Utilisation of coal and biomass in Electric Power Plant "Stalowa Wola" Join Stock Company
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(Zeszyt specjalny 1):451–461
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article (paper) presents general outline of legislation in aspect conditions of biomass utilization in power industry, short characteristic of biomass such, and results of the co-combustion of biomass and coal in the Electric Power Plant "Stalowa Wola".
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie węgla i biomasy w Elektrowni Stalowa Wola S.A.
energia odnawialna, biomasa, współspalanie węgla i biomasy
W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne dotyczące możliwości wykorzystania biomasy w energetyce zawodowej, krótką charakterystykę biomasy jako paliwa oraz wyniki przeprowadzonych prób współspalania biomasy z węglem w Elektrowni Stalowa Wola S.A.
ISSN:1429-6675