The comparison of structure of fuel consumption structure in land transport in Poland and selected European countries
M. Kościółek 1  
,   R. Biały 2
 
More details
Hide details
1
Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
2
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(1):117–127
 
KEYWORDS
ABSTRACT
About 80% of regional and 50% passenger transport in the UE is carried out by land transport. According to the IEA’s forecasts until 2040 global energy consumption in the transport sector is projected to grow at a rate of 1.4% per year. Polish transport sector has shown a demand for energy in 2015 about 17.2 mln toe/year and it represented 28% of total energy consumption (more than 95% of total energy demand in transport sector was consumed in road transport). In Poland, the predominant fuel in the transport sector were diesel and gasolines (annual consumption in 2015 respectively 9.81 mln toe and 3.75 million toe). Disscussed in the article support of the Ministry of Energy aims to increase participation of alternative fuels in road transport. This is why the use of natural gas and electricity in Polish road transport may increase. This situation will change the current structure of fuel consumption and allow to reduce emissions of CO2, NOX and PM2,5.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie struktur zużycia paliw w transporcie lądowym w Polsce oraz wybranych krajach europejskich
transport, paliwa, gazy cieplarniane
Szacuje się, że w Unii Europejskiej blisko 80% przewozów regionalnych oraz 50% pasażerskich realizuje się z wykorzystaniem transportu lądowego. Zgodnie z prognozami International Energy Agency do 2040 roku należy się spodziewać wzrostu zużycia energii w sektorze transportowym w tempie 1,4%/rok biorąc jako bazowy stan z 2012 roku w odniesieniu globalnym. Polski sektor transportowy wykazał w 2015 roku zapotrzebowanie na energię w ilości 17,2 mln toe, co stanowiło 28% całkowitego zużycia energii w gospodarce (z czego ponad 95% przypadło na transport drogowy). Dominującymi paliwami wykorzystywanymi w omawianym sektorze były oleje napę- dowe i benzyny silnikowe, których zużycie w 2015 r. wyniosło blisko 9,81 mln toe i 3,75 mln toe. Analizując przygotowane przez Ministerstwo Energii instrumenty wsparcia mające na celu zwiększenie zastosowania paliw alternatywnych w transporcie drogowym, można się spodziewać, że w najbliższych latach w polskim transporcie drogowym nastąpi zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego i energii elektrycznej. Sytuacja ta zmieni dotychczasową strukturę zużycia paliw oraz pozwoli ograniczyć emisję szkodliwych CO2, NOX i pyłów PM2,5 pochodzących z transportu.
 
REFERENCES (32)
1.
Abrate i in. 2016 – Abrate, G., Erbetta, F., Fraquelli, G. i Vannoni, D. 2016. Bet big on doubles, bet smaller on triples. Exploring scope economies in multi-service passenger transport companies, Transport Policy 52, s. 81–88.
 
2.
ACEA 2016 – New passenger car registrations by engine capacity and power. [Online] Dostępne w: http://www.acea.be/statistics/... [Dostęp: 20.05.2017].
 
3.
ACEA 2017 – Trends in fuel type of new cars between 2015 and 2016, by country. [Online] Dostępne w: http://www.acea.be/statistics/... [Dostęp: 20.05.2017].
 
4.
Alises, A. i Vassallo, J.M. 2016.: The impact of the structure of the economy on the evolution of road freight transport: a macro analysis from an Input-Output approach. Transportation Research Procedia 14, s. 2870–2879.
 
5.
Ataban i in. 2011 – Ataban, A.E., Badruddin, I.A., Mekhilef, S. i Silitonga, A.S. 2011. A review on global fuel economy standards, labels and technologies in the transportation sector. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15, s. 4586–4610.
 
6.
BP 2016 – Statistical review of world energy – data workbook. [Online] Dostępne w: http://www.bp.com/en/global/co... [Dostęp: 06.06.2017].
 
7.
Cobb,J. 2017. The World Just Bought Its Two-Millionth Plug-in Car,January 16, 2017. [Online] Dostępne w: http://www.hybridcars.com/the-... [Dostęp: 20.05.2017].
 
