The role of Jastrzębska Coal Company Plc. in constituting the Coal-Coke Group
L. Jarno 1  
 
More details
Hide details
1
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie Zdrój
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):613–621
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents Jastrzębska Coal Company (JSW) as a main coking coal producer in Poland, the situation on global market of coke and coking coal in 2004 and the prospects for market development in the next years. There are plans of consolidation of: "Przyjaźń" Coking Plant, Zabrze Coking-Chemical Complex, Wałbrzych Coking Plant, and Jastrzębska Coal Company, where JSW will be a dominant partner, and therefore the Polish coking coal and coke market is described in more detail. Activities undertaken by JSW statutory body in order to constitute the capital group of the above listed enterprises are also described, as well as a realisation of the plans as of the end of July 2005 and scheduled ownership of the group.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w tworzeniu Grupy Węglowo-Koksowej
węgiel koksowy, koks, produkcja, rynek, konsolidacja, grupa
W artykule przedstawiono głównego producenta węgla koksowego w Polsce, tj. Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., sytuację na globalnym rynku koksu i węgla koksowego w 2004 roku oraz perspektywy rozwoju tego rynku w najbliższych latach. Bardziej szczegółowo opisano natomiast polski rynek węgla koksowego i koksu w związku z planami konsolidacji Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A, Zakładów Koksowniczych Wałbrzych S.A. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., gdzie JSW S.A. będzie podmiotem dominującym. Opisano również działania podjęte przez organy statutowe JSW S.A. w celu utworzenia grupy kapitałowej, w której skład będą wchodzić wyżej wymienione przedsiębiorstwa oraz stopień realizacji tych planów na koniec lipca 2005 r. i planowaną strukturę własnościową.
ISSN:1429-6675