....
 
6.
 
7.
Jean-CIaude GAUTHIER et al. "ANTARES: The HTR/YHTR project at Framatome ANP" 2nd International Topical Meeting on HIGH TEMPERATURĘ REACTOR TECHNOLOGY Beijing, CHINA, September 22-24, 2004.
 
8.
High Temperaturę Gas Reactors. Andrew C. Kadak, http://web.mit.edu/pebble-bed/....
 
ISSN:1429-6675