8.
Crippa i in. 2016 – Crippa, M., Janssens-Maenhout, G., Guizzardi, D. i Galmarini, S. 2016. EU effect: Exporting emission standards for vehicles through the global market economy. Journal of Environmental Management 183, s. 959–971.
 
9.
EEA 2016 – Monitoring CO2 emissions from new passenger cars and vans in 2015, EEA Report No 27/2016. [Online] Dostępne w: http://europe.autonews.com/ass... [Dostęp: 20.05.2017].
 
10.
Energy Outlook 2016 – U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2016. [Online] Dostępne w: https://www.eia.gov/outlooks/i... [Dostęp: 22.05.2017].
 
11.
EUR-LEX 2016 – Reducing pollution from light motor vehicles. [Online] Dostępne w: http://eur-lex.europa.eu/legal... [Dostęp: 20.05.2017].
 
12.
European Commission 2015 – European Commission, EU energy in figures, statistical pocketbook 2015.
 
13.
Eurostat 2015a – Passenger cars in the EU. [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/eurostat/s... [Dostęp: 20.05.2017].
 
14.
Eurostat 2015b – Sustainable development – transport. [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/eurostat/s... [Dostęp: 20.05.2017].
 
15.
Eurostat 2016 – Energy consumption of transport relative to GDP. [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/eurostat/t... [Dostęp: 20.05.2017].
 
16.
Eurostat 2017 – Final energy consumption by sector. [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/eurostat/t... [Dostęp: 06.06.2017].
 
17.
Eurostat 2017a –Climate change - driving forces. [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/eurostat/s... [Dostęp: 22.05.2017].
 
18.
Eurostat 2017b – Passenger transport statistics. [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/eurostat/s... [Dostęp: 22.05.2017].
 
19.
Heinrichs i in. 2014 – Heinrichs, H., Jochem, P. i Fichtner, W. 2014. Including road transport in the EU ETS (European Emissions Trading System): A model-based analysis of the German electricity and transport sector. Energy 69, s. 708–720.
 
20.
GUS 2016 – Efektywność wykorzystania energii w latach 2004–2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, str. 26.
 
21.
GUS 2016a – Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2014 i 2015. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
22.
Kherbasha, O. i Mocan, M.L. 2015. A Review of Logistics and Transport Sector as a Factor of Globalization. Procedia Economics and Finance 27, s. 42–47.
 
23.
Kumar, S. i Hoffmann, J. 2002. Globalization: the Maritime Nexus. Handbook of Maritime Economics and Business, s. 35–62.
 
24.
Larch, M. 2007. The multinationalization of the transport sector. Journal of Policy Modeling 29, s. 397–416.
 
25.
Limani, Y. 2016.Applied Relationship between Transport and Economy. IFAC Papers OnLine 49–29, s. 123–128.
 
26.
MINISTERSTWO ENERGII 2016. Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Warszawa.
 
27.
MINISTERSTWO ENERGII 2017. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, Warszawa.
 
28.
Pasaoglu i in. 2012 – Pasaoglu, G., Honselaar, M. i Thiel, C. 2012. Potential vehicle fleet CO2 reductions and cost implications for various vehcile technology deployment scenarios in Europe. Energy Policy 40, s. 404–421.
 
29.
Pasaoglu i in. 2016 – Pasaoglu, G., Harrison, G., Jones, L., Hill, A., Beaudet, A. i Thiel, C. 2016. A system dynamics based market agent model simulating future powertrain technology transition: Scenarios in the EU light duty vehicle road transport sector. Technological Forecasting & Social Change 104, s. 133–146.
 
30.
PZPM 2017 – Raport 2017/2018 Branża Motoryzacyjna, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. [Online] Dostępne w: http://www.pzpm.org.pl/Rynek-m... [Dostęp: 18.01.2018].
 
31.
Wiesenthal i in. 2015 – Wiesenthal, T., Condeço-Melhorado, A. i Leduc, G. 2015. Innovation in the European transport sector: A review. Transport Policy 42, s. 86–93.
 
32.
Ziolkowska, J.R. i Ziolkowski, B. 2015. Energy efficiency in the transport sector in the EU-27: A dynamic dematerialization analysis. Energy Economics 51, s. 21–30.
 
ISSN:1429-6675