Assessing of ecological potential for plants and heating plants in Poland
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(2):15–24
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the construction of a method used for detailed survey of power and power- and heat generation plants' ecological potential, which in the author's opinion could become a basis for estimating of marketing atractiveness of companies from power generation industry in Poland for hard coal mines. In the construction of this method the partnership marketing idea was used and the analytical process was based on multidimensional comparison analysis and expert analysis tools. To ilustrate the proposed method the paper contains an example based on a survey of the power generation industry and Kompania Węglowa S.A.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena potencjału ekologicznego przedsiębiorstw energetyki zawodowej w Polsce
potencjał ekologiczny, atrakcyjność rynkowa, sektor energetyki zawodowej, elektrownia, elektrociepłownia, kopalnia węgla kamiennego
W referacie przedstawiono konstrukcję metody służącej kompleksowemu obliczaniu poziomu potencjału ekologicznego elektrowni i elektrociepłowni zawodowych, która może stać się zdaniem autora częścią algorytmu służącego wyznaczaniu poziomu atrakcyjności rynkowej elektrowni i elektrociepłowni zawodowych dla kopalń węgla kamiennego. W budowie metody wykorzystano ideę marketingu relacyjnego a proces analityczny oparto na narzędziach wielowymiarowej analizy porównawczej popartej analizą ekspercką. Prezentację proponowanej metody poparto przykładem obliczeniowym w oparciu o wyniki badań firm z sektora energetyki zawodowej i Kompanii Węglowej SA.
 
REFERENCES (8)
1.
Bogacz P., 2008 - Assessing market attractiveness of power generation industry companies for hard coal producers. W: International Mining Forum 2008: economic evaluation and risk analysis of mineral projects. Taylor & Francis Group/Balkema, London 2008.
 
2.
Bogacz P., 2007a - Koncepcja metody wielokryterialnej oceny atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstw z sektora energetyki zawodowej na potrzeby budowy systemu zarządzania kontaktami z klientami przez producenta węgla kamiennego. W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2007.
 
3.
Bogacz P., 2007b - Metoda oceny atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstw energetyki zawodowej dla potrzeb budowy strategii marketingowej wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. Praca doktorska AGH, Kraków 2007.
 
4.
Cheverton P., 2006 - Błyskotliwość to za mało! Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów. Wyd. ONE Press, Warszawa 2006.
 
5.
Gronroos Ch., 1977 - Quo Vadis Marketing? Towards a Relationship Marketing Paradigm. Journal of Marketing Management, New York 1977.
 
6.
Lenskold J.D., 2003 - Marketing ROI. The Path to Campaign, Customer and Corporate Profitability. McGraw Hill, New York 2003.
 
7.
Włodarczyk K., 2005 - Propozycja nowej formuły cennika dla węgli energetycznych w Polsce. Materiał wewnętrzny Kompanii Węglowej S.A., Katowice 2005.
 
ISSN:1429-6675