The use of solar collectors and biomass in Poland in the light of our results
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(2):29–40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents results of research concerning use of solar collectors and biomass for energy production. The study was prepared based on a questionnaire, issued in the second and third quarter of 2011. The target group consisted of Polish companies producing, assembling and selling solar panels and the companies producing, distributing and selling biomass (processed and processed) as well as companies selling equipment for the production of briquettes and pellets, biomass boilers, etc. Presented results of the research (based mainly on opinions of micro-companies), showed increased interest in above mentioned energy carriers in Poland in 2009–2010, especially in case of solar collectors. The greatest interest showed companies in Lower Silesia voivodeship. Customers of surveyed companies showed interested in flat plate collectors, but also vacuum tube collectors, produced in Poland and abroad. Respondents are interested in unprocessed biomass (wood, sawdust, wood chips) and processed (briquettes, pellets). Biomass is taken mainly from up to 20 km, but also from Ukraine, Belarus and the USA. Analysed energy sources are chose mainly to reduce the cost of the household, to protect the environment and under influence of advertisements. Collectors are used to produce hot water. Biomass – for home heating. Other applications of these source, like heating water in a swimming-pool, underfloor heating, heating of the driveway – are far less relevant. Analysed energy sources are often integrated with other installations. Solar collectors operate together with central heating systems based on conventional energy sources, biomass boilers and heat pumps. Installations using biomass are often use in central heating systems and fireplaces with a water jacket. These energy sources are used mainly by individuals.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie kolektorów słonecznych i biomasy w Polsce w świetle wyników badań własnych
kolektor słoneczny, biomasa, odnawialne źródło energii
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w zakresie wykorzystania kolektorów słonecznych oraz biomasy w celach energetycznych. Badanie przeprowadzono metodą kwestionariuszową na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2011 r., na grupie polskich przedsiębiorstw produkujących, montujących i sprzedających kolektory słoneczne oraz przedsiębiorstw produkujących, dystrybuujących i sprzedających biomasę nie przetworzoną oraz przetworzoną, a także sprzedających urządzenia (linie produkcyjne) do produkcji brykietów i peletów, kotłownie na biomasę itp. W badaniu poruszono m.in. takie kwestie jak: zainteresowanie klientów wykorzystaniem kolektorów słonecznych i biomasy, rodzaje kupowanej biomasy, pochodzenie biomasy, przyczyny stosowania tych źródeł energii, możliwości integracji wykorzystania ww. odnawialnych źródeł z innymi źródłami energii itp.
 
REFERENCES (6)
1.
BOJAR W., ARSKI W., 2012 – Zastosowanie modelu kalkulacji różnicowych do usprawnienia procesu produkcji brykietu opałowego z agrobiomasy. [W:] Zarz¹dzanie Przedsiębiorstwem, Nr 1, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2012, s. 13.
 
2.
EurObserv’ER, 2011 – The state of renewable energies in Europe. http://www.energies-renouvelab... [Data wejscia: 25.04.2012].
 
3.
GŁUSZEK A., MAGIERA J., 2008 – Możliwości konwersji energii słonecznej do energii cieplnej w warunkach polskich. Polityka energetyczna t. 11, z. 2, s. 42.
 
4.
MALKO J., 2009 – Uwarunkowania polskiej polityki energetycznej. Polityka energetyczna t. 12, z. 2/2, s. 388.
 
5.
NEY R., 2009 – Niektóre uwarunkowania polskiej polityki energetycznej. Polityka energetyczna t. 12, z. 2/1, s. 13.
 
6.
SOLIŃSKI J., GAWLIK L., 2012 – Rys historyczny, rozwój i stan obecny światowego i polskiego sektora energii. Energetyka nr 3, s. 143.
 
ISSN:1429-6675