The Poniec-Krobia deposit in extending the Konin lignite mining and power generation basin
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(3):135–146
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Konin lignite mining and power generation basin relies on the Konin Mine and the two power plants included in ZE PAK S.A. In previous years, the mine produced over 550 million tons of lignite, initiating exploitation at 10 open pits. However, the current resources of lignite in active open pits (amounting to about 100 million tons) are enough to supply work in the Konin basin for a little more than 10 years. Therefore, the strategic prerequisite for the extension work in the basin is the development of new lignite deposits in a very short time, and the total restoration of the power units in the Konin power plants. Among the prospective deposits located in the vicinity of the currently used areas are the following deposits: Ościsłowo, Mąkoszyn-Grochowiska, and Dęby Szlacheckie. Additionally, in determining the development of the mining and energy basin in Konin, the Piaski deposit can also be included, on which the future of the basin in Adamów may be based. Broadening the resource base of the Poniec-Krobia and Oczkowice deposits with pre-defined industrial resources of about 600 million tons opens up entirely new possibilities to extend the life of the Konin lignite mining and power generation basin. It should be noted that the Poniec-Krobia deposit has been characterized by a small number of prospecting holes and its resources are defined as resources in sight. To make a more detailed analysis of the possibilities for its use, it is necessary to carry out specific geological works. The initial development concept for these deposits has shown that their resources can be used to produce electricity in modern power units for supercritical or ultra-supercritical parameters with a capacity of 2,200–2,500 MW, with annual coal production of 13 million tons. In such a case, the life of the entire mining and energy lignite basin could be extended for another 50 years.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Złoże Poniec-Krobia w bilansie konińskiego zagłębia górniczo-energetycznego węgla brunatnego
węgiel brunatny, zagłębie konińskie, złoże Poniec-Krobia, złoże Oczkowice
Konińskie zagłębie górniczo-energetyczne węgla brunatnego funkcjonuje na bazie Kopalni Konin oraz dwóch elektrowni wchodzących w skład ZE PAK S.A. W swojej dotychczasowej historii kopalnia wydoby3a ponad 550 mln Mg wegla brunatnego, uruchamiając wydobycie na 10 odkrywkach. Jednak obecne zasoby wegla brunatnego w czynnych odkrywkach – wynosz1ce oko3o 100 mln Mg – wystarczą na prace zagłębia konińskiego na niewiele ponad 10 lat. Strategicznym warunkiem przedłużenia pracy tego zagłębia jest wiec zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego w bardzo krótkim czasie i dokonanie gruntownego odtworzenia mocy energetycznych w elektrowniach konińskich. Wśród złóż znajdujących się w niedalekiej odległości od obecnie eksploatowanych obszarów można wymienić nastepujące złoża: Ościsłowo, Mąkoszyn-Grochowiska oraz Dęby Szlacheckie. Dodatkowo, przy określeniu rozwoju konińskiego zagłębia górniczo- -energetycznego, można również uwzględnia złoże Piaski, na którym może zostać oparta także przyszłość zagłębia adamowskiego. Natomiast poszerzenie bazy zasobowej o złoże Poniec-Krobia wraz ze złożem Oczkowice ze wstępnie określonymi zasobami przemysłowymi na poziomie około 600 mln Mg otwiera całkowicie nowe możliwooci dla przedłużenia żywotności konińskiego zagłębia górniczo- -energetycznego wegla brunatnego. Należy jednak zaznaczyć, że złoże Poniec-Krobia rozpoznane zostało niewielką ilością otworów badawczych i jego zasoby określono jako zasoby prognostyczne. Aby można by;o dokonac bardziej szczegółowych analiz dotyczących możliwości jego wykorzystania konieczne jest przeprowadzenie uszczegóławiających prac geologicznych.
 
REFERENCES (9)
1.
BEDNARCZYK J., 2008 – Perspektywiczne scenariusze rozwoju wydobycia i przetworzenia węgla brunatnego na energię elektryczną. Polityka Energetyczna, t. 11, z. 1, Kraków.
 
2.
KASZTELEWICZ Z., 2012 – Synteza strategii rozwoju dzia³alnooeci górnictwa węgla brunatnego wraz z określeniem perspektywicznych możliwości zgazowania węgla brunatnego w Polsce w oparciu o złoża zagospodarowane i perspektywiczne oraz wykorzystaniem tego gazu w polskiej gospodarce. AGH Kraków (praca niepublikowana).
 
3.
KASZTELEWICZ Z., ZAJĄCZKOWSKI M., 2010 – Wpływ działalności górnictwa węgla brunatnego na otoczenie. Polityka Energetyczna, t. 13, z. 2, Kraków.
 
4.
KASZTELEWICZ Z., ZAJĄCZKOWSKI M., 2011 – Analiza możliwości zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Rogóźno” w kontekście zgazowania węgla. Polityka Energetyczna, t. 14, z. 2, Kraków.
 
5.
PIWOCKI M., 1976 – Dokumentacja geologiczna poszukiwań złóż węgla brunatnego w rejonie Oczkowic, woj. leszczyńskie. Warszawa.
 
6.
PIWOCKI M., 1979 – Dokumentacja geologiczna poszukiwań złóż węgla brunatnego w rejonie Poniec-Krobia, woj. leszczyńskie. Warszawa.
 
7.
SIKORA M., 2012 – Opracowanie scenariuszy wraz z analizą strategii rozwoju działalności górnictwa węgla brunatnego w oparciu o perspektywiczne złoża rejonu centralnej Polski w kontekście zgazowania węgla. AGH Kraków (praca niepublikowana).
 
8.
UBERMAN R., 2011 – Waloryzacja złóż węgla brunatnego dla prawnej ich ochrony. Polityka Energetyczna, t. 14, z. 2, Kraków.
 
9.
ZAJĄCZKOWSKI M., 2012 – Analiza możliwości zagospodarowania perspektywicznego złoż „Poniec- Krobia” w kontekście strategii rozwoju górnictwa węgla brunatnego i zgazowania tego węgla. AGH Kraków (praca niepublikowana).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675