Economic criterion of choosing the way of coking coal fines beneficiation
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):29–41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Coking coal fines are beneficiated in jigs or in dense media cyclones. The choice beneficiation equipment depends on investor or preparation plant design engineer. In Poland jigs are preferred while in other countries (like Australia, United States, South Africa) mainly dense media cyclones are used. Beneficiation of two exemplary coals in equipment of different accuracy of separation, measured by imperfection factors, has been analysed in the paper. Different economic effects resulting from beneficiation accuracy has been shown. Attention has been put on the impact of coal technological characteristics (washability curves) on beneficiation effects achieved at assumed quality parameters of coking coal concentrates. It has been stated that the choice of beneficiation method (jigs or dense media cyclones) should be based on economic effects for specific (given) coals.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ekonomiczne kryterium wyboru sposobu wzbogacania miałów węgla koksowego
węgiel koksowy, wzbogacanie, efekty ekonomiczne
Miały węgla koksowego wzbogacane są w osadzarkach miałowych lub w cyklonach cieczy ciężkiej. Wybór urządzeń wzbogacających zależy od inwestora lub od projektantów zakładu przeróbczego.W Polsce preferowane są osadzarki, w innych krajach (np. w Australii, USA, RPA) stosowane są głównie cyklony cieczy ciężkiej. W artykule przeprowadzono analizę wzbogacania dwóch przykładowych węgli w urządzeniach o różnej dokładności rozdziału ocenianej wskaźnikami imperfekcji. Pokazano różnice w efektach ekonomicznych wynikające z dokładności wzbogacania. Zwrócono uwagę na wpływ charakterystyk technologicznych węgli (krzywe wzbogacania) na uzyskiwane rezultaty wzbogacania przy założonych parametrach jakościowych koncentratów węgli koksowych. Stwierdzono, że wybór sposobu wzbogacania (osadzarki czy cyklony c.c.) powinien być oparty na analizie uzyskiwanych, dla konkretnych węgli, efektów ekonomicznych wzbogacania.
 
REFERENCES (5)
1.
BLASCHKE W., TARNAWSKA K., 2007 – Wpływ dokładności wzbogacania w zakładach przeróbczych na wyniki ekonomiczne kopalń węgla kamiennego. Polityka Energetyczna, t. 10, z. spec. 2.
 
2.
BLASCHKE W., BLASCHKE S., ALEKSA H., WIERZCHOWSKI K., 2008 – Analiza wpływu dokładności wzbogacania (imperfekcja) na wartość produkcji węgla energetycznego. Polityka Energetyczna, t. 11, z. 1.
 
3.
BLASCHKE W., 1970 – Ekonomiczna sprawność wzbogacania węgla energetycznego. Przegląd Górniczy t. XXVI, nr 7–8.
 
4.
BLASCHKE W., BLASCHKE S., GRUDZIŃSKI Z., MOKRZYCKI E., OLKUSKI T., RŻANY J., 2002 – Opłacalność wzbogacania wynikająca ze struktur cenowych formuł sprzedażnych i właściwości technologicznych energetycznego węgla kamiennego. Inżynieria Mineralna z. S.2 (8).
 
5.
NGUYEN THI THUY LINH, 2009 – Ekonomiczne kryterium wyboru sposobu wzbogacania węgli kamiennych. Praca dyplomowa. Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów. Wydz. Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice.
 
ISSN:1429-6675