Carbon fuel cell - an efficient and environmental-friendly electricity source
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):219–226
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The preliminary results of the operation of a prototype biocarbon fuel cell are presented in this paper. The biocarbon for the fuel cell is produced from biomass via its autothermal upgrading process. The effect of two biocarbon parameters, i.e. its carbon content and granulation are discussed. It is demonstrated that the fuel cell can be operated in a steady-state generating voltage of over 1V and the electric current of roughly 30mA.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Węglowe ogniwo paliwowe - wysokosprawne źródło czystej energii elektrycznej
ogniwo paliwowe, węgiel, biomasa, biocarbon
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań warunków pracy prototypowego ogniwa paliwowego zasilanego biocarbonem uzyskanym w wyniku termicznej waloryzacji biomasy. Badaniu poddano biocarbon o różnym stopniu uwęglenia oraz granulacji. W oparciu o uzyskane w trakcie badań charakterystyki prądowo-napięciowe można stwierdzić, że pracujące ogniwo generuje stabilne napięcie >1V, przy natężeniu prądu płynącego w obwodzie około 30mA.
 
REFERENCES (6)
1.
SAMMES N., 2006 - Fuel Cell Technology. Reaching Towards Commercialization, Springer, London.
 
2.
CHMIELNIAK T., 2008 - Technologie energetyczne. WNT, Warszawa.
 
3.
Fuel Cell Handbook (Seventh Edition), Eg&G Services Parsons Inc., Science Application International Corporation, U.S. Department of Energy, Morgatown 2004.
 
4.
BLOMEN L.J.M.J., MUGERWA M.N., 1993 - Fuel Cell Systems. Plenum Press, New York.
 
5.
GELZOW E., NOR J.K., NOR P.K., SCHULZE M., 2006 - A renaissance for alkaline fuel cells. Fuel Cell Review 3, 19-25.
 
6.
KOBYLECKI R., BlS Z., NOWAK W., 2005 - Authothermal Upgrading of Biomass and Wastes for Clean and Efficient Production of Power. Proc. of the 2005 International Conference on Coal Science, Okinawa, Japan.
 
ISSN:1429-6675